DANINA PANA JANA RĘCZYNY ROTMISTRZA

Rotmistrz Jan Ręczyna (Renczyna, Hreczyna) otrzymuje wymiar Pusohowa, Kisłowa, Turłakowa, Zubakina, Obrocznego, Kuźmina, Manina we … Więcej

Chorągiew ziemska smoleńska 28 czerwca 1648 roku

Bibl. Ossolińskich II 3675. Dokument otrzymałem od Andrzeja Haratyma za co mu serdecznie dziękuję. Dokument … Więcej