DANINA PANA ALEKSANDRA BUSZYŃSKIEGO

Aleksander Buszyński i Andrzej Klonowski otrzymują wymiar wiosek Dubasicze, Worotnino, Synkowo i pustoszy Lipniki nad … Więcej

DANINA PANA MATEUSZA SAWICKIEGO

Mateusz Sawicki otrzymuje wymiar pustoszy Horbowo i połowy pustoszy Jehupowo nad rzeczką Prozowką we włości … Więcej

DANINA PANA JAKUBA MOKRZYCKIEGO

Jakub Mokrzycki otrzymuje wymiar pustoszy Cimoszowo nad rzeką Borowką i sianożęci nad rzeką Owaścią we … Więcej

DANINA PANA JANA WOJEWÓDZKIEGO

Jan Wojewódzki otrzymuje wymiar pustoszy Marynino nad rzeką Borowką we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANU JAKUBOWI ROSITEN[OWI]

Jakub Rositen otrzymuje wymiar derewni Hewino i pustoszy Doronino nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. … Więcej

DANINA PANU JANU CIECHANOWIECKIEMU

Pisarzowi ziemskiemu orszańskiemu list przeciwny Jan Ciechanowiecki potwierdza wymiar derewni Matwiejewo, pustoszy Zubowo, Momontowo i … Więcej

DANINA PANU JANU WOJEWÓDZKIEMU +

Jan Wojewódzki otrzymuje bez wymiaru wioski Światłowo, Żakowo, Wołotkowo, Narluno [?], Baranowo, Martwiowo we włości … Więcej

DANINA NA pomocnika albo na chłopy dla raków

Aleksander Gosiewski otrzymuje wymiar 6 włók przeznaczonych dla chłopów, którzy mają łowić raki na potrzeby … Więcej

Lista lenników ujezdu sierpejskiego

Zbiorcza lista lenników ujezdu sierpejskiego, sporządzona na podstawie informacji z tomu 7 SML oraz Rejestru … Więcej

Daniny sierpejskie w tomie 7 SML

Sumariusz Metryki Litewskiej (SML) to swego rodzaju spis treści poszczególnych tomów oryginalnej Metryki Litewskiej. Metryka … Więcej