DANINA PP. PUZYREWSKIM list przeciwny

Panowie Puzyrewscy potwierdzają dokonanie wymiaru połowy pustoszy Ostankowo nad rzeczką Jelemną we włości dołhomowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PP. JUKAWSKIM I PANU KLECZKOWSKIEMU

Panowie Jukawscy i Jan Kleczkowski otrzymują wymiar pustoszy Taracyno i Karabino oraz Dworkowo nad rzeczką … Więcej

Chorągiew ziemska smoleńska 28 czerwca 1648 roku

Bibl. Ossolińskich II 3675. Dokument otrzymałem od Andrzeja Haratyma za co mu serdecznie dziękuję. Dokument … Więcej