NIESKLASYFIKOWANE (Dorohobuż)

Danina Jakuba[?] Probulewicza

Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 377 (wg pierwotnej numeracji) [skan … Więcej

Danina pana Tymofieja Kozuna

Jag 906, s. 372 wg pierwotnej numeracji [skan 325] Przepisał i zredagował Jakub Brodacki. Adam … Więcej

Danina Pana Daniela Cielińskiego

Jag 906 s. 371 (wg pierwotnej numeracji) [skan 324] Daniel Cieliński [Sielieński?] otrzymuje wymiar wioski … Więcej

Dodaj komentarz