Danina pana Rafała Szaniawskiego

Jag 906, s. 447 (wg pierwotnej numeracji). Skan 389. Rafał Szaniawski otrzymuje wymiar derewienki Tyszyno [?] … Więcej

Danina Stanisława Pukszty

Jag 906, s. 446 (wg pierwotnej numeracji). Skan 388. Stanisław Pukszta otrzymuje wymiar gruntów we włości … Więcej

Danina pana Mikołaja Kowalskiego

Jag 906, s. 199 (wg pierwotnej numeracji). Skan 194. Mikołaj Kowalski otrzymuje wymiar derewni Curykowo, Lublowo, … Więcej

Danina p. Hermana Zigmuntowicza

Jag 906, s. 195 (wg pierwotnej numeracji). Skan 190. Herman Zygmuntowicz otrzymuje wymiar pustoszy Turowszczyzna … Więcej

Danina pana Raphaela Szeniawskiego

Jag 906, s. 192 (wg pierwotnej numeracji). Skan 187. Rafał Szeniawski otrzymuje wymiar w pustoszach … Więcej