Odmiana pana Andrzeja Dubińskiego

danina Andrzeja Dubińskiego 002Andrzej Dubiński za grunty Nosowo, Kisłoje i Chluścino otrzymuje Krzesnino, Bykiejowo, Kościno nad rzeką Wiechrą we włości małachowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 12 wg pierwotnej numeracji (skan 25)

we włości małachowskiej nad rzeką Wiechrą leżącą, do której daniny przyległe grunty JKM za jego własne grunty dane mu są włók trzydzieści dziewięć, prętów sześć, dnia dwudziestego pierwszego {octobris} roku tysiąc sześćset dwudziestego trzeciego…

Andrzej Dubiński.

Oznajmuję tym listem moim, iż za listem JKM PNM a za osobliwą łaską wielmożnego JMP referendarza mego miłościwego pana i JMP Heronima Ciechanowicza podsędka smoleńskiego i rewizora JKM ziemie siewierskiej od Moskwy rekuperowanej, za zesłaniem na wymierzenie i odmianę gruntu mego, z gruntem JKM w stanie małachowskiem leżącym. PJMP Adama Zarębę mierniczego JKM, które grunty JKM w stanie małachowskim leżącym nad rzeką Wiechrą mnie przyległe w odmianę za grunty moje mnie dane, to jest:

– poczynek Krzesnino w tym poczynku albo derewience dwory dwie, izba jedna, mieszka chłopów cztyry, mianowicie Polko Hawryłowycz, Jakim Piotrakowicz, Harasim Prokopowicz, Klim Krzemiecki mają koni trzy, krów cztyry, którzy chłopi rok jeden tu mieszkają,

– poczynek Bykiejowo nad rzeką Wiechrą. W tym poczynku dwór jeden mieszka chłopów dwa, mianowicie Waśko Michajłowicz, Ambroży Litwin, mają koni dwa, tu mieszkają pół roka.

– pustosz Kościna, na której chłopa i rospaszy nie masz nad rzeką Biechłą.

W tym obrębie wszytkiem według wymierzenia gruntu JKM, który dany jest w odmianę za grunty moje, liczbę wszystko wymierzenie gruntu sznurów dwieście pięćdziesiąt dziewięc i prętów cztyry, czyni summa włók trzydzieści dziewięć i prętów sześć, według znaków pewnych i trybów naznaczonych.

A na to miejsce w odmianę ja ustępuję pewne grunty moje, które ode mnie są odległe w tymże stanie małachowskiem, to jest:

danina Andrzeja Dubińskiego 003– derewnią Nosowo i pół gruntów kisłowskich, w których gruntu wymierzono sznurów sto dziewięćdziesiąt cztyry i prętów sześć, czyni włók dwadzieścia dwie i morgów dziesięć, prętów trzy. W tej derewni Nosowie nad rzeką Małochwą we dworach trzez [trzech?] mieszka chłopów sześć, mianowicie Nikipor Łukian, Harasim Łasko, Stepan Haponowicz, Miechiec Wasilowicz, trzy z żonami i z dziećmi, mają koni dwa, krowy trzy, mieszkają lat sztyry,

– Kisłoje na drugiej stronie rzeki Małochwy, w której wymierzono gruntu sznurów sto trzydzieści ośm, czyni włók trzynaście i prętów sztyry. Na tę derewnią wzięli się chłopów sztyry i żyto zasiali.

– Derewni Chluścino nad rzeką Małochwą, której wymierzono gruntu sznurów ośmdziesiąt trzy i prętów ośm, czyni włók trzy i morgów dwadzieścia dziewięć. W tej derewni dwór jeden, mieszka chłopów dwa, mianowicie Kondrat, Onoprej Ostapowicz z żonami i z dziećmi, mają koni dwa.

Summa w tych derewniach trzech włók wymierzonych gruntu trzydzieści dziewięć i prętów sześć, którem podał w odmianę do zamku JKM. Na com dał ten mój list za pieczęcią i z podpisem ręki mej. Z Chołmu dnia dwudziestego pierwszego miesiąca octobra roku tysiąc sześćset dwudziestego trzeciego…

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz