DANINA PANU JAKUBOWI BIELSKIEMU LIST PRZECIWNY

danina Jakuba BielskiegoJakub Bielski potwierdza dokonanie wymiaru miejscowości Pachomowo nad rzekami Hościnką i Sożem we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 74 wg pierwotnej numeracji (skan 82)

[s. 75:]

Ja, Jakub Bielski, czynię wiadomo tym listem mojem, iż będąc wysłany urodzony pan Adam Zaręba mierniczy JKM od wielmożnego JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego referendarza i pisarza WKsL wieliskiego, puńskiego, kupiskiego etc. starosty na zrewidowanie i ograniczenie w daninie mej w Pachomowie, którą mam od JKM PMM za krwawe zasługi moje, co on dosyć czyniąc rozkazaniu JM, uczynił mi ograniczenie.

W tym ograniczeniu wymierzył [?] on w gruncie pachomowskiem włók trzynaście i morgów dwadzieścia sześć.

Którego to gruntu pachomowskiego poczyna się granica. Naprzód pierwsza ściana granice od rzeki Soża i od rzeczki ujścia Hościnki, idąc zwyż rzeczką Hościnką aż do rowu wielkiego, który dzieli grunt Hościnki. Tymże rowem w wierchowie, a z wierchowia prostą ścianą aż do gruntu Hrohorowa, do starej miedze, która leży w płaskiem suchodole. Od tego suchodołu starą granicą prostą idąc wedle gruntów hrehorowskich i po las gruntu kabakowskiego do rzeczki Dziecinki. U którego się ściana kończy. A na tych ścianach i na różnych drzewach po krzyżu i po trzy wręby wycięto. A rzeczką Dziecinką w Soż, a rzeką Sożem śrzodkiem idąc w zwyż do tej rzeczki ujścia Hościnki, u której się granica kończy.

Na com dał ten list mój z podpisem reki mej własnej i z moja pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia czwartego octobris roku tysiąc sześćset dwudziestego piątego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz