Władysław Godziszewski, Granica polsko-moskiewska

Dokumenty i informacje zaczerpnięte ze starego opracowania Władysława Godziszewskiego pt. Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona w latach 1634-1648), Kraków 1934, które do czasów dzisiejszych się nie zachowały (głównie z zasobów dawnej Biblioteki Krasińskich).

(Władysław Godziszewski – uczestnik wojny 20 roku i kampanii wrześniowej, zginął w Katyniu 3.04.1940 r.)

============================================================

Rejestr podymnego województwa smoleńskiego 1628 r. - Ujezd Sierpejski

O rejestrze tym wspomina Godziszewski w starej swej pracy Granica polsko-moskiewska. Znajdować się on miał … Więcej

Danina Jurija Nikiticza Trubeckiego

Jurij Nikiticz Trubecki otrzymał Trubeck dn. 12.01.1621 r. przywilejem wieczystym króla Zygmunta III Wazy. Obszar … Więcej

Danina kościoła trubeckiego

Jak podaje Władysław Godziszewski, w pracy pt. Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona w latach … Więcej

Danina Michała Dobrosołowskiego

O daninie tej wspomina Władysław Godziszewski w pracy pt. Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona … Więcej

Danina Pawła Jabłońskiego

O daninie tej wspomina Władysław Godziszewski w pracy pt. Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona … Więcej

Danina Bohdana Kraskowskiego

O daninie dla Kraskowskiego (włók 15) we włości trubeckiej wspomina Godziszewski (Granica polsko-moskiewska wedle pokoju … Więcej

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz