Danina ojcom jezuitom kolegium smoleńskiego

Ojcowie jezuici otrzymują wymiary różnych gruntów na różne cele w różnych włościach. Przepisał i opatrzył … Więcej

DANINA PANA JANA RĘCZYNY ROTMISTRZA

Rotmistrz Jan Ręczyna (Renczyna, Hreczyna) otrzymuje wymiar Pusohowa, Kisłowa, Turłakowa, Zubakina, Obrocznego, Kuźmina, Manina we … Więcej

Danina PP mieszczanów zamku smoleńs[kiego]

Jag 906, s. 225 (wg pierwotnej numeracji). Skan 214. Mieszczanie smoleńscy otrzymują wymiar gruntów położonych … Więcej