Spis z r. 1654 – układ TERYTORIALNY

Spis z roku 1654 w układzie terytorialnym. Patrz także wersja oryginalna oraz wersja alfabetyczna. Plik w formacie *ods do ściągnięcia z portalu chomikuj.pl.

I. Ujezd bielski

Włość juriewska

Wojciech DAMECKI (Daniecki, Dajnięcki, Damiecki, Damięcki, Dameński, Damieński), majątek: 1. Bielszczyzna, Ochremowo (w r. 1650 należała do Falka Wilema), 2. Ciukino (Cicikino, Cuikino w ujeździe bielskim), Podwojskie (ujezd bielski) – w r. 1650 należały do Jana Kosakowskiego

Inne majątki ujezdu bielskiego

(włość nieznana)

Maciej i Władysław BERNACCY (BERNACKI), majątek: Staciejowszczyzna (Taciewszczyzna w ujeździe bielskim) włość NN

Adam BOROWSKI KNIAŹ, majątek: Kubliczyno (Kobelszczyzna w ujeździe bielskim) włość NN

Jan BUCHOLT (BUKOLT, BUCHHOLZ), majątek: Dudzino włość NN

Stanisław BURNIEWSKI, majątek: Maksymowo włość NN

Piotr DENISEWICZ (Denisowicz), majątek: Szapłowo (Szczyptowo, Szoptowo) włość NN

Samuel GARLIŃSKI podczaszy orszański, majątek: Chylukino (Chilikono), Fiedoryno włość NN

Idzyna (Stanisławowa) GOSIEWSKA, majątek: Żukopa (Zakopa) włość NN

JEZUICI WITEBSCY, majątek: Biborowo (Majętność Bibirowska) włość NN

Kazimierz KOBYZYŃSKI, majątek: włość NN

Hrehorowa KOKSZYŃSKA, majątek: Pakowo (Palcowo) włość NN

Krzysztof MIŁASZEWSKI, majątek: Kulowo (Skułowo) włość NN

Stefan NEWELSKI, majątek: Horodyszcze (Horodziszcze) włość NN

Jeremiej (Hieronim) i Denis PIETUCHOWIE, majątek: Żłobino, Sielciuno włość NN

Hieronim SANGUSZKO biskup smoleński, majątek: Archaniołszczyzna, Kowalszczyzna włość NN

Jan i Wasilij SZCZUCKI, majątek: Prudnikowo (Prudachowo w ujeździe bielskim, w r. 1650 własność Teodora Szczuckiego), Pierekładowo włość NN

II. Ujezd dorohobuski

Włość biatyńska

Anna SOŁTYKOWA PODBERESKA (PIOTROWA), majątek: 1. Bizukowo, Kniaszczyno – obie w ujeździe dorohobuskim; 2. Paraliszcze (włość biatyńska, w r. 1650 należało do Pawła Sołtyka)

Włość krzemiańska

Andrzej RAYSKI (Rajski), majątek: Abłanoszczyzna (Alazowszczyzna, Abłamowszczyzna we włości krzemiańskiej

Jan ŻABA, majątek: Klementino (Klimencin, Klimiacin)

Włość nikowska (niehowska)

Michał EGRI (Egremihal, Egiemihal), majątek: Siemionowo (Siemienowo), Baciuszcowo

Andrzej LIPSKI, majątek: Łytkino (Litwinowo, Łyskinowo we włości niehowskiej), Słotowo

Samuel TALIBSKI (Tolipiński z Uchinowa, Talipski), majątek: Zuhino (Uchinowo, Łuchino)

Aleksander ROWIŃSKI, majątek: Hołowkino (Hołownino we włości niehowskiej), Romaszkowo (zapewne we włości krzemiańskiej)

Włość pohorelska

Jan JACYNA, majątek: Arciuszyno, Juszkowo, Pohorełe (Pohorełoho we włości pohorelskiej)

Włość powuska (pouska, ponizka)

Stefan DAWIDOWSKI, majątek: Paszkowo

Bazyli ORDA Bolharski (Bołharski), majątek: Kaleta (Kalita)

Jan PIASKOWICKI, majątek: Osztaszewo

(Michałowa) STARYSZEWSKA, majątek: Łuniów (Łuniewo, Łuniowo)

Jan ŚCIBŁŁO (Ścibło), majątek: Sutoki

Stanisław TRYCZEWSKI (Trzyczewski, Trzychowski), majątek: Kuzino

Włość siemlowska (?)

Jakub MUSTAFOWICZ (TATAR), majątek: Zabiellino (miejscowość tatarska, być może we włości siemlowskiej)

Pozostałe majątki w ujeździe dorohobuskim

(włość nieznana)

Adam BAKA, majątek: Dziahilowo (w r. 1650 własność Michała Baki, ujezd dorohobuski)

Samuel CHACHOWSKI (Chackowski), majątek: Sieleck (Sielecka)

Maciej CHMIELEWSKI, majątek: Leszczakowo

Samuel Kazimierz CIECHANOWIECKI podwojewodzi smoleński, majątek: Jeleńszczyzna, Jałowiec, Nahać, Kłypino

Ostafij CIOŁŁEK (Ciołek), majątek: Borowo (Zborowo lub „z Borowa”)

Jan DUKSZTA, majątek: Protasowo (majątek Jana Kopańskiego?)

Kazimierz DUKSZTA, majątek: Łuszki

Jan GIRZDA (Girża), majątek: Mozowo (Mazawo, Mazowo), Rudlino (NN)

Jan ISAYKOWSKI (Isajkowski) stolnik żmudzki, majątek: Sienkowszczyzna (Sienikowszczyzna)

Andrzej JAWOYSZ, majątek: Fiedorowo, Hołłyszyce

Paweł KOPIŃSKI, majątek: Bachmanowo (Baciszowo?)

Marko (Marek) KOWNACKI, majątek: Łuhinowo (Łukunowo)

Mikołaj KOZOPOLAŃSKI (Kozapolański, Koza Polański, Polański), majątek: Pleszkowo, Ordyńcowo (ujezd dorohobuski)

Stanisław i Michał MAKAROWICZOWIE (Makarewicz), majątek: Pleszczejowo (Pleszczacowo)

Mikołaj MATUSZKOWSKI, majątek: Bułhar, Komkowo

Andrzej MIŁASZEWSKI, majątek: Chomińsk

Jan MIŁŁADOWSKI (Miładowski), majątek: Tarukanowszczyzna (Tarakanowa, w r. 1650 własność Awdencji Filipowiczówny Bohdanowej Miładowskiej)

Samuel, Michał MONWIDOWIE, majątek: Kiryły (Kryłowo)

Marcin OSTROWSKI, majątek: Lipniki, Bałłakiry

Bazyli OWRUCKI, majątek: Dziahilowo, Nalewki

Adam SAKOWICZ starosta oszmiański, majątek: Wysokie

Jerzy SZYPNIEWSKI, majątek: Jaryłłowo

Stanisław ŚWIĘCICKI, majątek: Stankowo (Stołkowo, być może wniosła je w posagu żona Stanisława Anna Meydlówna Święcicka)

Jan TROKINICKI, majątek: Kołpycyski (Kołpitki, Kołpythki)

Wawrzyniec TRYCZEWSKI (Trzyczewski, Trzychowski), majątek: Chłysty (Chłystowo)

Jan WYSOKIŃSKI, majątek: Masalsk (Mosalsk), Aleksandrowo

Ichnat ZUBRZYCKI (Zubrycki), majątek: Surowcowo

Siemion ŻUBRZYCKI (Zubrzycki), majątek: Uście (Wuście)

III. Ujezd rosławski

Helena BIELACKA OKOŁOWICZOWA, majątek: Kopciowo (majętność Jana Kuczewskiego)

Jerzy KOCIOŁŁ (Kocioł, Kociełł), majątek: Sałłowo (Sałowo w r. 1650 było we władaniu Bazylego Kocioła horodniczego kryczewskiego)

Ihnat LUDOHAYSKI (Ludohowski), majątek: Babicka Wrosławszczyzna (Babicze)

Zuzanna MAKARSKA JANOWA z d. Kosakowska, majątek: Świrydowszczyzna

Wawrzyniec OSTANKIEWICZ (Ostackiewicz), majątek: Wiachory (być może to te same Wiachory, które w ujeździe rosławskim dzierżyła Janowa Ostankiewiczowa vel Ostackiewiczowa)

IV. Ujezd smoleński

Włość bereźniańska

Aleksander ADAMOWICZ rotmistrz JKM, majątek: Żubowo (Zubowo) („a gospodarza z domu nie stawił”)

Jan BERH (BERK) starosta rajgordzki, majątek: Kozłowo

Aleksander? BIENIAKOWSKI (Bieniakąski), majątek: [Sobolewo]

Jakub BOREJSZA (Boreysza), majątek: Simanowka

Hieronim CHODOCZYŃSKI (Chodyczyński), majątek: Kuliki

Jan DAYNOWSKI, majątek: Krukothino (Krochotkino)

Stanisław DŁOTOWSKI, majątek: Poturowo (Połucewo)

Bohdan EWNIEWICZ, majątek: Rohaczewska (Rokaczewo, w r. 1650 własność Daniela Malkowskiego), Popowka (także za pana Chołchowskiego)

Albrycht GOLMONT podczaszy lidzki, sędzia grodzki smoleński kwatermistrz, majątek: Nowosiółki (Hryckowo), Błauszyno

Kazimierz KAMIŃSKI (Kamieński), majątek: Jełkowo (Jelki)

Michał LESZEWICZ (Leszczewicz), majątek: Wilczykowo, Hapiejowszczyzna (w r. 1650 własność Marcina Hapiejowicza?)

Daniel MALKOWSKI (Pancielewicz Charcionek, jakoby plebejusz, majątek: Kozłowo

Zachariasz PAREGA (Paręga, Poreyga) kwatermistrz, majątek: Stajki, Przesnary, Iwerejewszczyzna

Konstanty PASZKIEWICZ, majątek: Androsowo (Andronowo)

Piotr PUCIATA RUSINOWSKI, majątek: Dziahiłowo (Dziahilowo, Dziahilewo)

Piotrowa RACZYŃSKA (KULESZA PO MĘŻU), majątek: Kubarowo (Kuborowo we włości bereźniańskiej, w r. 1650 należało do Józefa Kuleszy), Kleśnino (NN)

Reinhold ROŻEN, majątek: Żallesowo (Żalesowo, Zalesowo)

Jan RUMICZEWSKI (Rumeńczewski, Rumieczewski), majątek: Krusikowo (Krasikowo, Kraszkowo we włości bereźniańskiej), Starosiele (NN)

Paweł SZACICHIN, majątek: Szacichin

Aleksander TARŁO, majątek: Kowoszany Horne Nowoszany, Kawoszany Hornie we włości bereźniańskiej)

Jan TRYZNA starosta wołkowyski, majątek: Bereźniany

Roman WAGER (Wagier, Wajer, Waier, Weier, Weger), majątek: Dziwowo, Osztaszowka (połowa; wieś ta zwała się też Staszowo)

Anna (Hanna) WOŁODKIEWICZOWA [Komajewska] „podczaszyna kowieńska”, majątek: Kołłotowino (Kołotowino)

Wojciech ZŁOWODZKI, majątek: Siraki (Szyraka)

Krzysztof ŻABA, majątek: Moszna

Włość dąbrowieńska

Stefan BIELACKI instygator smoleński, majątek: Pawłowo, Mielechowo

Michał BOHUSZEWSKI, majątek: Sopoćkowo (w r. 1650 należało do Macieja Bohuszewskiego)

Mikołaj CZEREYSKI, majątek: Załużecz (Załużecze), Bobajowo (Babacowo)

Andrzej GRABOWSKI, majątek: Trzeciakowo (w r. 1650 należało do jakuba Grabowskiego)

Kazimierz HAYEK [Hajko] podsędek mścisławski, majątek: Sierhacino (Serhutino), Chilczyce

Jerzy KAMIEŃSKI (Kamiński), majątek: Koszelowo

Janowa? KORYBSKA, majątek: Markowo, Słobodka n. Dnieprem (włość dąbrowieńska), Horodyszcze (Horodziec we włości dąbrowieńskiej)

Jan KURADOWSKI, majątek: Szewnino (Szewino należało w r. 1650 do Piotra Kuradowskiego)

Daniel LIGĘZA, majątek: Zygmuntowo

Krzysztof MIELEJEWICZ (Mickiewicz), majątek: Woronino

Stanisław MILEWSKI wojski smoleński, majątek: Usochy, Bujanowo, Żubarowo

Krzysztofowa MIŁADOWSKA, majątek: Sejmiszcze (Sumiszczowo)

Jan MOKRZECKI, majątek: Hokowo (Holcowo, Halkowo)

Hrehory PODBERESKI, majątek: Hrybanowo

Samuel PORAŻYŃSKI, majątek: Wysokie

Jan REKUĆ, majątek: Haukowo (Hankowo we włości dąbrowieńskiej), Kozłowo, Rohaczew

Iwan STASIEWICZ, majątek: Kisiellowo, Czerkowiszcze (włość dąbrowieńska; w r. 1650 należało do Aleksieja Stasiewicza)

Katarzyna Janowa STECKIEWICZOWA (STETKIEWICZOWA) „chorążyna orszańska”, majątek: Kotkowo (Kotkowszczyzna)

Jan TRYCZEWSKI (Trzyczewski, Trzychowski), majątek: Makowo (Malcowo), Pawłyszki (Pawliszki, Pawłowicze)

Włość dołhomowska

Stanisław BUYNO, majątek: Dołhomość (być może wniosła mu w posagu Zofia 1-voto Boniecka), Kozłowo, Bielszczyzna

Jan CHUDOLEJ (Chudolec), majątek: Kowalewo (wspólnie z Nikiforem, Siemionem, Sasinem i Janem; Kowałowo, Kowalowo – majątek zbiorczy, w którym daniny miały różne rodziny)

Nikifor CHUDOLEJ (Chudolec), majątek: Kowalewo (wspólnie z Siemionem, Sasinem, Janem; Kowałowo, Kowalowo – majątek zbiorczy, w którym daniny miały różne rodziny)

Samuel CIECHANOWICZ, majątek: Dubrowek (Dubrowka, Majętność Dubrowska we włości dołhomowskiej), Mokszejowo

Marcin DEREŻYŃSKI (Dzierożyński, Dzieruszyński), majątek: Perespa

Andrzej DYDERKA (Dederka), majątek: Babinino („gospodarza… Moskwa wzięła w polu za murem”)

Bazyli JASZOWSKI, majątek: Bezborodowo, Rydzino

Marcin JUKARSKI (jukawski Juchniewicz), majątek: Dworkowo (w r. 1650 własność Jana Kleczkowskiego)

Gabriel JUKAWSKI (Juchniewicz), majątek: Tarasino (Taracino)

Wojciech KŁOPOTOWSKI, majątek: Horelik (Horeliki)

Hieronim KŁOSOWSKI, majątek: Hlinicze (Honilicze, Глиники) – wg spisu z 1650 roku miejscowość leżała we włości szczuckiej.

KURCZEWSKA, majątek: Leśnikowo (Lesnikowo we włości dołhomowskiej, prawdopodobnie w r. 1650 własność Mikołajowej Rogińskiej, być może Anstazji Woyniczówny, wdowy po Janie Rogińskim)

Jan KUŹMICKI, majątek: Kowalewo (Kowalowo w r. 1650 współnależało także do Piotra i Heliasza Kuźmickich, braci Jana; Kowałowo, Kowalowo – majątek zbiorczy, w którym daniny miały różne rodziny)

Samuel ŁOWEJKO (Łoweyko), majątek: Hubino (od pasierbów Golmontów)

Timofiej (Tymofiej) NOWICKI, majątek: Fiedorowo

Wojciech PĘSKI, majątek: Lachowo (włość dołhomowska), Sorokoczeń, Radanowo

Wojciech PLESKACZEWSKI, majątek: Ojcowska, Niedzielna, Połłujutowska (Polujuchtowo, w r. 1650 właścicielem był Hrehory Pleskaczewski)

Stanisław PUZYREWSKI, majątek: Starynki, Stankowo

Bazyli PUZYREWSKI, majątek: Stankowo

Stefan PUZYREWSKI, majątek: Stankowo

Izydor (Sydor) PUZYREWSKI, majątek: Stankowo

Aleksander SĘPLIŃSKI (Sempliński, Szempliński), majątek: Chołm

Piotr SIENKOWSKI (Szemkowski, Siemkowski), majątek: Słuczyno

Jan SKUHAREWSKI, majątek: Charenkowo (w r. 1650 własność Jana Kobylińskiego), Hlebowo

Demian SKUHAREWSKI (Skucharewski, Skuharzewski), majątek: Charynkowo (Charenkowo)

Stefan SUDOWSKI, majątek: Niejałowszczyzna

Adam SZABŁOWIŃSKI (Szabławiński), majątek: Łyszkowo (Liskowo) n. rz. Świnią (pogranicze włości dołhomowskiej, iwankowskiej i iwanowskiej)

Mikołaj SZCZOŁŁKAN (Sczołkan, Szczołkan), majątek: Kowalewo (Kowałowo, Kowalowo) – majątek zbiorczy, w którym daniny miały różne rodziny

Naum TOŁŁPYHA (Tołpyha), majątek: Horowicze (Horawicze), Niejałowszczyzna

Zygmunt TOMASZEWSKI, majątek: Bołhów (Bołtowo, Botkowo)

Jan WACHARTOWSKI (Wacharłowski, Warchałowski), majątek: Rakowicze (Rakinicze)

Piotr WIERZCHOWSKI, majątek: Miertwica

Heliasz WIŃSKI, majątek: Mikolino

Marcin WŁOCHOWICZ, majątek: Kozłowo

Wojciech WOYNA, majątek: Perespa (Perespino, Perepta)

Kazimierz ŻYRKIEWICZ, majątek: Kisielewo

Andrzej ŻYRKIEWICZ, majątek: Kruhłowo

Włość iwankowska

Zofia BUCIFERÓWNA MIKOŁAJOWA OTROSZKIEWICZOWA „strażnikowa smoleńska”, majątek: Rońcuchowo, Huriowo (Horiowo, Hurcowo)

Stanisław BUCZYŃSKI, majątek: Bizino, Biały Chołm, Siekierzyno

Jerzy CHŁUSOWICZ, majątek: Kłokowo (czy w r. 1650 należała do Stanisława Kuścińskiego?)

