DANINA PANU ADAMOWI CHRZCZONOWICZOWI

Adam Chrzczonowicz vel Krzscząnowicz otrzymuje wymiar derewienki Kołpiewo i pustoszy Grykowo, Mitkowo nad rzeką Sosznią … Więcej

DANINA JMP JERZEMU DIRMONTOWI SIWICKIEMU WOJSKIEMU WITEBSKIEMU

Jerzy Dirmont vel Dyrmont Siwicki otrzymuje wymiar poczynku Wacłowo i pustoszy Mikutkino, Tuhowo, Muszyno, Szantowo … Więcej