Powiat Starodebski

(starodubski, starodebski)

Ujezd starodebski

Ujezd popowogórski

Ujezd poczepowski

Ujezd trubecki (faktycznie do 1645 roku, formalnie do 1646 roku)

Dodaj komentarz