DANINA HELIASZA WIŃSKIEGO

Heliasz Wiński otrzymuje wymiar nad rzeczką Słowazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował, zidentyfikował właściciela i … Więcej

DANINA PP. KUŹMY I HREHOREGO ŻYRKOWICZÓW

Żyrkowicz vel Żyrkiewicz, lokalizacja daniny niepewna. Być może chodzi o pustosz Kisielowo (Кошелева), która jednak … Więcej

DANINA PP. TETERYMOWICZOM KURMIŃSKIM

Panowie Teterynowicze Kurmińscy otrzymują wymiar pustoszy Uwarowo nad rzeką Słowazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował … Więcej