DANINA PANU MARCINOWI DĄBROWSKIEMU List przeciwny

Marcin Dąbrowski potwierdza wymiar pustoszki Pawłowo oraz Pustoszy Iwanowskiej nad rzeką Soż. Przepisał, zredagował i … Więcej

Danina Walentego Raroga

Walenty Raróg otrzymuje wymiar pustoszy Halino, Owinowskie, Dziedzińskie, Kuźmiszczowo, Czarny, poczynków Niwiny, Bujanowo Większe i … Więcej