Przywilej na derewnię Bojarszczyzna przy zamku trubeckim

Wzór kancelaryjny – Przywilej na derewnie pewne oblężeńcowi smoleńskiemu. Jag Przybytki 1261/1951 k. 112.

Być może chodzi o derewnię Borsznia (Боршня) położoną na zachód od Trubecka, bowiem żadnej Bojarszczyzny w tej okolicy nie ma. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Władysław IV etc.

Oznajmujemy etc. iż mając wzgląd i m[i]ł[oś]ciwe baczenie na zasługi urodzo[nego] MM dawnego żołnierza naszego, które on nam i Rz[eczy]p[ospoli]tej przez wszytek czas ekspeditiej moskiewskiej jeszcze za żywota Ś[więtej] pamięci Króla JM pana ojca i dobrodzieja naszego w dostawaniu Smoleńska, a potym z wielmożnym starostą nasztym [?] orszańskim onże w oblęzeniu od nieprzyjaciela Moskwicina ratując wielo [?] i z wielmożnym Aleksandrem Korwinem Gąsiewskim wojewodą smoleńskim na twierdekii tenże zamek smoleński od tegoż oblężenia zwalniając aż do skończenia i zawarcia pakt za Trójcą monastyrem przez nas i komisarze nasze trwając potym w Inflanciech z nimże służąc i tu na zamku smoleń[skim] pod chorągwią naszą [h]usarską od dawnego czasu będąc z niemałą z stratą substantiej swojej oddawał, ale osobliwie pod te teraźniejsze od nieprzyjaciela Moskw[icina] Smoleńska potężne oblężenia quatermistrzem na przełomowych quaterach i dwóch basztach będąc, które nieprzyjaciel z potężnych dział zbił i dziury wielkie sobie do szturmu i wzięcia snadnego Smoleńska przez nie uczynił etc.

Czym wszystkim, jako i w wycieczkach częstych tak konno, jako i pieszo wypadając za mur dzielność swą rycerską i cnotę wysoką w obronieniu zamku smoleń[skiego] i dotrzymaniu nam i Rz[eczy]p[ospoli]tej onego oświadczał i jaśnie [niezrozumiałe] z pochwałą wielką pokazał i tak stawał, jako się dobremu synowi Ojczyzny a wiernemu słudze naszemu i mężnemu żołnierzowi godziło. A chcąc mu łaska naszą królewską nagrodzić te prace, odwagi i koszty jego, umyślilismy mu przy zamku trubeckim, we włości naszej Bojarszczyzna, którą Bojarowie a zmiennicy nasi, co się do Moskwy od na przedali, mianowicie Kozaryn i Horoszko trzymali, derewnią tegoż imienia ze wszytkiemi gruntami i przynaleznościami jako owi bracia rodzeni trzymali, w granicach swoich będącymi, przydawszy derewnią N, zupełnie dac i konferować jakoż tym listem naszym dajemy i konferujemy prawem lennym wieczystym pod wolnością s[z]lachecką w moc i dzierżenie jego. Ale tedy pomieniony NN żołnierz nasz te to dobra od nas dane na się objąwszy małżonka dzieci i potomkowie jego męskiego rodzaju, póki ich z liniej jego stawać będzie, z siołami, poddanemu, gruntami i powinnościami z nich przychodzącymi, lasami, borami, jeziorami, zatokami, młynami etc bobrowemi góry etc, saletry i towary leśne wziąwszy etc. Vide iakipum [?] folio dip. 91.

Tagi , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz