Włość dąbrowieńska (dubrowieńska)

List upominalny Jana Kazimierza do Piotra Wiażewicza w sprawie o Żankowo

Jan Kazimierz upomina Piotra Wiażewicza, by nie naruszał istniejącego stanu rzeczy w dobrach Żankowo we … Więcej

DANINA JMP JANA MILEWSKIEGO (DRUGA)

Jan Milewski otrzymuje wymiar derewienki Usochy, poczynków Karpniowo, Pieczonki, Charszyno, Bierły nad rzeką Ruchą we … Więcej

DANINA JMP JANA MILEWSKIEGO (PIERWSZA)

Jan Milewski otrzymuje we władanie derewienkę Usochy we włości dąbrowieńskiej nad rzeką Ruchą. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA PANA JANA TRZICZEWSKIEGO

Jan Trzyczewski otrzymuje wymiar pustoszy Rudomka nad rzeczką Krywlanką w Prawłyszkach. Jag 906, s. 403 … Więcej

DANINA JMP STETKIEWICZA

Jan Stetkiewicz otrzymuje wymiar miejscowości Kotkowo, Bykowo, Łużkowo, Aliciwla [?], słobodka Klemiencia, Nimejkowo, Owsiakowo, Duchacino, … Więcej

DANINA PANA ANDRZEJA KALISZEWSKIEGO

Andrzej Kaliszewski otrzymuje wymiar włók osiem nad Wiechrą i Orlanką we włości dąbrowieńskiej, jako część … Więcej

DANINA JMP JANA DROBYSZA

Jan Drobysz z małżonką otrzymuje wymiar derewni Monczyno, Kolewrowo, Szelpialejach, Chorowo, Hnieździłowo, Uścinowo we włości … Więcej

DANINA PANA JANA SPONDOWSKIEGO

Jan Spondowski otrzymuje wymiar derewienek Bujanowo, Łykowo, Janiowo, Bhadowo i poczynków Hordziejowo, Oleszkowo nad rzeczką … Więcej

Danina na cerkiew Woskrzesienia Świętego

Świeszczennik Lauryn Wasilowicz otrzymuje wymiar Siedliska Oskrzesieńskiego i poczynku Krukowo nad rzeką Łośminą we włości … Więcej

DANINA JMP SAMUELA RYLSKIEGO

dworzanina JKM pokojowego starszego Samuel Rylski otrzymuje dwa wymiary (w sumie 300 włók) dla miasteczka … Więcej

DANINA PANA WACŁAWA DENISOWICZA

Wacław Denisowicz otrzymuje wymiar wioski Masapowo oraz pustoszy Hwozdowo nad rzeczką Kubrecią i Kamieniec we … Więcej

DANINA PANA JAKUBA PIOTRA WOJEWÓDZKIEGO

Jakub Piotr Wojewódzki otrzymuje wymiar pustoszy Litwinowo, Biały Ruczaj, Pieńki, Kochanowo, Babonki, Kłypino, Woronowo, połowy … Więcej

Danina nieznanego szlachcica (lub plebanii w Krasnem)

Nieznany z nazwiska szlachcic otrzymuje wymiar Jeskowej, Danowa, Dańszczyzny, Nowosiła, Bolewa i Misnaków we włości … Więcej

Danina Samuela Rylskiego (Zwierowicze)

Samuel Rylski otrzymuje wymiar majątku we włości dąbrowieńskiej. Być może chodzi o dobra Zwierowicze z … Więcej

Notatka dotycząca dwóch danin w stanie dąbrowieńskim

Jag 906, s. 8 wg pierwotnej numeracji (skan 23) Przepisał Władymir Prochorow. Zredagował Jakub Brodacki. … Więcej

Danina miasteczka Zwierowicz

Miasteczko Zwierowicze otrzymuje wymiar 99 włók we włości dąbrowieńskiej. Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir … Więcej

Danina miasteczka Żarnowa

Miasteczko Żarnowo otrzymuje wymiar stu trzydziestu pięciu włók do paszni i osady. Przepisał i zlokalizował … Więcej

Danina na wójtostwo kraśnienskie

Wymiar wójstostwa kraśnieńskiego wiosek Durawicze, Nosonowo nad rzeczkami Syczowką i Rozmysłem we włości dąbrowieńskiej. Przepisał … Więcej

Danina ojcom jezuitom

Wymiar dla kolegium orszańskiego ojców jezuitów w puszczy smoleńskiej we włości dąbrowieńskiej. Przepisał Władymir Prochorow. … Więcej

Danina miasteczku Krasnemu

Adnotacja o niemożności dokonania wymiaru dla miasteczka Krasne z powodu nieudostępnienia przez mieszczan przywileju królewskiego. … Więcej

Danina na plebanię kraś[n]ieńską

Adnotacja o wymiarze (patrz także: Danina nieznanego szlachcica)  Jag 906, s. 2 wg pierwotnej numeracji … Więcej

Danina na klasztor panieński

Informacja Adama Zaręby o wymiarze dla klasztory benedyktynek. Jag 906, s. 2 wg pierwotnej numeracji, … Więcej

Danina paniom zakonnem

Benedyktynki smoleńskie otrzymują wymiar placu na kościół i klasztor w Smoleńsku oraz we włości dąbrowieńskiej: … Więcej

Danina Jana Drobysza podczaszego wendeńskiego

BN IV 9124, k. 4. Wypis z listu króla Władysława IV do pisarza polnego litewskiego … Więcej

DANINA NA FOLWARK GŁUSZYCE

Ograniczenie folwarku Głuszyce w stanie dąbrowieńskim dla Aleksandra Gosiewskiego przez Adama Zarębę, dnia 24.10.1624 r., … Więcej

Dodaj komentarz