DANINA PANU JAKUBOWI ROSITEN[OWI]

Jakub Rositen otrzymuje wymiar derewni Hewino i pustoszy Doronino nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. … Więcej

Danina ojcom jezuitom kolegium smoleńskiego

Ojcowie jezuici otrzymują wymiary różnych gruntów na różne cele w różnych włościach. Przepisał i opatrzył … Więcej