Przywilej królewicza Władysława dla Daćboga Kierły

Merecz, 28.10.1629 r. Królewicz Władysław nadaje miasto Poczep z włościami rubczyńską i podbiełowską prawem lennym wieczystym Daćbogowi Kierło i jego małżonce. Kórnik 2649, k. 13

Władysław Zygmunt z Bożej łaski królewicz polski i szwedzki obrany wielki car moskiewski i smoleńskiego, czerniechowskiego, nowogrodzkiego księstw administrator

Wiadomo czyniemy komu to wiedzieć należy. Iż mając wzgląd na merita urodzonego Daćboga Kierła oekonoma naszego generalnego z przodków swoich i z samego siebie Rzptej dobrze zasłużonego, aby za wiernemi i życzliwemu i ustawicznemi zasługami swemi, które nam oddaje wdzięczność naszę poznał i z osobliwej łaski naszej przystojną odnosił nagrodę, przeto puszczamy i dajemy wieczystem lennem prawem onemu, małżonce jego i potomkom, póki ich będzie z liniej męskiej stawało, horod Poczepow nazwany w województwie smoleńskiem leżący, ze wszytką włością, stanem rubczyńskiem i podbiełowskiem, ze wszystkiemi siołami derewniami, pustoszami i poddanemi przy niem osiadłemi, jako się przedtem w swych granicach miało i teraz ma, z wolnem wszelakich towarów leśnych robieniem i na swoje potrzeby ku swemu pożytku obracaniem, z gruntami, lasami, sianożęciami, jeziorami, rzeką, młynami, z łowy zwierzęcemi, rybnemi, z gony bobrowemi, z drzewem bartnem, danią miodową, z kahakami [?] i szynkiem wszelkiem, i ze wszytkiemi inszemi przynależnościami i wszytkiemi, którekolwiek na ten czas w tych dobrach są, i na potem wynalezione być mogą.

Oprócz tego, co się od tego horodu pomienionego na rycerstwo rozdało, których przy spokojnej posesjej ostawujemy, pożytkami.

Które to dobra urodzony Daćbóg Kierło, małżonka jego i potomkowie płci męskiej będą spokojnie prawem lennem wieczystem, pod wolnością i prawem szlacheckiem, trzymali, i onych używali, wolni je będąc dać, darować, przedać, frymarczyć, nie bez osobliwego jednak pozwolenia naszego, żadnych nam stamtąd podatków, ani powinności nie oddawając [?] [—] …zostaną mieć mogły, tedy powinien bez dzie [?] pomieniony urodzony Daćbog Kierło, upatrzywszy miejsce sposobne, jakąkolwiek obronę z intraty tamecznej obmyślić. Czasu zaś jawnej wojny, my tamto miejsce armatą i innemi wszelakiemi munitiami, według zwyczaju wojennego, naszem kosztem opatrzyć rozkazujemy.

A dla gruntowniejszego stwierdzenia prawa tego pozwalamy mu i przyczynę naszą za niem wnosiemy do KJM Pana Ojca i Dorodzieja naszego mciwego, aby sobie osobny przywilej od JKM na tę daninę wyprosieł. Czego dla większej ważności ręką się własną podpisawszy, pieczęć naszę przyłożyć rozkazaliśmy. Dan w Mereczu dnia 28 octobra RP 1629.

Władisław Zygmunt.

Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz