List króla Jana Kazimierza do Tomasza Racewicza w sprawie daniny Obuchowicza

Warszawa, 18.02.1650 r. Jan Kazimierz nakazuje mierniczemu Tomaszowi Racewiczowi dokonanie pomiaru dóbr nadanych Filipowi Obuchowiczowi … Więcej

Adnotacja dodatkowa o wymiarze w majątku Kowalowo

Adnotacja dotycząca wymiarów, których w Kowalowie we włości dołhomowskiej dokonał mierniczy Tomasz Racewicz. Przepisał, zredagował … Więcej