DANINA JM PANA JANA PASKA

Jan Abrahamowicz Pasek otrzymuje wymiar 300 włók we włości iwankowskiej nad rzeką Sustromiec. Przepisał, zredagował … Więcej

Danina ojców świeszczenników Spasa S.

Popi Fiedor Kuźmieniec i Kuźma Iwanowicz otrzymują zawiadomienie, iż ich daniny pomiędzy Botajowem, Daszynem, Kuzinem … Więcej

Danina JM kniazia Samuela Ogińskiego

Samuel Ogiński otrzymuje wymiar Krasnego, Bochowskiego, Starej Bojarszczyzny, Kosienkowa, Chwiedorowskiego, Hłazatkina, Pozohów, Nadzycy, Abramowskiej, Harańczarowa, … Więcej

Danina PP Piotra i Chwiedora Sołtyków

Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 283 [skan 332] Adam Zaręba … Więcej

DANINA PANA JERZEGO BUDZISZEWSKIEGO

Pułkownika KJM Jag 906, s. 263 (wg pierwotnej numeracji). Skan 248. Jerzy Budziszewski otrzymuje wymiar … Więcej