Wlewek dóbr Adama Kuczyny na rzecz Gabriela Kierło

Warszawa, 14.05.1644 r. Władysław IV zgadza się na przekazanie dóbr Rohowo i Bołotychowo w powiecie starodebskim przez Adama Kuczynę na rzecz Gabriela Kierło. Kórnik 2649, s. 34.

Dobra te Kuczyna otrzymał 29.10.1620 r. (ML 97, 259), znajdowały się nad rzeką Pies i rzeką Sadością (Судость) w ujeździe poczepowskim, na południowy wschód od Poczepu.

Władysław IV

Oznajmujemy tym listem naszym, komu to wiedzieć należy. Iżeśmy pozwolili i niniejszym listem naszym pozwalamy urodzonemu Adamowi Kuczynie z prawa jego lennego onemu na pewne dobra nasze w powiecie starodebskim, leżące Rohowo i Bołotychowo nazwane zrzec się i wlewek prawny na osobę urodzonego Gabriela Kierła marszałka starodebskiego dworzanina naszego pokojowego uczynić mszą [inszą?]. Кtórego konsensu naszego a wawku [wliwku?] prawnie na urzędzie należnym uczynionego, ma przerzeczony urodzony Gabriel Kierło marszałek starodebski, żona i potomkowie jego męskiego rodzaju legitimi, póki ich z liniej jego stawać będzie, wyżej opisane dobra z poddanemi i ich powinnościami, gruntami, oranemi i nieoranemi, borami, lasami, sianożęćmi, drzewem bartnym, dania miodową, rzekami, rzeczkami, jeziorami, stawami, młynami, łowy rybnemi i zwierzynami, gony borowemi, i innemi wszelakiemi in genere et specie do tych dóbr antiquitus należącemi przynależnościami, przyległościami i pożytkami, nic nie ujmując, ani wyłączając, tak jako się te dobra z dawnych czasów w sobie i w swych granicach mają, i jako w dzierżeniu urodzonego Adama Kuczyny były prawem lennym wieczystem pod wolnością szlachecką, trzymać i spokojnie używać, nie pełniąc nam i do skarbu naszego żadnej innej powinności, tylko konditiom o obronie zamków siewierskich w konstytucjach sejmowych opisanym dosyć czyniąc.

Na co dla lepszej wiary ręką się naszą podpisawszy, pieczęć WKsL przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w Warszawie dnia 14 miesiąca maja roku pańskiego 1644 panowania [—] …szwedzkiego 12 roku.

Vladislaus Rex

Stanisław Naruszewicz sekretarz i pisarz M[anu] P[ropria]

 

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz