Adnotacja dodatkowa o wymiarze w majątku Kowalowo

Adnotacja dotycząca wymiarów, których w Kowalowie we włości dołhomowskiej dokonał mierniczy Tomasz Racewicz. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA PANU JAKUBOWI BIELSKIEMU LIST PRZECIWNY

Jakub Bielski potwierdza dokonanie wymiaru miejscowości Pachomowo nad rzekami Hościnką i Sożem we włości iwanowskiej. … Więcej

DANINA PANU JANOWI PASKOWI

Horodniczy Jan Pasek z żoną Prudencją Wołłowiczówną otrzymują wymiar uroczyska Białorucze, Wotwicze, Pirochowo, Kuczyno i … Więcej

Chorągiew ziemska smoleńska 28 czerwca 1648 roku

Bibl. Ossolińskich II 3675. Dokument otrzymałem od Andrzeja Haratyma za co mu serdecznie dziękuję. Dokument … Więcej

DANINA NA KOŚCIÓŁ SPASA ŚWIĘTEGO

Ojcom jezuitom kolegium smoleńskiego. Jag 906, s. 254 (wg pierwotnej numeracji). Skan 242. Jezuita Jan Umiastowski … Więcej