Danina Panu Jakubowi Szmurłowskiemu

Jakub Szmurłowski otrzymuje wymiar pustoszy Chłamowo, Wołkowo, Moltirki nad rzekami Wiechrą i Upokoj we włości … Więcej

ODMIANA DANINY PANA SIŁY KNIAZINA

Siła Kniazin w zamian za derewnię Fursowo, Woronowo i Morchowo otrzymuje derewnie Łatyszyno, Wołnino i … Więcej

ODMIANA DANINY PANA POTAPA MIKULINA

Potap Mikulin otrzymuje derewnie Haniszczyno, Nahiszczyno i Kościno oraz poczynek Harbunowo w zamian za derewnie … Więcej

Danina ojcom jezuitom kolegium smoleńskiego

Ojcowie jezuici otrzymują wymiary różnych gruntów na różne cele w różnych włościach. Przepisał i opatrzył … Więcej

Zapis Aleksandra Gosiewskiego dla jezuitów witebskich

Kórnik 347, s. 124 Jezuici witebscy otrzymują nadanie w ujeździe bielskim. Przepisał, zredagował i mapką … Więcej