Marcin CHROŁŁOWSKI, majątek: Filimonowo

Jakub CHROŁŁOWSKI (Chrołowski), majątek: Chłusowo [oraz Filimonowo, Kraszniewo]

Łukasz CHUDOLEJ (Chudolec), majątek: Trojeck (Trojecka)

DĄBROWSCY, majątek: Hubino (Majętność Hubińska w r. 1650 należała do Sebastiana Dąbrowskiego)

panowie DMUCHOWSCY (Dmochowscy, Domachowscy, Domuchowscy), majątek: [Dzierżawino, Sychytowo nad rzeczkami Pustoszką i Krutycą]

Marcin DUNIN, majątek: Jurkino (Dymkino vel Dziemkino?)

Bolesław DZIADKOWSKI rotmistrz JKM, majątek: Mihorzec (Miharewo)

Jan GIEŁDOWSKI, majątek: Milejowo (w r. 1650 własność Aleksandra Dunina)

Piotr GOBIATA, majątek: Orłowo, Pietrowo, Czercowo

Józef INGILDEJOW, majątek: Rukino, Koszkowo

Stefan IPATIEWICZ (Ewpatiewicz, Jewpatiewicz), majątek: Pirkowo (Poskowo)

Aleksander JANOWICZ, majątek: Pierzkowo (Pierszkowo)

Sebastian KOCHOWSKI, majątek: Dubasiszcza (Dubasiszcze, w r. 1653 derewnię dzierżyli jeszcze Jan Tryczewski vel Tryczewski vel Trzychowski z żoną Eufrozyną Hapienichową)

Jarosz KRASOWSKI, majątek: Klimiacino (w r. 1650 majątkiem zarządzała matka Maryna Zubrykówna Sebestianowa Krasowska; drugi syn miał na imię Piotr)

Piotr KRASSOWSKI (Krasowski), majątek: Klimiacino

Piotr i Jonoprej KRUKOWSKI, majątek: Iwanowo (Iwanicze, w r. 1650 współwłaścicielami byli także Siemion i Stefan Krukowscy)

Piotr KRZYWICKI, majątek: Jarkiewicze (Jarkowicze)

Sylwester PUZYREWSKI, majątek: Konszyno

Prokop PUZYREWSKI, majątek: Konszyno

Adam SAWICKI, majątek: Horbotowo

Mikołaj, Fiedor, Siemion, Stefan TRUNIEWSCY, majątek: Jurakowo (w r. 1650 wymieniono imiona braci: Stefan, Paweł, Fiodor)

Mikołaj WĄSIACKI (Wosiacki, Wąsiacki, Wonsiacki), majątek: Rohaczew (czyżby włość iwankowska, jak i majętność Walużynica?)

Opanas WIĄSIACKI (Wąsiacki, Wosiacki), majątek: Leśna

Jan WOJEWÓDZKI, majątek: Marynino

[Zofia] Mikołajowa WOROŃCOWA [Kamińska, Kamieńska] „pisarzowa ziemska smoleńska”, majątek: Białłowość

Jan WYRWICZ, majątek: Owadowo (Wadowo, dobra te przekazał im Daniel Madaliński vel Madaleński 26.02.1654 r.), Kupna

Włość iwanowska

Jakub BIEDRZYCKI, majątek: Moryhino (Muryhino), Kropiwno, (we włości iwanowskiej; majątki zapewne otrzymał w posagu od żony Zofii Korybskiej), Kołtyczowo (NN)

Aleksander Bazyli CHOŁŁCHOWSKI (Chełchowski, może Chełkowski?) cześnik orszański, majątek: Jarkiewicze

CIECHANOWIECKI (syn Stanisława, nieznany z imienia, por. Ciechanowieccy herbu dąbrowa…, s. 173), majątek: Kozłowo

Jan i Andrzej KALECZYCCY (KALECZYCKI), majątek: Majętność Szczotkunowska (Szczołkanowo), Majętność Borsakowska (Borsukowo)

Adam, Piotr, Mikołaj KALECZYCCY (KALECZYCKI), majątek: Jasienkowo (Jesienkowo), Oszuszkino

Hrehorowa KALECZYCKA, majątek: Klemiacino (Klimiacino), Wiederniki

Jarosz KIRKOR, majątek: Obłozki (możliwe, że są to Obłożki wymienione w polskiej wersji spisu z r. 1650, które wówczas należały do Ostafiana Mikulina)

Jerzy KOMASZ (Komar), majątek: Piaseczno

Wawrzyniec KOPIEĆ (Kopeć), majątek: Dzierżawino (majątek Dmuchowskiej, w r. 1650 należał do Antoniego Dmuchowskiego vel Dmochowskiego, Domuchowskiego)

Szymon (Siemion, Symeon) KRUKOWSKI, majątek: Dutkino (Dudkino we włości iwanowskiej, w r. 1650 należało do Zofii Rowickiej Żdanowej Krukowskiej)

Andrzej NIECIECKI (Niesiecki), majątek: Pirkowo (Pitkowo, Piwkowo)

Samuel OTROSZKIEWICZ, majątek: Iwanowsk (w r. 1650 należał do Mikołaja Otroszkiewicza strażnika smoleńskiego), Wysokie

Stanisław PIĄTKOWSKI, majątek: Miertwica

Fiedor PUCIATA POBORCZONEK (Poboczonek, Poboczenek), majątek: Nikiforowo

Jarosz PUCIATA POBORCZONEK (Poboczonek, Poboczenek), majątek: Podsosonie

Aleksander PUSZKIN, majątek: Lehowo (NN), Rohaczew (włość iwanowska)

Mikołaj STANKIEWICZ, majątek: Maciuszyno

Jarosz STANKIEWICZ, majątek: Łyskowo

Łazar SZWAŃSKI, majątek: Pachonowo (Pachomowo; wg spisu z r. 1650 miejscowość we włości iwankowskiej, ale spis z r. 1654 podaje włość iwanowską)

Jan TROCEWSKI (Tracewski), majątek: Rżawiec (Arżawie)

Andrzej WALUŻYNIC (Waluhowicz, Waluginicz, Walużynicz), majątek: Rohaczew

Jerzy WALUŻYNIC (Waluhowicz, Waluginicz, Walużynicz), majątek: Rohaczew

Jan WOJEWÓDZKI sędzia ziemski zmoleński, majątek: Kniazie (Kniaże), Bobyrowo – obie we włości iwanowskiej

Jan WYSOCKI, majątek: Antonowicze

Siemion KORSAK, majątek: Usadzyszcze (Usadziszczowo we włości iwanowskiej lub iwankowskiej), Jakowlewo (Jakowlowo we włości jelneńskiej), Sorokoszyno, Szuzarowo

Włość iwankowska lub iwanowska

Jan KUDZYNOW (Kudzinow), majątek: [być może i w r. 1654 dzierżył miejscowość Wasiekowa we włości iwankowskiej]

Leon MOSTYKA, majątek: Barcienowo (Borcienowo)

Jan SZNIUKSZTA, majątek: Niedźwiedziowo (włość iwankowska), Żukowicze (włość iwankowska lub iwanowska)

Włość jelneńska

Andrzej ANFOROWICZ [Gilejewicz] wojski rzeczycki, majątek: Dertna (włość jelneńska), Iwaszeniowo (NN)

Jan BAKA kwatermistrz, majątek: [w r. 1650 dzierżył miejscowości Korobkowa i Pochowa we włości dąbrowieńskiej oraz Illina we włości wietlickiej; majętności we włości jelneńskiej nie ma w wykazie]

Łukaszowa BRZOZOWSKA, majątek: Słowienie (w r. 1650 należały do Stanisława Brzezowskiego)

Wojciech DMUCHOWSKI (Dmochowski, Domuchowski), majątek: Sielec (w r. 1650 należał do Aleksandra Bohomolca lub Jana Koziorowskiego, włość jelneńska)

Jan GORZUCHOWSKI, majątek: Żytkowo

Łukasz GROCHOLSKI, majątek: Waraksino (w r. 1650 własność Jana Grocholskiego)

Tymofiejowa INGILDEJOWA (Ingildziejowa), majątek: Archangielszczyzna (archanjelszczyzna)

Franciszek ISAJKOWSKI referendarz litewski, majątek: Jelna („gospodarza Moskwa wzięła za murem”)

Wojciech KLECZKOWSKI, majątek: Torhosino

Jan KOSKIEWICZ, majątek: Szczerbinowo (Szczerbinowo Stare, być może w r. 1650 było własnością Samuela Puzyrewskiego)

Bernat KRUSZYŃSKI, majątek: Siemionkowo (Szemienkowo)

Piotr MROWIŃSKI podstoli smoleński, majątek: „z majętności Ostrowszczyzna i inszych”

Fiedor OSZEŁ, majątek: Szczerbinowo Nowe, Szczerbinowo Stare (w r. 1650 należało do Romana Orła)

Paweł OSZEŁ, majątek: Szczerbinowo (w r. 1650 należało do Romana Orła)

Stanisław PIĄTKOWSKI, majątek: Klemiecino (Lemiecino, Klemiacino)

Jan PROZORKIEWICZ, majątek: Żuje (Zuje, Łuje we włości jelneńskiej)

Jan PUSZKIN, majątek: Szczerbinino (Szczerbinowo)

Paweł TOKARSKI brat Mikołaja, majątek: Koterez, Chmara

Jan WISOGIRD [Wysogird] pisarz grodzki kowieński, majątek: Dorohanino (Dorohino)

Wojciech ŻEBROWSKI, majątek: Niezowo (Nieszowo)

Włość kaspelska

Hrehory MIRSKI strażnik wielki litewski, majątek: Kaspla

Aleksander OGIŃSKI kasztelan trocki, majątek: Zarubionki (Zarubzenki, Zarubienki)

Włość katyńska

Hieronim CIECHANOWICZ (ŚWIĘTEJ PAMIĘCI), majątek: Pokornowo, Moroszyłowo (Woroszyłowo we włości jelneńskiej), Hiewkowo (ujezd rosławski), Katyń (we włości katyńskiej), Wietka

Walerian DAMECKI (Daniecki, Dajnięcki, Damiecki, Damięcki), majątek: Białłousowo (włość katyńska), Hołłubowo, Bołdzino, Szapeczkino

Cyprian HOŁŁDYŻNY (Hołdyżny), majątek: Kryśniowo (Krysniewo, w r. 1650 należało do Ofonasa Hołdyżnego kozaka dońskiego)

Andrzej JAFIMOWICZ, majątek: Ułusy (włość katyńska), Duchowszczyzna

Andrzej KULNOW (Kulniow), majątek: Podsonie Piatnickie

Jan LESZEWICZ (Leszczewicz), majątek: Isakowo, Dawidowo

Aleksander MILKIEWICZ, majątek: Dąbrówki

[Wojciech?] WITKOWSKI, majątek: Markowo

Jan ŻORAWSKI (Żórawski), majątek: Zajasie (Zajazie)

Włość maksymowska

Maciej BERNACKI, majątek: Hawrylenki (włość maksymowska), Moszczynowo (NN)

Stanisław BOKWIECKI, majątek: Szałłabielki, Pieczonki

Krzysztof BONIECKI, majątek: Czerlone (włość maksymowska), Mużyłłowo, Zehalowo (NN)

Kazimierz DRUCKI-SOKOLIŃSKI pisarz grodzki smoleński kwatermistrz, majątek: Pokoj (włość maksymowska) (majętność należała w r. 1650 do Kazimierza Samuela, podkomorzego smoleńskiego)

Jan DYBOWSKI miecznik smoleński, majątek: Prakszyno

Aleksander FORAMA (Foroszcza, Toroszcza, Forosma), majątek: Zadorcze (Zadoroże)

Stefan GIGONT NIEBOSZCZYK (Gikont) sędzia grodzki smoleński, majątek: Mordzynowo (Mordwinowo)

Florian KOCHOWSKI, majątek: Hołosowo (połowa; w r. 1650 własność Jerzego Kochowskiego)

Samuel ŁYKO, majątek: Bukino, Proskurnino (w r. 1650 były własnością Jaroszowej Łykowej)

Jacek Hiacynt MICHAŁOWSKI skarbnik czerski, majątek: Sołtanowo (maksymowska, w r. 1650 należała do Aleksandra Młockiego vel Młondzkiego), Namirycze (NN)

Samuel PROKOPOWICZ, majątek: Odzińcowo (Udzieńcowo, Odziniowo we włości maksymowskiej, w r. 1650 własność Bohdana Prokopowicza), Hanino

Ostafian ROGAYŁŁO (Rohayło), majątek: Sawino

Marcin SIECZYŃSKI, majątek: Kowalowo (Kowalewszczyzna)

Hrehory SIELANKA, majątek: Pohonowo

Michał SIEMION, majątek: 1. Sawionki, Stare Horodyszcze, Dziemionkowo (Demiankowo, Domiankowo), Owierkowo, Tonkowidowo – we włości maksymowskiej, rzekomo w ujeździe dorohobuskim; 2. Zajcowo, reszta gruntów władyczyńskich

Adam SOMAWSKI vel SAMOWSKI, majątek: Bantałłowo (Szantałowo we włości maksymowskiej), Pokłonowo, Lisowo, Buchmarowo, Brita

SZCZECHOWSKIEGO (Sczechowskiego) potomkowie, majątek: Samofallowo (Samochwałowo we włości maksymowskiej, w r. 160 należało do Zofii Szczechowskiej), Wierzchowiec

Jakub SZMURŁŁOWSKI (Szmurłowski, Szmorłowski) kwatermistrz, majątek: Wołkowo, Chłamowo (Hłamowo)

Bazyli ŚWIRCZEWSKI (Świrszczewski), majątek: Rodzyn (Rodzin)

Jan i Gabriel TARASSOWSCY (Tarasowski), majątek: Hołyszcza (Hołyszyce)

Stanisław UNICHOWSKI podsędek smoleński kwatermistrz, majątek: Michnowo (Mochnowo we włości maksymowskiej), Moczułłowo, Kuźniecowo, Pietraczonkowo, Brahiń (NN)

Piotr Kazimierz WIAŻEWICZ wojewoda nowogrodzki, majątek: 1. Żarnowka, Uciesna (włość dąbrowieńska); 2. Hrehorkowo (włość maksymowska, dobra w r. 1650 Jerzego Wiażewicza); 3. Zunkowo, Piotrowino – także dobra horodniczego witebskiego Jana Abrahamowicza Paska

Bohdan ZAJEZIERSKI, majątek: Dorohanie (Dorohań)

Krzysztof ZAJEZIERSKI, majątek: Iwaczewicze

Wacław ZIENKOWICZ (Zmaylo vel Żmayło Zienkiewicz), majątek: Sobolewo

Hieronim ZIENOWICZ „chorążyc mścisławski”, majątek: Maksymowskie, Nowosiółki, Tołłsuki (Tołściki, Tołsiki we włości maksymowskiej), Horodek (NN)

Ewa ZŁOTA KRAŚNIEŃSKA-PODBERESKA podkomorzyna orszańska, majątek: Majętność Stehrymowska

Włość małachowska

Gabriel BIEŃKO Kiniewicz, majątek: Hryniowo

Jan BIERNACKI (Biernacki), majątek: Łożynice (Łożynicze)

Jakub BRZEZIECKI, majątek: Szewerdzyno (Szeweredzino)

Samuel Stanisław DRUCKI-SOKOLIŃSKI podkomorzy smoleński, majątek: 1. Drucjaty, Fallisowo (Chałustowo) – we włości małachowskiej; 2. Kowerze, Maniuki alias Pleszowicze, Klepinino

Kazimierz DUBIŃSKI, majątek: Ghołłmy (Chołm)

Krzysztof EYDZIATOWICZ, majątek: Juryno (we włości małachowskiej, patrz też Kazimierz Eydziatowicz)

Hrehory GRUSZECKI (Gruszeczki), majątek: Hiryno (w r. 1650u własność jego żony, Maryny)

Jan KNIAŹNIN (Kniazin, Kniażnin, Kmiazmin), majątek: Kościuszkowo (Kościukowo)

Nikifor KNIAŹNIN (Kniazin, Kniażnin, Kmiazmin), majątek: Łotyszyno (Łatyszyno)

Tomasz MABLEMAN (Makmelan, Macmillan), majątek: Robotowo (Skrobotowo lub „s Krobotowa”)

Stefan MARCINKIEWICZ, majątek: Nahiszki (Nahiszkino, w r. 1650 należało do Konstantego Łopacina)

Potafian MIKULIN, majątek: [w r. 1650 dzierżył Nahiszkino we włości małachowskiej; mylony z Ostafianem vel Tymofiejem Mikulinem. Patrz też Jarosz Kirkor]

Mikołaj NARBUTT pisarz grodzki żmudzki, majątek: Antonowicze (małachowska), Piotrowo (ujezd bielski)

Jan PAPROCKI, majątek: Starynki (wcześniej własność Kaspra Paprockiego)

Aleksander PARCZEWSKI pisarz ziemski smoleński kwatermistrz, majątek: Jahoria (Sielec, Jehorie, włość małachowska), Dymuszyno (NN)

Nikipor PIERWOJ Nawilewicz, majątek: Nosowo

Jan PLESKACZEWSKI, majątek: Małyszowo

POPŁAWSCY, majątek: Rostoczyno (w r. 1650 własność Samuela Kunickiego?)

Fiedor PUCIATA RAJEWSKI (Kalenicki), majątek: Kapuścino (włość małachowska), Kowalowo (NN)

Hieronim PUCIATA RUSINOWSKI, majątek: Szurynowo, Kalinino (Kalinowo), Nahiszkino

Paweł PUSTOSZKIN, majątek: Poczynek Zujowo (NN), Dziedowo (włość małachowska)

(Stanisław) PUSYLEWICZ (Puzylewicz), majątek: Bardyńskie

Bazyli SKARŻYŃSKI, majątek: Zadny Poczynek

STETKIEWICZOWIE „podkomorzycowie brasławscy”, majątek: Dosuhowo (Dosuchowo)

Jerzy STRYŻEWSKI (Strzyżewski), majątek: Kuźniacowo (Kuźniecowo)

Jerzy SYNGUR, majątek: Małochwa

Paweł SZCZEDZIŃSKI (Śrzedziński, Srzedziński), majątek: Szyłkowicze

Stanisław TIUTCZOW, majątek: Kuźniecowo, Symonowo

Marcin WOŁŁOWICZ pisarz ziemski wileński, majątek: Chalejowo (Chalecowo,w r. 1650 dzierżyła je Anna Starosielska Adamowa Stachowska pisarzowi ziemska mścisławska; w r. 1651 wyszła za Marcjana Wołłowicza pisarza ziemskiego wileńskiego.

Józef ŻUK (Zub), majątek: Masłowo, Boszmanowo

Włość muszkowska

Bernat BERH (Berk) RZEZICKI, majątek: Maków (Malcowo, zapewne we włości muszkowskiej – na północ od włości raczyńskiej)

Krystyna MOKRZECKA WILHELMOWA BRZEZICKA (Rzezicka, Rzeżycka), majątek: Kuźmino (w r. 1620 była własnością Anny Schoenbergówny Janowej Bergowej Rzeżyckiej i jej synów Bernata, Wilhelma i Jana)

Włość porzecka

Samuel STACHORSKI (Stachrowski), majątek: Nowiki

Włość raczyńska

Adam BUDZYSZEWSKI (BUDZISZEWSKI), majątek: Wołłujowo (Wołucowo, Wołujewo?)

Mikołaj GANECKI, majątek: Michowo (Mickowo, w r. 1650 w posiadaniu Hieronima Ganeckiego)

Janusz KISSARZEWSKI (Kisarzewski, ŚWIĘTEJ PAMIĘCI), majątek: Osinowka, Sielec, Hoponowo (Hapanowo we włości raczyńskiej)

Paweł KOŁONTAJ, majątek: Usienino (Usinino)

Aleksander KUNCEWICZ (Koncewicz), majątek: Paszkowo

Hieronim MIRSKI, majątek: Tyszyno

Jan SZEPTUNOWSKI, majątek: Babczyno (Robyczyno we włości raczyńskiej), Hłuchowo

Jan TREMBICKI (Trąbecki, Trembecki, Trębecki) podstarosta brasławski, majątek: Kozoworowo (Kazakurowo)

Adam ZARĘBA (Zaremba), majątek: Bardyńskie, Łużne (Łuzna we włośc raczyńskiej), Przychabce

Włość swadycka

Walter KORF „wojewodzic wendeński”, majątek: Dziahilewo (Diahiłowo, swadycka), Bosino, Pietryszczewo

Bernat i Hrehory ŁYKOSZYN, majątek: Hryszkowo

Jerzy SOKOLIŃSKI, majątek: Żywuta (Żywucice)

Jakub WONLAR (WĄLAR, WOLNAR, VON LAAR) budowniczy smoleński, majątek: Mazakowo (spis z 1650 podaje, że we włości bereźniańskiej)

Włość skaczkowska czyli bojhorodzka, bohorodzka (bojhorodzka, bohorodzka)

Wasilij DOMŻA (Domca), JAKUB NIEMUŃSKI, majątek: Połowitniki, Murojowo

Jan KORZENIEWSKI, majątek: Spollniki (Polniki w r. 1650 własność Pawła Korzeniewskiego)

Maryna OTOMENKOWA Berferówna, wdowa po Ottonie Menku (Otomenk, Ottomenk, Menk, Męk), majątek: Jartowo (Jarcowo, stan „bohoński” czyli włość skaczkowska czyli bojhorodzka, bohorodzka, bohorodzka, bojhorodzka), Sitczyno w ujeździe dorohobuskim. Maryna Berferówna była żoną Ottona Menka, zaś Ewa Minkowska – żoną jego syna, Aleksandra. Pewne zamieszanie wprowadza tu pozorne podobieństwo nazwiska Bernata Etynka (Ottyng, Oettingen, Otting Otmink, Odmink), wymienionego w spisie z r. 1650 (s. 103)

Bazyli POLIKSZTA (Poliksza), majątek: Kłypino (Klipino)

Włość szczucka

Walerian BUKSEWDYN (BUKSEDYN), majątek: Hredykino (Hrydziakino)

Krzysztof CIAWŁOWSKI (Kozakiewicz), majątek: Siermiota (Sieremiaty)

Wilhelm HEWEL, majątek: Tarosowo (Tarasowo)

Krzysztof KMITA, majątek: Tołstucha (Stołstuchy, Towstuchy)

Karol OGIŃSKI podkomorzy witebski, majątek: [Karaśna we włości szczuckiej]

Paweł PODCHOCIMSKI budowniczy wielński, majątek: Szczucza

Aleksander PROSMOWSKI (Prażmowski), majątek: Obroki

Piotr SZAMSZOW (Szaniszow), majątek: Pralniki (Pałkinowo)

Eliasz ŻUKOWIECKI, majątek: Krywka (Krzywki, Krywki)

Włość wietlicka

Marcin CHONIAKIEWICZ, majątek: Chottbyle (Chodbyle) włość wietlicka

Marcin KĘSICKI, majątek: Miłłosławszczyzna (Miłosławszczyzna) włość wietlicka

Jan KORSAK, majątek: Brakulin (w r. 1650 należała do Wasyla Korsaka), Dziakowszczyzna (pan Chocim w imieniu Jana Korsaka małoletniego) włość wietlicka

KOZIELSCY, majątek: Dziewiata włość wietlicka

[Anna Marcinowa] KOŻUCHOWSKA, majątek: Keronino (Korowija) włość wietlicka

Janowa MAŁYSZCZYNA, majątek: Łosiowo (włość wietlicka), Wierzchowie włość wietlicka

Samuelowa? MOSTOŁTOWA (Mostałtowa), majątek: Panamarowo (Ponamarowo) włość wietlicka

Jerzy PUZYNA, majątek: Makowie (Maliowo? We włości wietlickiej) włość wietlicka

Stanisław i Wojciech ROWICCY, majątek: Obadkowszczyzna, Snazinowszczyzna (Smazinowszczyzna) włość wietlicka

Antoni SIKORSKI, majątek: Kuźniecowo (w r. 1650 należała do Jana Michała Sikorskiego) włość wietlicka

Adam SNOPEK, majątek: Kuźmino włość wietlicka

Stefan SOKOŁOWSKI, majątek: Bierdziejowo (chodzi zapewne o sieliszcze Osipowo oraz poczynek Terechowo, należące do rodziny Bierdziejewów przed rokiem 1622) włość wietlicka

Stefan ZALESKI, majątek: Łukaszewszczyzna włość wietlicka

Stanisław ZDANKIEWICZ (Żdankiewicz), majątek: Osierkowo (Oziorko), Starkowo włość wietlicka

Włość wopiecka

Hrehory CHŁUSOWICZ, majątek: Kapuścino

Bazyli CZAPLEWSKI, majątek: Popowo

Mikołaj CZASŁAWSKI, majątek: Komiaczyno (we włości wopieckiej) [oraz Sieniawino tamże]

Krzysztof CZESŁAWSKI, majątek: Sierzanino

Jakub DRZEWIECKI, majątek: Tołubino (Stalubino), Rohaczewo

Wojciech JAKUBOWSKI, majątek: Surhaki

Jan KOSZEWSKI, majątek: Rykowo (Dobrykowo we włości wopieckiej), Bielcewicze

Krystyna Wojciechowa NOWOSZYŃSKA (NOWOCZYŃSKA), majątek: Tuszyno

Adam Piotr ORLIK rotmistrz JKM, majątek: Marchwienia

Jan, Samuel PIERWUSZ, majątek: Krawcowo (Kryczkowo)

Jan i Iwan PLESKACZEWSCY (PLESKACZEWSKI), majątek: Betnino, Sielino (Szczelino, włość wopiecka)

Tymofiej PUCIATA, majątek: Żerebcowo (Zrzebcowo), Kusznierowa (Kuszniezowo). Daniny te w r. 1650 należały do Idziego Stanisława Gosiewskiego

Jan STANKIEWICZ kwatermistrz, majątek: [Turowszczyzna]

Gabrielowa STANKIEWICZOWA, majątek: Curykowo

Trojan SUŁŁOWSKI [Sułowski] horodniczy smoleński, majątek: Kniazie (Kniaziowo), Łapijowo (Łupcowo), Prokszyno, Kozłowo, Wasilowo (w r. 1654 z tej miejscowości stawił się Bartłomiej Trąbecki vel Trembecki vel Trębecki, położona we włości wopieckiej)

Majątki w ujeździe smoleńskim o nieustalonej lokalizacji

Roman ORZEŁ, majątek: Szczerbinowo

V. Majątki lenników, zlokalizowane w różnych włościach i różnych ujezdach

Krzysztof ADAMOWICZ kwatermistrz, majątek: [Czeredino, Hridino – włość wietlicka, Zabołocie – włość wopiecka] włość wietlicka, wopiecka ujezd smoleński

Bazyli AZANCZEWSKI, majątek: Szykołbicze, Szyholbicze vel Szyholbia we włości iwanowskiej, Łokciowo we włości bereźniańskiej, Szekarowo i Borsuki w ujeździe dorohobuskim, Ciuczewino i Szemowo we włości wopieckiej oraz NN majątki we włości wiedrowskiej włość iwanowska, bereźniańska, wopiecka, wiedrowska ujezd smoleński, dorohobuski

Samuel BAKANOWSKI kwatermistrz, majątek: Masałłowo w stanie wietlickim, Bakanowo i Kaczkorowo w stanie wopieckim włość wietlicka, wopiecka ujezd smoleński

Jan CHRAPOWICKI chorąży smoleński, majątek: Wójtostwo wołowsowskie nabyte od Bykowskiego, słobody: Kolendzino, Janowo, Niehiłowszczyzna, Baranowo (włość skaczkowska czyli bojhorodzka, bohorodzka, czyli bojhorodzka, bohorodzka), Piotrowe Sioło, Uszukowo Większe, Uszukowo mniejsze, Kleposzowo, Roznowo, Bylce, Isiery Poczynek, Baranowo, Białłohlazowo, Nowy Dwór (włość dąbrowieńska), Horodek (we włości dąbrowieńskiej, dawniej Jerzego Bielawskiego)

Bazylina (Wasilina) CIECHANOWICZOWA, majątek: Lichaczewo (Lichaczowo we włości dołhomowskiej), Zderzowo (Dzieszowa we włości jelneńskiej) włość dołhomowska, jelneńska ujezd smoleński

Heliasz DAGANOWSKI (Doganowski), majątek: 1. Krukowo (Kruchowo, włość dąbrowieńska); 2.Kropiwna, Rzepin (włość wietlicka). włość dąbrowieńska, wietlicka ujezd smoleński

Wacław DENISEWICZ (Denisowicz) sędzia wojskowy kwatermistrz, majątek: 1. Bojarszczyzna Hołłowaczowska, Bojarszczyzna Szostakowska, Bojarszczyzna Baszmakowska, Łyzłowszczyzna (wymienione być może we włości wieltickiej); 2. Kopyrowszczyzna (ujezd dorohobuski); 3. Uhle (NN); 4. Misanowo (włość małachowska). włość wietlicka, małachowska ujezd smoleński, dorohobuski

DOMINIKANIE, majątek: [rozliczne dobra we włości iwanowskiej, dołhomowskiej, jelneńskiej; prowadzili też szpital żołnierski w Smoleńsku] włość iwanowska, dołhomowska, jelneńska, miasto Smoleńsk ujezd smoleński

Werner ENGILLARTT (Engilart, Engelhardt), majątek: Kotkowicze (Kołkowicze we włości skaczkowskiej czyli bohorodzkiej, bojhorodzkiej), Andronowo (we włości małachowskiej), Wnukowo (NN) włość skaczkowska czyli bojhorodzka, bohorodzka, małachowska ujezd smoleński

Kazimierz EYDZIATOWICZ, majątek: Zapolnie (Opolnia we włości swadyckiej), Chrestowo (NN), Wlest (Ulesty we włości szczuckiej, w r. 1650 należały do Krzysztofa Eydziatowicza) włość swadycka, szczucka ujezd smoleński

Władysław (Wiktoryn) GLINKA, majątek: Smolkowo (NN), Pohost (Pokost we włości wopieckiej), Łuczosa (Łuszcze we włości iwankowskiej), Falkowicze (NN) włość wopiecka, iwankowska ujezd smoleński

Kasper GŁUSZYŃSKI (Dunin), majątek: Hamowo (włość małachowska), Borysowszczyzna (włość raczyńska), Obodrowo (Obodrewo, włość iwankowska) włość małachowska, raczyńska ujezd smoleński

Jan Hieronim GRYMAYŁA (Grzymała) KRZEMIENIEWSKI kwatermistrz, majątek: Czerepowo (włość iwankowska), Uszakowo, Fillino, Motuszyno (Matiasowszczyzna w ujeździe dorohobuskim) włość Wiedrowska, iwankowska ujezd dorohobuski, smoleński

Andrzej HURKO pisarz ziemski witebski, majątek: 1. Puciacino (włość małachowska); 2. Karłowo (włość maksymowska); 3. Babicze (włość jelneńska) oraz 4, Uborowo (Zuborowo, włość jelneńska); 5. pustosz Szołłoszyno (Sołoszina, włość swadycka); 6. Czernieja (NN). włość małachowska, maksymowska ujezd smoleński

JEZUICI SMOLEŃSCY, majątek: [rozliczne dobra we włości maksymowskiej, dołhomowskiej, bereźniańskiej, iwanowskiej oraz w Posadzie Smoleńskiej] włość maksymowska, dołhomowska, bereźniańska, iwanowska, miasto Smoleńsk ujezd smoleński

Prokop KAMIŃSKI (Kamieński) kwatermistrz, majątek: Sleńcewo (Sleniewo, Isleniewo, Isleniewszczyzna, por. Rejestr podymnego z 1650 r. s. 82 przyp. 108 – powołuje się dokumenty pod sygnaturą: AGAD, AR, dz. X, materiały nieuporządkowane: papiery Kamieńskich) włość wielkopolska (wielikopolska, zadzińska) ujezd dorohobuski, smoleński

Wojciech KISSARZEWSKI (Kisarzewski) skarbnik smoleński, majątek: Wiejno, Wasillisino (Wasilewszczyzna we włości wietlickiej), Luchy (Dolne Łuhy, Górne Łuhy we włości szczuckiej), Chmielewicze (włość maksymowska), Suchy Poczynek (włość jelneńska) włość wietlicka, szczucka, maksymowska, jelneńska ujezd smoleński

Rafał KISSARZEWSKI (Kisarzewski), majątek: Lisowo, Konikowo (włość sitczyńska, w r. 1650 należało do Jana Kisarzewskiego) włość wopiecka (sitczyńska) ujezd smoleński

Jerzy KOCHOWSKI, majątek: Sutoki (Suroki, Suloki we włości bereźniańskiej) i połowa majątku Hołojowo (Hołosowo, dzielona po połowie z Florianem Kochowskim, włość maksymowska) włość bereźniańska, maksymowska ujezd smoleński

Jarosz KOCIOŁ, majątek: Slowaza (Majętność Słowaska we włości dołhomowskiej), Bołłoniec (Bołonie we włości jelneńskiej), Muciszcze (Maciuszyno, Матюшино, włość jelneńska) włość dołhomowska, jelneńska ujezd smoleński

Andrzej KRAJEWSKI, majątek: Kurdymowo (Kordynowo we włości wopieckiej), Horbotowszczyzna (Skarbatowicze, Karbatowicze, Harbotowszczyzna we włości wietlickiej). Majątki te w r. 1650 należały do Szczęsnego Krajewskiego. włość wopiecka, wietlicka ujezd smoleński

Samuel KRASKOWSKI, majątek: 1. Sonniki (Sanniki), Michajłowo (obie we włości maksymowskiej, w r. 1650 należały do Katarzyny Łykówny Kraskowskiej wdowy po Janie Kraskowskim); 2. Babino włość Maksymowska, bereźniańska ujezd smoleński

Zofia ŁUKOMSKA MICHAŁOWA RACZYŃSKA 1-voto BAKOWA, majątek: Płaje (włość szczucka, w r. 1650 dobra należały do Aleksandra z Grabowa Prayetfuessa vel Pretfusa, który utracił je w związku z wyrokiem banicji w r. 1652), Chochów (Chachłów, majętność chachlańska we włości dąbrowieńskiej) włość szczucka, dąbrowieńska ujezd smoleński

Jan MESZCZERYN cześnik smoleński, majątek: [miasteczko Zwierowicze, majętność zwierowicka, majętność lubawicka – we włości dąbrowieńskiej; oraz majętność Strzałki, Sołtanowszczyzna we włości bereźniańskiej i skaczkowskiej czyli bohorodzkiej, bojhorodzkiej włość dąbrowieńska, bereźniańska, skaczkowska czyli bojhorodzka, bohorodzka, ujezd smoleński

Stefan MIKULIN, majątek: Pałkino (włość dąbrowieńska), Morozowo (włość iwanowska) włość dąbrowieńska, iwanowska ujezd smoleński

