Przywilej króla Władysława IV dla Zygmunta Karola Radziwiłła

Przywilej króla Władysława IV dla Zygmunta Karola Radziwiłła

Obóz pod cerkwią Archanielską, 15.04.1634. Władysław IV nadaje trzysta włók prawem lennym wieczystym Zygmuntowi Karolowi Radziwiłłowi w ekonomii poczepowskiej w powiecie starodebskim. Kórnik 2649, s. 24

WŁADYSŁAW IV Z BOŻEJ ŁASKI KRÓL POLSKI, WIELKIE KSIĄŻĘ LITEWSKIE, RUSKIE, PRUSKIE, MAZOWIECKIE, ŻMUDZKIE, INFLANCKIE, A SZWEDZKI, GOTSKI, WANDALSKI DZIEDZICZNY KRÓL, OBRANY WIELKI CAR MOSKIEWSKI

Oznajmujemy tym listem naszym komu to wiedzieć należy. Lubo sama zacność i starożytność domu urodzonego Zygmunta Karola Radziwiłła kawalera maltańskiego, krajczego WKsL, obersztera naszego, słusznie za sobą łaskę i szczodrobliwość naszą królewską pociąga, jednak tym chętniej się do oświadczenia jej skłaniamy, im ozdoby z urodzenia i familiej swej wziętej własne jego przystępują zasługi, które jak za żywota S. Pamięci KJM pana ojca naszego w różnych okazjach oddawał, jako i za szczęśliwego panowania naszego w teraźniejszej ekspediciej moskiewskiej z odwagą zdrowia i z znacznym dostatków swych uszczerbkiem oddawać nie przestawa, zaczym aby się z powinnej za zasługi swoje cieszył nagrody, umyśliliśmy mu pewne dobra w starostwie poczapowskim leżące, mianowicie na włók in genere trzysta, to jest sto włók na osadę i pasznią zgodnych, a dwieście lasu na robienie towarów [leśnych], zgodnego sobie służącego. Które mu przez mierniczego naszego przysięgłego wymierzone być mają prawem lennym wieczystym na wolności szlacheckiej konferować, jakoż i niniejszym listem naszym ze wszytkiemi tych dóbr przynależnościami i przyległościami, gruntami, sianożęciami, lasami, górami, borami, z drzewem bartnym, danią miodową, z rzekami, jeziorami, łowy rybnemi i zwierzynnemi, z gony bobrowemi i innemi wszelakiemi adiacintiami, ile ich pomiara zajmie, tudzież też i pożytkami (wyjąwszy jednak saletry i towary leśne) konferujemy. Względem których dóbr kondycjom i obronie zamków siewierskich opisanym przykładem innych dzierżawców dosyć czynić będzie powinien. Ma tedy pomieniony urodzony krajczy WKsL takowe dobra na się objąwszy, trzymać, używać, one dać, darować, frymarczyć, alienować i podług upodobania swego dysponować, nie bez osobliwego jednak na to konsensu naszego.

Na co dla lepszej wiary ręką się naszą podpisawszy pieczęć WKsL przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w obozie od Archanioła dnia 15 msca kwietnia roku pańskiego 1634, panowania naszego polskiego 2, a szwedzkiego 3 roku.

Vladislaus Rex

[locus sigilli]

Marcin Tryzna, referendarz, pisarz WKsL

Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz