DANINA PANA JANA WOJEWÓDZKIEGO

Jan Wojewódzki otrzymuje wymiar pustoszy Marynino nad rzeką Borowką we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

Chorągiew ziemska smoleńska 28 czerwca 1648 roku

Bibl. Ossolińskich II 3675. Dokument otrzymałem od Andrzeja Haratyma za co mu serdecznie dziękuję. Dokument … Więcej