Jan Stanisław MILEWSKI wojski smoleński, majątek: [Bojanowo we włości dąbrowieńskiej, Moczułowo Większe i Mniejsze we włości maksymowskiej, Falkowicze, Pokryszkino, Bereskino, Piszczowo we włości raczyńskiej] włość dąbrowieńska, maksymowska, raczyńska ujezd smoleński

Daniel MIŁASZEWICZ, majątek: Kuzowlowo (Kuzelowo we włości maksymowskiej), Łoby (włość szoptowska w ujeździe bielskim) włość Maksymowska, szoptowska ujezd smoleński, bielski

Wojciech MOCZULSKI, majątek: Mankowo (wg rosyjskiej wersji spisu z r. 1650 Mankowo znajdowało się we włości dąbrowieńskiej), Kupieliszcze (Kupcioliszcze, Kupieliszczewo we włości iwankowskiej) włość dąbrowieńska, iwankowska ujezd smoleński

Jakub MOKRZECKI, majątek: Jahorie (Jehoria, Jegorie we włości pouskiej), Oleksiejowo (we włości iwanowskiej)

Piotr Władysław MOKRZECKI, majątek: Wiktorowo (Wikterowo we włości małachowskiej), Monczyno (we włości dąbrowieńskiej) włość małachowska, dąbrowieńska ujezd smoleński

Jan MOTYKA (Mostyka), majątek: 1. Dziemszałłowka (Dzięcielowska we włości wietlickiej); 2. Korłyszowo (Kortycze), Rylkowo (Ryłkowo, Bylkowo) – obie we włości raczyńskiej włość wietlicka, raczyńska ujezd smoleński

Paweł ONIKIEJEWICZ (Onikiewicz) kwatermistrz, majątek: Owdocyno (Owdocino, włość dołhomowska), Napadniowo (NN), Kozarynowo (ujezd dorohobuski) włość dołhomowska ujezd smoleński, dorohobuski

Wawrzyniec OSTANKIEWICZ (Ostackiewicz), majątek: gospodarz z dworu w Smoleńsku, nabytego od Ciechanowieckiego włość NN ujezd miasto Smoleńsk

Wawrzyniec OSTANKIEWICZ (Ostackiewicz), majątek: Połonia (włość szczucka), Chołłmy (NN), Miłosny Poczynek (włość szczucka; w r. 160 należał do Floriana Urbanowskiego), Kłobukowo (Kabłukowo we włości maksymowskiej, w r. 1650 należała do Aleksandra Foroszczy vel Toroszczy vel Forosmy vel Foramy) włość Szczucka, maksymowska ujezd smoleński

Frydrych OTWELDER (Hotfelder), majątek: Owandowo (Wadowo we włości dąbrowieńskiej) oraz Iwanowo (Iwachnowo), Lewonowo (Lemonowo) – obie w ujeździe bielskim włość dąbrowieńska ujezd smoleński, bielski

PAPŁOŃSCY, majątek: Bułatowszczyzna (włość szczucka), Radoszkowo (włość iwanowska), Haraskowo (włość iwanowska) włość szczucka, iwanowska ujezd smoleński

Prudencja PASKOWA Z D. WOŁŁOWICZÓWNA „horodniczyna smoleńska”, majątek: Iwonino (włość iwankowska), Białorucze (włość dołhomowska), Dziatowo (Dziedowo w ujeździe dorohobuskim) włość iwankowska, dołhomowska ujezd smoleński, dorohobuski

Kazimierz Samson PODBERESKI, majątek: Rabcowo (Bubcowo, Rubcowo we włości bereźniańskiej i swadyckiej) włość bereźniańska, swadycka ujezd smoleński

Siemion POTEMKIN, majątek: Zamorze (włość rucka), Uścinowo (włość katyńska) oraz inne wsie we włości raczyńskiej włość Rucka, katyńska, raczyńska ujezd smoleński

Albrycht PRAŻMOWSKI podstoli brasławski, majątek: Kudryno (włość małachowska), Czuwachy(włość iwankowska). (majątki te w r. 1650 należały do Piotra Bujalskiego) włość małachowska, iwankowska ujezd smoleński

Stanisław PRUSZYŃSKI, majątek: Pańskie (włość dołhomowska), „Dorohobuszczyzna” (chodzi zapewne o miejscowość Szuklino w ujeździe dorohobuskim) włość dołhomowska ujezd smoleński, dorohobuski

Jan Wilhelm RACZYŃSKI kwatermistrz, majątek: Ciecionino (Czeciwino we włości bereźniańskiej), Skoczarhino (Koczerhino w ujeździe bielskim), Jahorie (we włości małachowskiej?) włość bereźniańska ujezd smoleński, bielski

Walenty RARÓG (Rarog), majątek: Kumnino (Kunino), Dziadzińskie (Dudzino we włości iwanowskiej), Niemczyno (zapewne w ujeździe bielskim), Pantelejowo (Pantelecowo we włości jelneńskiej) włość iwanowska, jelneńska ujezd smoleński, bielski

Aleksander REUTT stolnik smoleński, majątek: Bnikino włość iwanowska, skaczkowska czyli bojhorodzka, bohorodzka, ujezd smoleński

Iwan SOŁTYK, majątek: Hromowo (ujezd dorohobuski), Tupino (Stupikino), [Mieszczańskie] (włość bereźniańska) włość bereźniańska ujezd smoleński, dorohobuski

Adam STABROWSKI, majątek: Czyżowo, Hołm, Czerejsk, Okołowo, Zakupie (miejscowości we włości bereźniańskiej i swadyckiej), Zabołocie (Zabłocie we włości jelneńskiej) włość bereźniańska, swadycka, jelneńska ujezd smoleński

Fabian SZNABEL, majątek: Zadnica (Zadnia we włości wietlickiej), Czadowicze (we włości raczyńskiej), Kratowo (być może ujezd bielski?) włość wietlicka, raczyńska ujezd smoleński

Jerzy SZWYKOWSKI (Szwaykowski) chorążyc nowogrodzki, majątek: Prudki (włość iwanowska, nie iwankowska!), Połujowo (włość iwanowska), Raczyn (włość raczyńska), Szatallowo włość iwanowska, raczyńska ujezd smoleński

Piotr ŚWIATSKI (Świacki, Swiacki), majątek: 1. Sabrykino (Saprykino we włości skaczkowskiej czyli bohorodzkiej, bojhorodzkie), 2. Pieniziowo (Pienieźcowo), Waszukowo – w ujeździe dorohobuskim włość skaczkowska czyli bojhorodzka, bohorodzka, ujezd smoleński, dorohobuski

Jan Adam WIERZCHOWSKI kwatermistrz, majątek: 1. Charyno (włość jelneńska); 2. Bohorodziskie (Majętność Bohorodzicka we włości dołhomowskiej); 3. Bereskino (Brzoskino), Wasilewo (Wasilowo), Sielec, Wieśniaki (Majętność Wieszniowska) – we włości iwankowskiej; 4. Flerczykowo (być może Hercukowo), Kuczora (Majętność Kurczowska we włości maksymowskiej); oraz 5. Bułławica we włości iwanowskiej; 6. niezidentyfikowane: Ślizy, Arwinaje, Dołłmatowo, Awsztuchowo, Faustychowo, włość jelneńska, dołhomowska, małachowska, iwankowska, maksymowska ujezd smoleński

Paweł WORONIEC, majątek: [w r. 1650 posiadał Majętność Oleksińską (Aleksiejowo) we włości iwanowskiej oraz Majętność Stupińską i Majętność Hudzińską we włości jelneńskiej] włość iwanowska, jelneńska ujezd smoleński

Aleksander WULFF [WOLFF, Ulf] „starościc dyneburski”, majątek: 1. Gadanowo (Zadunowszczyzna, Gadonowszczyzna), Suwietowo (Swietowo) – w ujeździe dorohobuskim; Wojnowszczyzna, Woronowszczyzna (Wownowszczyzna), Babinowo (Babizuba, Babczowa, Babynowa), Mikołła (Mikołaje Wielikopolskie), Sececino (Czecinino) – w ujeździe dorohobuskim; 2, Kołodnia we włości bereźniańskiej. włość bereźniańska, wielikopolska ujezd smoleński, dorohobuski

VI. Majątki powiatu smoleńskiego o nieustalonej lokalizacji

Maciej i Władysław BERNACCY (BERNACKI), majątek: Połowitniki, Murojowo

Malcher BIELECKI, majątek: Bylnikowo, Siekieryno

Samuel BIERNICKI, majątek: Suchodołł (majętność zastawna)

Jan BOHACKI, majątek: Grekowszczyzna, Popowo

Regina BUCZYŃSKA ADAMOWA, Z D. KOTELNICKA, 1V. JANOWA KULBACKA, majątek: Kopciowo – zastawione Kazimierzowi Sosnowskiemu

Krzysztof CHŁUSOWICZ, majątek: Kuźminicze

Jan CHOBOT, majątek: Ściepanowo

Nikipor CHODYKA, majątek: Bojarkowo

Aleksander CHRZCZONOWICZ (Krzczonowicz), majątek: Głuchowo

Marcin CIECHANOWICZ podczaszy smoleński, majątek: Wietki. „Gospodarza nie stawił”.

Mikołaj CZARKIEWICZ, majątek: Skieka

Jerzy CZESZEJKO podczaszy parnawski, majątek: Białła Grzywa (Stanisław Buyno nieboszczyk)

Miron CZYŻ, majątek: Lodochowo

Aleksander DANILEWICZ, majątek: Kropiwno

Jan DMUCHOWSKI, majątek: Dzierżawino, Alablowo

Timofiej Stefan DONATOWICZ, majątek: Sielanka, Woroponowo (miejscowości niewymieniane w innych źródłach, być może w ujeździe dorohobuskim)

Andrzej DROZDOWSKI, majątek: Simanowka

Hieronim DRUCKI-SOKOLIŃSKI pisarz ziemski orszański, majątek:

Samuel Stanisław DRUCKI-SOKOLIŃSKI podkomorzy smoleński, majątek: Kowerza, Zastawna

[Wojciech?] DRZEWIECKI, majątek: [być może Stalubino i Rohaczewo we włości wopieckiej]

Kazimierz EYDZIATOWICZ podskarbi WksL, majątek: Porzecze, Michajłowo, Apelmanowo, Głuszyca

Teodor FRĄCKIEWICZ, majątek: Ciemnikowo

Mikołaj GŁOSKOWSKI, majątek: Kuliki

Piotr, Franciszek, Ignacy GORZUCHOWSKI, majątek: Krokodynowo, Usowo

HEBOWICZOWA (Hlebowiczowa?), majątek: Mironino

Jerzy Karol HLEBOWICZ starosta żmudzki, majątek: Święcie, Cyrkowa

Hrehory IKUHAR, majątek: Rożnowo

Andrzej i Bazyli JAFIMOWICZ, majątek: Korobino (być może kiedyś własność Dymitra Horodeyskiego w stanie katyńskim)

Michał JEZBUT, majątek: Nie posiadał daniny, ale stanął z miejscowości Dobra Wola

Mikołaj JEZIERSKI, majątek: Kudrawce

Jan KAMIŃSKI (Kamieński) „sędzic mścisławski”, majątek:

Elżbieta KAZANOWSKA „marszałkowa nadworna koronna”, majątek: Iwanczowo, Poniatowszczyzna, Wasilewszczyzna, Bielik, Wierzbiłłowo

Świętosław KAZANOWSKI cześnik sandomierski, majątek:

KIEŁPIŃSCY, majątek: Daniłłowo

Aleksander KIRKOR, majątek: Wołkowo

Stanisław KLONOWSKI, majątek: imposessionatus

Mikołaj KOBYLIŃSKI, majątek: Churyn

Iwan KOLLENOW (Kolenow), majątek: Bykowo

KOŃCZA, majątek:

Stefan KORSAK, majątek: Chołm, Bielszczyzna

Antoniowa KORSAKOWA, majątek: Szabanowo

Paweł KORZENIEWSKI, majątek: Makarowo, Lipki

Jan KOTOWICZ, majątek: Siekiryno

Daniel KOWNACKI, majątek: z majętności Mikołaja Bołłakira Ordyńcowa

Daniel (Daniło) KOZŁOWSKI, majątek: Skorynino

Stefan KUROSZ, majątek:

Maciej LEPUN, majątek: Żibryki

Mikołaj LIPSKI, majątek: Paniewino

[Konstanty?] ŁOPACIN, majątek: [raczej nie Nahiszkino, to było bowiem prawdopodobnie własnością Stefana Marcinkiewicza]

Samuel ŁOPACKI, majątek: Iwachowo

Krzysztof ŁUBIŃSKI, majątek: Korybczyno, Burakowo

Daniel (Daniło) MADALIŃSKI (Madaleński, Madalański) rotmistrz JKM, majątek: Poniatowszczyzna (od p. Pruszkowskiego także)

Zachariasz MARUTTCHOWICZ, majątek: Połowa majątku Sobolewo po Janie Zmayle vel Żmayle Zienkowiczu i połowa dworu w Smoleńsku

Dymitr MESZCZERYN, majątek:

Stanisław MĘŻYK, majątek:

Stefan MIKŁASZEWSKI, majątek: Miertwica, Pustosz Poleśna

Paweł MOCZULSKI, majątek: Patrykowo

Aleksander MOZARSKI (MOCARSKI), majątek: Pustki

Aleksander NARUSZEWICZ pisarz wielki litewski, starosta lidzki, majątek:

Jan NIECISZEWSKI, majątek: Słotowo

Stanisław NUCZYŃSKI, majątek: dom Stanisława Nuczyńskiego (w Smoleńsku?)

Andrzej OKOŁOWY, majątek: Suchorowo

Andrzej OSIPOWICZ, majątek: Rohaczew

Stefan OSTANKIEWICZ (Ostackiewicz), majątek: Wierobiowo

Aleksander OWŁOCZYMSKI, majątek: Rudlowo

Marcjan OWSIADOWSKI, majątek: Wisklin

OZIEROWIE, majątek: Rukino, Fiedorkino

Mikołaj PIECZURSKI, majątek: Hlinczyno

Jan POPŁAWSKI NIEBOSZCZYK, majątek: Rachowo

Wawrzyniec POZNACSKI, majątek: Tymofiejowo

Bronisław PRZESIESKI (Przesiecki), majątek: Mieża

Maciej PUCIATA RUSINOWSKI, majątek: Kozłłowo, Szurynowo

Aleksander PUZYREWSKI, majątek: Michowszczyzna

Daniel (Daniło) RACZYŃSKI, majątek: Isakowo, Niezejkowo

Tomasz (Stiepan) RADWAŃSKI (Radwan) kwatermistrz, majątek: Żubrówki

Krzysztof ROSZCZEWSKI sędzia grodzki upicki, majątek: Litwinowo, Bostakowo

Krzysztof SAYBUT, majątek: Kozłowo

SIEDLECKI, majątek: Omialino (być może Omielino we włości dołhomowskiej)

Maciej SILIENICZ (Silinicz), majątek: Chmielowo (może włość małachowska?)

Piotr SKRZYDŁO, majątek: Pierehoszcza, Horydunowo

Krzysztof SŁAUCKI, majątek: Szackowo

Bazyli SOŁTYK, majątek: Boryskowo

Michał SOROCZYŃSKI, majątek: Wasilkowo

Piotr SOTAR, majątek: Baczmanowo

Daniel STYBALKOWSKI (Stybałkowski), majątek: Rakowo, Horukowki, Popieliszcze

Józef SUCHORSKI, majątek: Żaboszowo

Marcin SZACIŁŁO, majątek: Maraczowo, Bobaciszcze

Maciejowa SZCZYGODZKA (Szczegocka), majątek: Moskowo (Noskowo, włość być może rucka)

Jerzy SZEJK, majątek: Mickowo

Andrzej SZOSTOWICSKI skarbnik witebski, majątek: Otrochimowo

Jadwiga Samuelowa SZWYKOWSKA, majątek: Mohotowo

Jan SZYMOŃSKI, majątek: Bułhary [?]

Kazimierz SZYPNIEWSKI, majątek: Trochocin (NN)

Dymitr ŚLANKIEWICZ, majątek: Mordzino (włość wopiecka? w r. 1650sza własność Daniela Kozłowskiego?), Dworkowo

Jerzy ŚLANKIEWICZ, majątek: Mordzino (włość wopiecka? w r. 1650sza własność Daniela Kozłowskiego?), Wieruchowo, Harwatki

Łukasz ŚLASKI (Sławski? Slaski? Szlawski?), majątek: Zakusino (w r. 1650 Łukasz Sławski – jeśli to ta sama osoba – posiadał majętność Uszakowo we włości skaczkowskiej czyli bohorodzkiej, bojhorodzkiej; Łukasz Szlawski występuje też w spisie z r. 1648)

Iwan ŚWIRIDOWICZ, majątek: Proleszyn

Heliasz TALASZKO, majątek: Siemiaczyno

Samuel TREMBICKI (Trąbecki, Trembecki, Trębecki), majątek: Sielec (NN)

Fiedor TROŚNICKI, majątek: Charyno

Aleksander WIAŻEWICZ, majątek: Chwiedorowszczyzna

Jan WOLIŃSKI, majątek: Onochowo

Kazimierz WORONIEC, majątek: Kościuszkowo

Aleksander WULFF [WOLFF, Ulf] starościc dyneburski, majątek: (nadliczbowa czeladź Wolffa)

Jan ZABŁOCKI, majątek: Borzdziacino

Jan ZAPOLSKI, majątek: Puszniowo (w r. 1650 wspólnie z Marcinem i Pawłem Sudowskimi dzierzyli miejscowość Rżawia we włości jelneńskiej)

Jan Michał ZARYM (Żaryn, Żaren), majątek: Kawszenikowo (Kowzenikowo, Kowrzemkowo)

Jan ZDANKIEWICZ, majątek: Poczynek Dobry

Andrzej ZŁOTY KWASZNIŃSKI arcybiskup smoleński unicki, majątek:

Bartłomiej ŻUK, majątek: Nieluha

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz