Danina na wójtostwo kraśnienskie

Wymiar wójstostwa kraśnieńskiego wiosek Durawicze, Nosonowo nad rzeczkami Syczowką i Rozmysłem we włości dąbrowieńskiej. Przepisał … Więcej

Danina JMPana Jana Meszczeryna

Jag 906 s. 451 (wg pierwotnej numeracji). Skan 392. Jan Meszczeryn otrzymuje wymiar dwustu włók … Więcej