Włość ponizowska

Włość ponizowska

DANINA PANA JANA PASZKOWSKIEGO

Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 333 (wg pierwotnej numeracji). Skan … Więcej

Dodaj komentarz