Ujezd starodebski

W skład ujezdu wchodziły włości:

  • posnowska
  • kołohorodna
  • podhorodna
(...)