Majątki

Wypisy źródłowe dotyczące wszystkich majątków szlacheckich, mieszczańskich i kozackich, wg kolejności ich publikowania w witrynie.

Danina dla kozaków smoleńskich zamkowych

Warszawa, 30.11.1627 r. Zygmunt III nadaje kozakom smoleńskim grunty dziewickie. Niestety nie umiem powiedzieć, gdzie … Więcej

Wlewek dóbr Adama Kuczyny na rzecz Gabriela Kierło

Warszawa, 14.05.1644 r. Władysław IV zgadza się na przekazanie dóbr Rohowo i Bołotychowo w powiecie … Więcej

Dekret sądu asesorskiego w sprawie własności dóbr Iwana Kozłowa

Warszawa, 12.10.1641 r. Sąd asesorski potwierdza prawo Iwana Kozłowa do dzierżenia prawem lennym wieczystym derewni … Więcej

Nadanie dla moskiewskiej rodziny Rubców

Warszawa, 15.11.1640 r. Władysław IV nadaje Michałowi, Osipowi i Ille Rubcom (Rubec, Rubcow) pustosz Lachowo, … Więcej

Danina pana Waleriana Dameńskiego

Walerian Dameński otrzymuje wymiar pustoszy Białowusowo we włości katyńskiej nad rzeczką Wiazowką. Przepsiał, zredagował i … Więcej

Danina stara pana Adamowicza

Krzysztof Adamowicz otrzymuje wymiar derewienki Hrydzyno oraz pustoszy Maciejowo i Kastałanowo nad rzeczką Dziechowką we … Więcej

Danina pana Krzysztofa Falimierza strażnika smoleńskiego

List przeciwny: Falimierz oznajmia, że otrzymał wymiar derewni Jaźwiszcze i pustoszy Jaszyno we włości kaspelskiej … Więcej

Danina na cerkiew smoleńską soborną

Prawosławna cerkiew soborna w Smoleńsku otrzymuje wymiar wioski Toporowo oraz pustoszy Bołdyn, Pniów, Piaseczna, Homzyki, … Więcej

Odmiana JMP Marcinu z Karlina Karlińskiemu chorążemu smoleńskiemu

Jag 906, s. 105 wg pierwotnej numeracji (skan 112) Adam Zaręba mierniczy JKM przysięgły i … Więcej

Danina na pomocnika pana Marcina

Nieznany z imienia pomocnik Marcina puszkarza otrzymuje wymiar pustoszy Horbowo we włości iwanowskiej. Przepisał i … Więcej

DANINA PP. JANOWI, HREHOROWI WACHANOWSKIM

Panowie Wachanowscy otrzymują wymiar pustoszy Rakowicze nad rzeczką Rosazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA JMP JANA MILEWSKIEGO (DRUGA)

Jan Milewski otrzymuje wymiar derewienki Usochy, poczynków Karpniowo, Pieczonki, Charszyno, Bierły nad rzeką Ruchą we … Więcej

DANINA JMP JANA MILEWSKIEGO (PIERWSZA)

Jan Milewski otrzymuje we władanie derewienkę Usochy we włości dąbrowieńskiej nad rzeką Ruchą. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA JMP STETKIEWICZA

Jan Stetkiewicz otrzymuje wymiar miejscowości Kotkowo, Bykowo, Łużkowo, Aliciwla [?], słobodka Klemiencia, Nimejkowo, Owsiakowo, Duchacino, … Więcej

DANINA PANA ANDRZEJA KALISZEWSKIEGO

Andrzej Kaliszewski otrzymuje wymiar włók osiem nad Wiechrą i Orlanką we włości dąbrowieńskiej, jako część … Więcej

DANINA MINAJA IWANKOWICZA [za] ODWAGI [w boju]

Minaj Iwankowicz otrzymuje wymiar pustoszy Druzyna i Filipowicze we włości skaczkowskiej (bojhorodzkiej). Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANA JANA SZWAJKOWSKIEGO

Jan Szwaykowski otrzymuje wymiar derewni Czyżowo, Załuże Większe, Nikonowo nad rzekami Chmość, Sławica we włości … Więcej

DANINA JMP KAZIMIERZA HORODEYSKIEGO

Dworzanina JKM Kazimierz Horodeyski otrzymuje wymiar derewni Pilipowo, Borowikowo, Kisielowo, Dziahilowo, Bielkowo oraz pustoszy Starosiel, … Więcej

DANINA PANA PIOTRA ŚNIEGOCKIEGO

Piotr Śniegocki otrzymuje wymiar pustoszy Hrydzino i Sołujanowo nieopodal rzeki Żerespiei we włości swadyckiej. Przepisał, … Więcej

DANINA P. KRZYSZTOFA EYDZIATOWICZA

pisarza grodzkiego smoleńskiego. List przeciwny. Krzysztof Eydziatowicz otrzymuje wymiar sioła Zapole nad rzeczką Apolną we … Więcej

DANINA JMP JANA STABROWSKIEGO

Jan Stabrowski otrzymuje wymiar miejscowości Truchonowo, Mikulino, Radikowo, Oziereczk, Nawalnowo, Zającowo i pustoszy Sierkiejowo nad … Więcej

DANINA PANA STABROWSKIEGO NA WŁÓK PIĘĆDZIESIĄT

Jan Stabrowski otrzymuje wymiar derewienek Czajki, Wołowacze nad rzeczką Ozierzeczną we włości swadyckiej. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA KONSTANTEGO ŁOPATOWICZA

Konstanty Łopatowicz potwierdza dokonanie wymiaru derewni Pietrysowo i poczynku Kijanowo oraz poczynku Siedliszcze we włości … Więcej

DANINA PANA IWANOWSKIEGO

Pan Iwanowski otrzymuje wymiar pustoszy Żehałowo nad rzeką Świnną we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANA TEODORA ORAŃSKIEGO

Teodor Orański otrzymuje wymiar pustoszy Załobino i Kurkino we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką … Więcej

DANINA PANA JANA SPONDOWSKIEGO

Jan Spondowski otrzymuje wymiar derewienek Bujanowo, Łykowo, Janiowo, Bhadowo i poczynków Hordziejowo, Oleszkowo nad rzeczką … Więcej

DANINA PANU WOJCIECHOWI PĘSKIEMU

Wojciech Pęski otrzymuje wymiar Bojarszczyzny i pustoszy Pohanowo nad rzeczką Pohanowką we włości maksymowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANA HREHOREGO BIELKIEWICZA

Hrehory Bielkiewicz otrzymuje wymiar pustoszy Dziurkino nad rzeką Sustromiec we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANU ALEKSANDROWI IWASZKIEWICZOWI

Aleksander Iwaszkiewicz otrzymuje wymiar pustoszy Tyczynino, Starosiele, Kozubłowo nad rzeką Upokoj i Pohanowką. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA PANA JAKUBA GRABOWSKIEGO

W dokumencie jest mowa także o drugim wymiarze dla pana Grabowskiego na daninie Stanisława Buyny, … Więcej

DANINA PP. PUZYREWSKIM list przeciwny

Panowie Puzyrewscy potwierdzają dokonanie wymiaru połowy pustoszy Ostankowo nad rzeczką Jelemną we włości dołhomowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANOM PUZYREWSKIM

Panowie Puzyrewscy otrzymują wymiar siedliska Stankowo, Ptachino, Krzeńkowo, części siedliska Puczniewo nad Suchą Słowazą we … Więcej

DANINA PANÓW ANDRYSZEWICZÓW

Panowie Andryszewiczowie otrzymują pustosz Kruszyna i Kojecka nad rzeką Koklanką we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA PANU ZAREWICZOWI SAMOWTÓREMU

Makary Zarewicz vel Żarewicz otrzymuje wymiar pustoszy Dementejowo nad rzeką Rosazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANA KRZYSZTOFA BURZYŃSKIEGO WŁÓK DZIESIĘĆ

Jan Krzysztof Burzyński otrzymuje wymiar pustoszy Siekiryno i Tyzyno nad rzeką Świnną we włości dołhomowskiej. … Więcej

DANINA PANÓW GINIÓW

Panowie Giniowie otrzymują wymiar pustoszy Milejowo nad rzeką Sustromiec we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANU [PIOTROWI] BADOWSKIEMU

Piotr Badowski otrzymuje wymiar pustoszy Łapciowo, Sawino, część Sudnikowa we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA JMP KONSTANTEGO UHLIKA

Konstanty Uhlik otrzymuje wymiar poczynku Załocze i uroczyska Skrzypkowo we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

Danina Panu Jakubowi Szmurłowskiemu

Jakub Szmurłowski otrzymuje wymiar pustoszy Chłamowo, Wołkowo, Moltirki nad rzekami Wiechrą i Upokoj we włości … Więcej

DANINA PANU HIDY HORNIKOWI KAPITANOWI

Hida Hornik otrzymuje wymiar wioski Karłowo nad rzeką Bezwodką we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA JMP JANU MILEWSKIEMU

Jan Milewski otrzymuje wymiar derewienki Moczułowo, poczynku Siemieszkowo, Mniekino nad rzekami Dzielną i Szczołbną we … Więcej

DANINA PANÓW ŁYKÓW

Jarosz i Samuel Łykowie otrzymują wymiar pustoszy Lipki Małe, Wysokosiele, Proskuryno we włości maksymowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANU JANU SZCZECHOWSKIEMU

Jan Szczechowski otrzymuje wymiar pustoszy Samochwałowo i Seperowo oraz Jędrzejkowo i Łaszkowo nad rzeką Upokoj … Więcej

DANINA PANU STEFANOWI GIKONTOWI

Stefan Gikont otrzymuje wymiar uroczyszcza Jurowo, Zapole, Stuhrowo i pustoszy Wołkowo we włości maksymowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANU ADAMOWI WIERZCHOWSKIEMU

Adam Wierzchowski otrzymuje wymiar miejscowości Mikicino, Stanisławowo, Siemielowo, Syrokino nad rzeką Upokoj we włości maksymowskiej. … Więcej

DANINA JMP WINCENTEGO MŁOCKIEGO

Wincenty Młocki otrzymuje wymiar sioła Pohost i pustoszy Mardwionowo, Chłamcowo i Strawino we włości maksymowskiej. … Więcej

Danina Adama Samowskiego

Adam Samowski vel Szamowski otrzymuje wymiar włók 60 we włości maksymowskiej. W ML 101, 299 … Więcej

DANINA PP JANA I ANDRZEJA PIÓRO

Jan i Andrzej Pióro otrzymują wymiar pustoszy Bielikowo, Jurkowo, Łochy i Rzezanowo nad rzeką Polną … Więcej

DANINA HELIASZA WIŃSKIEGO

Heliasz Wiński otrzymuje wymiar nad rzeczką Słowazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował, zidentyfikował właściciela i … Więcej

DANINA PANA MATEUSZA SAWICKIEGO

Mateusz Sawicki otrzymuje wymiar pustoszy Horbowo i połowy pustoszy Jehupowo nad rzeczką Prozowką we włości … Więcej

DANINA PANU STEFANU ZALESKIEMU

Stefan Zaleski kapitan sierpejski otrzymuje wymiar pustoszy Sawionki ze Starym Horodziskiem oraz Owinkowa nad rzeką … Więcej

DANINA PP. KUŹMY I HREHOREGO ŻYRKOWICZÓW

Żyrkowicz vel Żyrkiewicz, lokalizacja daniny niepewna. Być może chodzi o pustosz Kisielowo (Кошелева), która jednak … Więcej

Danina na cerkiew Woskrzesienia Świętego

Świeszczennik Lauryn Wasilowicz otrzymuje wymiar Siedliska Oskrzesieńskiego i poczynku Krukowo nad rzeką Łośminą we włości … Więcej

DANINA PANÓW KRASOWSKICH

Panowie Krasowscy otrzymują wymiar miejscowości Klimaczyno nad rzeką Sustromiec we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA JMP SAMUELA RYLSKIEGO

dworzanina JKM pokojowego starszego Samuel Rylski otrzymuje dwa wymiary (w sumie 300 włók) dla miasteczka … Więcej

DANINA PANA JANA DUBICKIEGO

Jan Dubicki otrzymuje wymiar uroczyszcza Tryhabowo oraz pustoszy Łykoszowo i Szyłonowo nad rzeką Spocką i … Więcej

ODMIANA DANINY PANA SIŁY KNIAZINA

Siła Kniazin w zamian za derewnię Fursowo, Woronowo i Morchowo otrzymuje derewnie Łatyszyno, Wołnino i … Więcej

DANINA PANA JAKUBA MOKRZYCKIEGO

Jakub Mokrzycki otrzymuje wymiar pustoszy Cimoszowo nad rzeką Borowką i sianożęci nad rzeką Owaścią we … Więcej

ODMIANA DANINY PANA POTAPA MIKULINA

Potap Mikulin otrzymuje derewnie Haniszczyno, Nahiszczyno i Kościno oraz poczynek Harbunowo w zamian za derewnie … Więcej

ODMIANA PANU MACIEJOWI STRZYŻEWSKIEMU

Maciej Strzyżewski w zamian za derewnie Świerszczkowo otrzymuje derewnię Chodniowo. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył … Więcej

DANINA PANA KRZYSZTOFA (STANISŁAWA?) ZAKRZEWSKIEGO

Krzysztof (Stanisław?) Zakrzewski otrzymuje wymiar dziesięciu włók nad rzekami Łosną i Łotowną. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANA JANA SERWIRA

Jan Serwir otrzymuje wymiar pustoszy Babina nad rzeczką Piaseczną we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANA ŁAWRYNA JASZEWSKIEGO

Ławryn Jaszewski otrzymuje wymiar pustoszy Berborowo nad rzeczką Bołohowką we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANÓW OTROSZKIEWICZÓW

Panowie Otroszkiewicze otrzymują wymiar miejscowości Kaszkino i Kłokowo nad rzeką Miecowką we włości iwankowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANÓW MALISZEWICZOM

Panowie Maliszewicze otrzymują wymiar pustoszy Słukino we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapkę opatrzył Jakub … Więcej

DANINA PANA MARCINA BRYSZKOWSKIEGO [Bryczkowskiego]

Marcin Bryszkowski (Bryczkowski) otrzymuje wymiar miejscowości Kudrawcowo i Matuchino nad rzeką Suchodołem we włości iwankowskiej. … Więcej

DANINA PP. TETERYMOWICZOM KURMIŃSKIM

Panowie Teterynowicze Kurmińscy otrzymują wymiar pustoszy Uwarowo nad rzeką Słowazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA PANA [TOMASZA] DZIĘGLA

Tomasz Dzięgiel otrzymuje wymiar pustoszy Hlistowo nad rzeką Piesiakiem we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANA JĘCZMIŃSKIEGO

Niejaki pan Jęczmiński otrzymuje wymiar wioski Ciuhino, pustoszy Podwojskie, Burnosowo we włości juriewskiej nad rzeką … Więcej

DANINA PANA STANISŁAWA JACKOWSKIEGO

Stanisław Jackowski otrzymuje wymiar wioski Koczerhyno, pustoszek Szpekino, Simakowo, Osipowo we włości juriewskiej nad rzekami … Więcej

DANINA PANU ZAREWICZOWI SAMOWTÓREMU

Makary Zarewicz vel Żarewicz otrzymuje wymiar pustoszy Dementejowo nad rzeką Rosazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, … Więcej

ZAŁOŻENIE MIASTECZKA SAMSONÓW

Hieronim Ciechanowicz i Adam Zaręba wymierzają place na pobudowanie miasteczka Samsonowo. Przepisał, zredagował i mapką … Więcej

DANINA PANA WACŁAWA DENISOWICZA

Wacław Denisowicz otrzymuje wymiar wioski Masapowo oraz pustoszy Hwozdowo nad rzeczką Kubrecią i Kamieniec we … Więcej

DANINA PANOM SIEDLARZOM

Siodarz Abrahim Oborski z synami otrzymuje wymiar pustoszy Michiejowo nad rzeczką Smorodyniec we włości małachowskiej. … Więcej

DANINA PANA JAKUBA PIOTRA WOJEWÓDZKIEGO

Jakub Piotr Wojewódzki otrzymuje wymiar pustoszy Litwinowo, Biały Ruczaj, Pieńki, Kochanowo, Babonki, Kłypino, Woronowo, połowy … Więcej

DANINA PANA STANISŁAWA KOZIGORSKIEGO

Stanisław Kozigorski otrzymuje wymiar uroczyska Miciuryno, Bokowo, Kosakino, Świersczkowo, Świrowo, Batykino, Zachwatajowo we włości małachowskiej. … Więcej

DANINA PANA MARCINA KUBLICKIEGO

Marcin Kublicki otrzymuje wymiar pustoszy Rudłowo nad rzeczką Piaseczną we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA APELMANOWSZCZYZNA

Aleksander Gosiewski otrzymuje wymiar wiosek Ostróg, Stripiczino, Wicieniczo [?], Kołodzino, Jusowo, Mihnowo, Bościciany, które otrzymuje … Więcej

DANINA PANU MELCHIOROWI GUDZIEJEWSKIEMU

Melchior Gudziejewski otrzymuje wymiar wioski Cieściaki oraz Malisowo, Ałdakimkowo i Kolismanowo we włości maksymowskiej nasd … Więcej

DANINA DANA PANU JANU PUCIACIE RUSINOWSKIEMU instygatorowi JKM

Jan Puciata Rusinowski otrzymuje wymiar pustoszy Szurynowo, Kozłowo i Kalinino nad rzeczką Szczołbną we włości … Więcej

DANINA PANU ROMANOWI LESZEWICZOWI

Roman Leszewicz otrzymuje wymiar połowy pustoszy Rożnowo nad rzeczką Zabawką we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA PANU STEPANU HAWRYŁOWICZOWI

Stepan Hawryłowicz otrzymuje wymiar pustoszy Skorowino nad rzeczką Moszną we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANU ANDRZEJOWI KRZYWICKIEMU

Andrzej Krzywicki otrzymuje wymiar pustoszy Rożnowo we włości dołhomowskiej nad rzeczką Zabawką. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANU BALCEROWI KOŁAKOWSKIEMU

Balcer Kołakowski otrzymuje wymiar pustoszy Kaniszczowo i Bukino nad rzeczką Treścianką. Przepisał, zredagował i mapką … Więcej

DANINA SAMUELA STANISŁAWA DRUCKIEGO-SOKOLIŃSKIEGO

Informacja o wymiarze daniny dla Samuela Stanisława Druckiego-Sokolińskiego we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i mapką … Więcej

DANINA PANA PIOTRA MROWIŃSKIEGO

Piotr Mrowiński otrzymuje wymiar derewni Bubnino vel Bubnowo nad rzeką Nahacią we włości dołhomowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA JMP MIKOŁAJA WOROŃCA

Mikołaj Woroniec otrzymuje wymiar 100 włók we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub … Więcej

DANINA PANA JANA ZAJEZIERSKIEGO

Jan Zajezierski otrzymuje wymiar siedliska Dorohań nad rzeczką Dorohanką we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PP. KOMAROM i P. BRUDZIŃSKIEMU

Janusz i Jan Komarowie oraz Marcin Brudziński otrzymują wymiar pustoszy Barcinowo i Jenino nad rzeczką … Więcej

DANINA PANU JANOWI KOTOWICZOWI WŁÓK TRZYNAŚCIE

Jan Kotowicz otrzymuje wymiar pustoszy Lichaczowo nad rzeką Zabawką we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PANA KULBACKIEGO

Informacja o wymiarze dla Jana Kulbackiego na pograniczu włości maksymowskiej i iwankowskiej. Najwyraźniej mierniczy Zaręba … Więcej

DANINA PANÓW CHODYKOWSKICH

Michał i Jędrzej Chodykowscy otrzymują wymiar pustoszy Poniowino, Bojarkino, Prudzino nad rzeczką Piwowarką we włości … Więcej

DANINA PANA JANA KRASKOWSKIEGO

Jan Kraskowski otrzymuje wymiar derewni Michajłowo oraz Kłobukowo we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i mapką … Więcej

DANINA PANA KRZYSZTOFA BUYNIECKIEGO

Krzysztof Buyniecki otrzymuje wymiar pustoszy Szelizyno, Prudzino, Szuciłowo, Kozłowo, Spaskie i Poczynek Starozarosły nad rzeką … Więcej

DANINA STANISŁAWA BOGUSZEWSKIEGO

Stanisław Boguszewski kwituje wymiar miejscowości, otrzymanych w zamian za miejscowości otrzymane pierwotnie, ale oddane komu … Więcej

DANINA PANOM BARTOSZOWI [I] ALEKSANDROWI SĘPLIŃSKIM

Panowie Sęplińscy otrzymują wymiar pustoszy Siemieczyno i Fiedorowo nad rzeką Rosazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANA JANA WOJEWÓDZKIEGO

Jan Wojewódzki otrzymuje wymiar pustoszy Marynino nad rzeką Borowką we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

DANINA PP. JUKAWSKIM I PANU KLECZKOWSKIEMU

Panowie Jukawscy i Jan Kleczkowski otrzymują wymiar pustoszy Taracyno i Karabino oraz Dworkowo nad rzeczką … Więcej

DANINA PANU JANU KONOPACKIEMU

Jan Konopacki otrzymuje wymiar pustoszy Hołownino i Ostrożysko Wołujowe nad rzeką Łosną we włości dołhomowskiej. … Więcej

DANINA PANOM PLASKACZEWSKIM

Panowie Plaskaczewscy otrzymują wymiar pustoszy Połujochotowo i Harawicze nad rzeczką Lemną we włości dołhomowskiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANA WALERIANA GORZECKIEGO

Walerian Gorzecki deklaruje, że otrzymał wymiar pustoszy Tetrynki nad ruczajem Salenką we włości wietlickiej. Przepisał, … Więcej

DANINA PANU JAKUBOWI PIOTROWI WOJEWÓDZKIEMU

Jakub Piotr Wojewódzki otrzymuje wymiar pustoszy Samołynino (Samołyhino?), Samorokowo nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. … Więcej

DANINA MARCINA MIKOŁAJOWICZA

Informacja o wymiarze dla Marcina Mikołajowicza Pustoszy Iwanowskiej nad rzeką Soż we włości iwanowskiej oraz … Więcej

Danina Heliasza Suchodolskiego

Heliasz Suchodolski otrzymuje wymiar poczynku Borek Ozierzecki we włości iwanowskiej nad rzeką Berozynią. UWAGA! Trudno … Więcej

DANINA PP KIERZSTINOWICZÓW CEWARTOWEGO

Michał i Bogdan Kierzstynowicze otrzymują wymiar pustoszy Siniczyno, Robaszczyno, części Pawłowa i Poczynka nad rzeką … Więcej

DANINA PANA HANUSA KIEWENA

Hanus Kiewen puszkarz smoleński otrzymuje wymiar pustoszy Skokowo we włości iwanowskiej nad rzeką Sożem. Przepisał, … Więcej

DANINA PANU IWANU KUDZINOWI

Iwan Kudzin otrzymuje pustosz Świrydonowo i poczynek Uzelukowo we włości iwanowskiej nad rzeką Rosarzą. Przepisał, … Więcej

DANINA NA POMOCNIKA PUSZKARSKIEGO

Puszkarz Marcin Stefanowicz (zwany też po prostu Marcinem) otrzymuje wymiar pustoszy Niemczynowa i poczynku Szczecinino … Więcej

Informacja o daninie Jana Wojewódzkiego

Jag 906, s. 108 wg pierwotnej numeracji (skan 115) Odmiana JMP Jana Wojewódzkiego Ro [?] … Więcej

DANINA ANDRZEJOWI I FIEDOROWI BIAŁOKOPYTÓW

Pomocnicy puszkarscy Andrzej i Fiedor Białokopytowie otrzymują wymiar pustoszy Sczelnikowo, Zamiatnino oraz Rusanowo we włości … Więcej

DANINA DANIŁA AUCHIMOWICZA I SIEMIONA BIAŁOKOPYTO

Pomocnicy puszkarscy Daniło Auchimowicz i Siemion Białokopyto otrzymują pustosz Pachimowo w stanie iwanowskim. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA JMP JANUSZA BYKOWSKIEGO

Janusz Bykowski otrzymuje wymiar gruntu do paszni dodanego do jego pierwszej daniny w Jurach. Pasznia … Więcej

DANINA NA POMOCNIKA PUSZKARSKIEGO [IWANA HOROSZKO]

*Iwan Horoszko otrzymuje wymiar pustoszy Leskowo i Skuharowo nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. Notatka … Więcej

DANINA JMP STANISŁAWA NASZCZYŃSKIEGO

Stanisław Naszczyński otrzymuje wymiar Starego Budziska Ibramowego we włości iwanowskiej nad rzeką Berozyną. Przepisał, zredagował … Więcej

DANINA STANISŁAWA NASZCZYŃSKIEGO (Stare Budziszcze)

Stanisław Naszczyński (prawdopodobnie on) otrzymuje wymiar daniny Starego Budziska we włości iwanowskiej. Tekst w stanie … Więcej

DANINA DLA CIMOCHA POŁUJOWICZA

Cimoch Połujowicz otrzymuje wymiar pustoszy Howorowo we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub … Więcej

DANINA PANA ANDRZEJA Z SYNEM IWANEM KOLENOWEGO.

Panowie Kolenowi otrzymują wymiar derewni Kolenowo i poczynku Ahanino we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i … Więcej

ODMIANA JMP JANA WOJEWÓDZKIEGO

Jan Wojewódzki otrzymuje odmianę sianożęci za sianożęci oddane Jakubowi Karolowi Madalańskiemu. Sianożęci te pozyskane, znajduja … Więcej

Danina Siemionowi, Łukaszowi, Iwanowi Szczupłym

Pomocnicy puszkarscy Szczupłowie otrzymują wymiar siedemnastu włók we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył … Więcej

DANINA PANA JANA WOJEWÓDZKIEGO

Jan Wojewódzki otrzymuje wymiar dodatkowych włók i morgów, których zabrakło do pełnego wymiaru trzydziestu włók, … Więcej

DANINA PANA MIKOŁAJU STANKIEWICZU

Mikołaj Stankiewicz otrzymuje wymiar nieznanej z nazwy pustoszy, być może miejscowości Бакланово nad rzeką Soż … Więcej

DANINA PANU HREHOREMU TRACOWSKIEMU

Notatka o wymiarze pustoszy Rżawiec dla Hrehorego Tracowskiego we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką … Więcej

DANINA PANU DANIELOWI MADALIŃSKIEMU ROMISTRZOWI JKM

Daniel Madaleński otrzymuje wymiar derewienki Wadowa, Babi Mostek oraz Klesczyno u źródeł rzeki Upokoj we … Więcej

DANINA JMP JAKUBA KAROLA MADALIŃSKIEGO

wojskiego mścisławskiego dworzanina i pułkownika JKM Jakub Karol Madaliński otrzymuje wymiar derewni Andronowo, Połujowo, Starykowo, … Więcej

DANINA PANU JAKUBOWI ROSITEN[OWI]

Jakub Rositen otrzymuje wymiar derewni Hewino i pustoszy Doronino nad rzeką Soż we włości iwanowskiej. … Więcej

DANINA P. KRZYSZTOFOWI BIEDRZYCKIEMU

Krzysztof Biedrzycki otrzymuje wymiar wioski Murihino oraz pustoszy Kołykowo nad rzeczką Hościnką we włości iwanowskiej. … Więcej

Danina Walentego Raroga

Walenty Raróg otrzymuje wymiar pustoszy Halino, Owinowskie, Dziedzińskie, Kuźmiszczowo, Czarny, poczynków Niwiny, Bujanowo Większe i … Więcej

DANINA PANU JANU CIECHANOWIECKIEMU

Pisarzowi ziemskiemu orszańskiemu list przeciwny Jan Ciechanowiecki potwierdza wymiar derewni Matwiejewo, pustoszy Zubowo, Momontowo i … Więcej

Danina ojców świeszczenników Spasa S.

Popi Fiedor Kuźmieniec i Kuźma Iwanowicz otrzymują zawiadomienie, iż ich daniny pomiędzy Botajowem, Daszynem, Kuzinem … Więcej

Danina na cerkiew Spasa Świętego

Świeszczennik cerkwi Spasa Świętego otrzymuje wymiar daniny w Pustoszce Popowskiej nad rzekami Sożem, Hościnką i … Więcej

DANINA PANU JAKUBOWI KAROLOWI MADALEŃSKIEMU WOJSKIEMU MŚCISŁAWSKIEMU

Jakub Karol Madaleński otrzymuje wymiar pustoszy Motowidłowo, Boryskowo, Przylepowo nad rzekami Wieprzycą, Sożem i ruczajem … Więcej

DANINA PANU JAKUBOWI BIELSKIEMU LIST PRZECIWNY

Jakub Bielski potwierdza dokonanie wymiaru miejscowości Pachomowo nad rzekami Hościnką i Sożem we włości iwanowskiej. … Więcej

DANINA PANU JANU WOJEWÓDZKIEMU +

Jan Wojewódzki otrzymuje bez wymiaru wioski Światłowo, Żakowo, Wołotkowo, Narluno [?], Baranowo, Martwiowo we włości … Więcej

Danina na folwark ojcom dominikanom

List przeciwny księdza Prokopa potwierdzający wymiar pustoszy Rubuszczynka we włości dołhomowskiej. Przepisał i zlokalizował na … Więcej

Danina miasteczka Prudów

Miasteczko Prudy otrzymuje pustoszy Chmarskie, Piwowo, Sorokopudowo, Parszyno, Alistrachowo, Rzemieniowo, Szemetowo, Obuchowo, Chołoszczowo, Ładychino, Halihino, … Więcej

DANINA PANU JERZEMU CHALUCIE – list przeciwny

Jerzy Chalucin potwierdza otrzymanie wymiaru wioski Klementino i poczynku Weroszczakino we włości iwanowskiej nad rzeką … Więcej

DANINA PANU ALEKSANDROWI CIECHANOWICZOWI

Aleksander Ciechanowicz otrzymuje wymiar pustoszy Olechnowo, Maksiejowo, Bieldzicze, Bykowo, Rakisłowicze, Żelzałowo, Małe we włości iwanowskiej … Więcej

Pustoszy zajęte na pogranicze smoleńskie

jSianożęci, które „lada kto kosi i swawolnie zajmuje”. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki. … Więcej

DANINA PANU BOHDANOWI CHALUCINOWI KALECZYCKIEMU

Bohdan Chalucin Kaleczycki otrzymuje wymiar pustoszy Jesienkowo, Osuszkino i Dołmatowo we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował … Więcej

Danina na szpital żołnierski smoleński

Mikołaj Woroniec kapitan dorohobuski otrzymuje wymiar daniny szpitalu żołnierskiego we włości dołhomowskiej. Przepisał i zlokalizował … Więcej

DANINA JMP JERZEGO JURZYCA ROTMISTRZA JKM

Jerzy Jurzyc otrzymuje wymiar pustoszy Błotowo, Gładkowo, Stare Budzikowo, Stare Budzisko Małe, Budziszcze Stare we … Więcej

Danina pana Jana Kulbackiego

Jan Kulbacki otrzymuje wymiar wioski Bohatiszcze, Maraczowo i dodatkowych włók. Nadanie znajduje się na pograniczu … Więcej

Danina ojcom dominikanom konwentu smoleńskiego

List przeciwny ojców dominikanów smoleńskich, potwierdzający wymiar derewni Puciacino, Urubęk [?], Stryno, pustoszy Łuhowate, Bałabanowo, … Więcej

DANINA JMP MARCINA KARLIŃSKIEGO

Marcin Karliński otrzymuje wymiar we włości iwanowskiej na południowy wschód od Smoleńska. Treść dokumentu wysoce … Więcej

Danina ojcom jezuitom kolegium smoleńskiego

Ojcowie jezuici otrzymują wymiary różnych gruntów na różne cele w różnych włościach. Przepisał i opatrzył … Więcej

DANINA JM KNIAZIA MIKOŁAJA BOROWSKIEGO PODSTOLEGO ŻMUDZKIEGO

Mikołaj Borowski otrzymuje wymiar derewni Buławica, Borowskie i pustoszy Łobkowo, Bowinowo, Litwinowo, Połajkowo, Ziahino, Polanowo … Więcej

DANINA PANA WALERA DAJNIĘCKIEGO [Waleriana Damieckiego]

Opis granicy stanu iwanowskiego ze stanem jeleńskim. Niewyjaśniony związek z daniną Damięckiego. Od rzeki Oster … Więcej

Danina Pana Pawła Ciechanowicza

Paweł Ciechanowicz otrzymuje wymiar pustoszy Antonowo, Przydrożne, Siemionkowo, Horodek Stary, Wasilowo, Chomińskie Stare i Nowe, … Więcej

Danina miasteczka Dosuhowa

Mieszczanie dosuhowscy otrzymują wymiar siedemdziesięciu włók we włości małachowskiej. Przepisał Władymir Prochorow. Zredagował i mapką … Więcej

Danina pana Jana Ciechanowieckiego

Jan Ciechanowiecki otrzymuje wymiar wiosek Sozonowo, Karabanowo, Hrudzino oraz pustoszy Oleniejowo i Fursowo nad rzeką … Więcej

DANINA PANU ADAMOWI CHRZCZONOWICZOWI

Adam Chrzczonowicz vel Krzscząnowicz otrzymuje wymiar derewienki Kołpiewo i pustoszy Grykowo, Mitkowo nad rzeką Sosznią … Więcej

DANINA JMP JERZEMU DIRMONTOWI SIWICKIEMU WOJSKIEMU WITEBSKIEMU

Jerzy Dirmont vel Dyrmont Siwicki otrzymuje wymiar poczynku Wacłowo i pustoszy Mikutkino, Tuhowo, Muszyno, Szantowo … Więcej

Danina JM kniazia Samuela Ogińskiego

Samuel Ogiński otrzymuje wymiar Krasnego, Bochowskiego, Starej Bojarszczyzny, Kosienkowa, Chwiedorowskiego, Hłazatkina, Pozohów, Nadzycy, Abramowskiej, Harańczarowa, … Więcej

Danina miasteczka Zwierowicz

Miasteczko Zwierowicze otrzymuje wymiar 99 włók we włości dąbrowieńskiej. Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir … Więcej

Danina miasteczka Żarnowa

Miasteczko Żarnowo otrzymuje wymiar stu trzydziestu pięciu włók do paszni i osady. Przepisał i zlokalizował … Więcej

Danina na wójtostwo kraśnienskie

Wymiar wójstostwa kraśnieńskiego wiosek Durawicze, Nosonowo nad rzeczkami Syczowką i Rozmysłem we włości dąbrowieńskiej. Przepisał … Więcej

DANINA PANA WALERIANA WYLEŻYŃSKIEGO

List przeciwny Waleriana Wyleżyńskiego z opisem wymiaru dziewięćdziesięciu włók w stanie wietlickim. Przepisał, zredagował i … Więcej

Danina ojcom jezuitom

Wymiar dla kolegium orszańskiego ojców jezuitów w puszczy smoleńskiej we włości dąbrowieńskiej. Przepisał Władymir Prochorow. … Więcej

DANINA PANA JANA RĘCZYNY ROTMISTRZA

Rotmistrz Jan Ręczyna (Renczyna, Hreczyna) otrzymuje wymiar Pusohowa, Kisłowa, Turłakowa, Zubakina, Obrocznego, Kuźmina, Manina we … Więcej

Danina miasteczku Krasnemu

Adnotacja o niemożności dokonania wymiaru dla miasteczka Krasne z powodu nieudostępnienia przez mieszczan przywileju królewskiego. … Więcej

Danina na plebanię kraś[n]ieńską

Adnotacja o wymiarze (patrz także: Danina nieznanego szlachcica)  Jag 906, s. 2 wg pierwotnej numeracji … Więcej

Danina na klasztor panieński

Informacja Adama Zaręby o wymiarze dla klasztory benedyktynek. Jag 906, s. 2 wg pierwotnej numeracji, … Więcej

DANINA NA pomocnika albo na chłopy dla raków

Aleksander Gosiewski otrzymuje wymiar 6 włók przeznaczonych dla chłopów, którzy mają łowić raki na potrzeby … Więcej

Danina paniom zakonnem

Benedyktynki smoleńskie otrzymują wymiar placu na kościół i klasztor w Smoleńsku oraz we włości dąbrowieńskiej: … Więcej

Danina JMP Aleksandra Ogińskiego (część 2)

Rejestr mieszkańców majętności Zarubianki (kontynuacja wpisu poprzedniego. Rejestr podania majętności Zarubianek derewienek i poddanych z … Więcej

DANINA NA BISKUPSTWO SMOLEŃSKIE

Adnotacja Adama Zaręby o wymiarze dla biskupstwa smoleńskiego. Przepisał Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył … Więcej

Danina JMP Aleksandra Ogińskiego (część 1) - errata

Aleksander Ogiński otrzymuje wymiar majątku Zarębianki we włości kaspelskiej w ujeździe smoleńskim. Przepisał, zredagował i … Więcej

Danina do biskupstwa smoleńskiego

Adnotacja Adama Zaręby o daninie dla biskupstwa smoleńskiego we włości iwankowskiej w ujeździe smoleńskim. Jag … Więcej

DANINA PANA GABRIELA KERKORA

List przeciwny. Gabriel Kerkor potwierdza otrzymanie wymiaru czterdziestu włók w pustoszach Momoszowo i Denisowo we … Więcej

DANINA PANA JANA GROTA INFLAN[TCZYKA]

Jan Grot otrzymuje wymiar dwudziestu włók w wioskach Kuźniecowo, Maniakowo, pustoszach Tolkaczowo, Zupiłkowo we włości … Więcej

DANINA PANA JANA WEWLA INFLAN[T]CZIKA

Jan Wewel otrzymuje wymiar dwudziestu włók w wioskach Śmietanino, Starskie i pustoszach Charyno i Dawidkowo … Więcej

DANINA PANA KAROLA SMITA

Karol Szmit otrzymuje wymiar dwudziestu pięciu włók w wioskach Jelmiakowie, Kładuszkinie, Zehałowie, pustoszach Durandzino, Klimionki, … Więcej

Danina Pana Gotharda Niżyńskiego

Gotard Niżyński Inflantczyk otrzymuje wymiar dwudziestu włók w Sucharowie i Hłuszakowie we włości bielskiej województwa … Więcej

Materiały dotyczące granicy miasta Dorohobuża

Materiały nadesłał Pan Władymir Prochorow z Dorohobuża. Dziękuję! Inne informacje o granicach Dorohobuża. Jakub Brodacki … Więcej

Danina pana Teofila Szwarcocha

Ziemianina JKM prowincji inflanckiej Inflantczyk Teofil Szwarcoch otrzymuje wymiar Wierzchowia, Spiczyna, Dudzina, Dunajowa, Mścisławia, Antulinowa, … Więcej

Danina Andrzeja Zielińskiego

Andrzej Zieliński otrzymuje wymiar Markowa i Supranowa nad rzeką Naczą we włości bielskiej. Przepisał i … Więcej

Danina Jana Hochmana

Jag 906, s. 323 (wg pierwotnej numeracji) [skan 292] Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego … Więcej

DANINA PANA LIBERTA LEIMANA

Jag 906, s. 321 (wg pierwotnej numeracji) skan 290 Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego … Więcej

Danina Rosława Mocarskiego

Jag 906 s. 321 (wg pierwotnej numeracji) skan 290 Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego … Więcej

Zapis Aleksandra Gosiewskiego dla jezuitów witebskich

Kórnik 347, s. 124 Jezuici witebscy otrzymują nadanie w ujeździe bielskim. Przepisał, zredagował i mapką … Więcej

DANINA PANA PIOTRA JAŹWIŃSKIEGO

Jag 906, s. 319 (wg pierwotnej numeracji) skan 288. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub … Więcej

Danina pana Andrzeja Lipskiego

Jag 906, s. 378 [skan 327] Andrzej Lipski otrzymuje wymiar daniny w ujeździe dorohobuskim. Przepisał, … Więcej

Danina Jakuba[?] Probulewicza

Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 377 (wg pierwotnej numeracji) [skan … Więcej

Danina pana Tymofieja Kozuna

Jag 906, s. 372 wg pierwotnej numeracji [skan 325] Przepisał i zredagował Jakub Brodacki. Adam … Więcej

Danina Pana Daniela Cielińskiego

Jag 906 s. 371 (wg pierwotnej numeracji) [skan 324] Daniel Cieliński [Sielieński?] otrzymuje wymiar wioski … Więcej

DANINA PANA KONSTANTEGO UHLIKA

Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906 s. 388 [skan 337] Adam Zaręba … Więcej

Danina PP Piotra i Chwiedora Sołtyków

Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 283 [skan 332] Adam Zaręba … Więcej

Danina pana Jana Sołtyka (i Iwana Lepunowskiego)

Przepisał, zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 381 [skan 330]  Adam Zaręba … Więcej

Daniny sierpejskie w tomie 7 SML

Sumariusz Metryki Litewskiej (SML) to swego rodzaju spis treści poszczególnych tomów oryginalnej Metryki Litewskiej. Metryka … Więcej

Rejestr podymnego województwa smoleńskiego 1628 r. - Ujezd Sierpejski

O rejestrze tym wspomina Godziszewski w starej swej pracy Granica polsko-moskiewska. Znajdować się on miał … Więcej

Danina Krzysztofa Jankowskiego

Zaczerpnięta z książki Czesława Jankowskiego pt. Powiat oszmiański: materiały do dziejów ziemi i ludzi cz. … Więcej

Lista poddanych-dłużników Piotra Wigunta Trubeckiego

sporządzona przez Jana Bolszańskiego AGAD, AR, X, 176, s. 10   Ciekawy dokument, który pozwala … Więcej

Danina Jurija Nikiticza Trubeckiego

Jurij Nikiticz Trubecki otrzymał Trubeck dn. 12.01.1621 r. przywilejem wieczystym króla Zygmunta III Wazy. Obszar … Więcej

Danina kościoła trubeckiego

Jak podaje Władysław Godziszewski, w pracy pt. Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona w latach … Więcej

Danina Michała Dobrosołowskiego

O daninie tej wspomina Władysław Godziszewski w pracy pt. Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona … Więcej

Danina Pawła Jabłońskiego

O daninie tej wspomina Władysław Godziszewski w pracy pt. Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona … Więcej

Danina Bohdana Kraskowskiego

O daninie dla Kraskowskiego (włók 15) we włości trubeckiej wspomina Godziszewski (Granica polsko-moskiewska wedle pokoju … Więcej

Danina p. Iwana Lewosza

Jag 906, s. 234 [skan 219] Iwan Lewosz otrzymuje wymiar derewni zamieszkałych i niezamieszkałych Bielkowo, … Więcej

Danina Jana Drobysza podczaszego wendeńskiego

BN IV 9124, k. 4. Wypis z listu króla Władysława IV do pisarza polnego litewskiego … Więcej

DANINA PANA JANA BUCHOLDCA

Przepisał, zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 318 [skan 287] Jan Bucholdc … Więcej

DANINA PANA JANA PASZKOWSKIEGO

Przepisał, zredagował i mapami opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 333 (wg pierwotnej numeracji). Skan … Więcej

DANINA PANA JANA WOLIŃSKIEGO

Przepisał zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 317 (wg pierwotnej numeracji). Skan … Więcej

DANINA PANA BERNATA OTMINKA

Przepisał, zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 332 (wg pierwotnej numeracji). Skan 297. … Więcej

DANINA PANA PHILIPA BUCHOLDCA

Przepisał, zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki. Jag 906, s. 331 (wg pierwotnej numeracji). Skan … Więcej

DANINA PANA STANISŁAWA KEŁPIŃSKIEGO

Jag 906, s. 379 (wg pierwotnej numeracji). Skan 328. Stanisław Kełpiński otrzymuje wymiar pustoszy Taterowo … Więcej

DANINA JMP KASPRA NAGOTA SEKRETARZA JKM

Jag 906, s. 164 (wg pierwotnej numeracji). Skan 161. Kasper Nagot otrzymuje wymiar daniny Suchy Poczynek … Więcej

DANINA P. JERZEGO GORZUCHOWSKIEGO

Jag 906, s. 163 (wg pierwotnej numeracji). Skan 160. Jerzy Gorzuchowski otrzymuje wymiar pustoszy Surokorzeń, … Więcej

Danina panu Stanisławowi Buynie

Jag 906, s. 160 (wg pierwotnej numeracji). Skan 157. Stanisław Buyno otrzymuje wymiar derewienek Iwanicze, pustoszy … Więcej

DANINA PANA MARCINA KARLIŃSKIEGO

chorążego ziemskiego smoleńskiego rotmistrza JKM Jag 906, s. 159 (wg pierwotnej numeracji). Skan 156. we włości … Więcej

Danina p. Krzysztofa Kieszkowskiego

Jag 906, s. 267 (wg pierwotnej numeracji). Skan 252. Krzysztof Kieszkowski otrzymuje wymiar derewienki Haponowo, … Więcej

DANINA PANA JERZEGO BUDZISZEWSKIEGO

Pułkownika KJM Jag 906, s. 263 (wg pierwotnej numeracji). Skan 248. Jerzy Budziszewski otrzymuje wymiar … Więcej

Danina Pana Jana Milewskiego

Jag 906, s. 262 (wg pierwotnej numeracji). Skan 247. Jan Milewski otrzymuje wymiar wioski Pokryszkino, pustoszy … Więcej

DANINA PANA WOJCIECHA PERSZKA 

Jag 906, s. 262 (wg pierwotnej numeracji). Skan 247. Wojciech Perszek vel Pierzszek otrzymuje wymiar … Więcej

DANINA PANA JANA SZELIGI

Jag 906, s. 268 (wg pierwotnej numeracji). Skan 253. Jan Szeliga otrzymuje wymiar derewni Zaborze nad … Więcej

DANINA OJCOM JEZUITOM DANA W PNIOWIE

Jag 906, s. 259 (wg pierwotnej numeracji). Skan 244. Jan Umiastowski jezuita i rektor kolegium … Więcej

DANINA PANA JERZEGO HARABURDY

  Jag 906, s. 258 (wg pierwotnej numeracji). Skan 243. Jerzy Kazimierz Haraburda otrzymuje wymiar wioski … Więcej

DANINA NA KOŚCIÓŁ SPASA ŚWIĘTEGO

Ojcom jezuitom kolegium smoleńskiego. Jag 906, s. 254 (wg pierwotnej numeracji). Skan 242. Jezuita Jan Umiastowski … Więcej

Danina PP mieszczan z[a]mku JKM Smoleńska

Jag 906, s. 109 (wg pierwotnej numeracji). Skan 116. Mieszczanie smoleńscy otrzymują wymiar gruntów do … Więcej

Danina JMPana Jana Meszczeryna

Jag 906 s. 451 (wg pierwotnej numeracji). Skan 392. Jan Meszczeryn otrzymuje wymiar dwustu włók … Więcej

Danina Pana Reynoidela Rożna

Jag 906, s. 240 (wg pierwotnej numeracji). Skan 225. Reinhold Rożen otrzymuje wymiar 250 włók … Więcej

Danina pana Zygmunta Tarła

[znak krzyża za nazwiskiem?] Jag 906, s. 238 (wg pierwotnej numeracji). Skan 223. Zygmunt Tarło otrzymuje … Więcej

Danina pana Wojciecha Ważyńskiego

Jag 906, s. 237 (wg pierwotnej numeracji). Skan 222. Wojciech Ważyński otrzymuje wymiar derewni Karniłowo, Martianowo … Więcej

Danina JMPana Rafała Grochowskiego

Podkoniuszego JKM koronnego Jag 906, s. 236 (wg pierwotnej numeracji). Skan 221. Rafał Grochowski otrzymuje wymiar … Więcej

Danina Jakuba Wonlara II

Jag 906, s. 233 (wg pierwotnej numeracji). Skan 218. Adresat wymiaru nie jest pewny. Prawdopodobnie … Więcej

Danina PP mieszczanów zamku smoleńs[kiego]

Jag 906, s. 225 (wg pierwotnej numeracji). Skan 214. Mieszczanie smoleńscy otrzymują wymiar gruntów położonych … Więcej

Danina na wójtostwo smoleńskie

Jag 906, s. 225 (wg pierwotnej numeracji). Skan 214. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.   … Więcej

Danina dana na ratusz smoleński

Jag 906, s. 223 (wg pierwotnej numeracji). Skan 212. Adam Zaręba ogłasza wymiar daniny przeznaczonej … Więcej

Danina pana Krzysztofa Suchodolskiego

Jag 906, s. 222 (wg pierwotnej numeracji). Skan 211. Krzysztof Suchodolski wydaje list przeciwny, oznajmiając o … Więcej

Danina pana Piotra Kuleszy

Jag 906, s. 223 (wg pierwotnej numeracji). Skan 212. Piotr Kulesza listem przeciwnym donosi o … Więcej

Danina pana Butlera kapitana JKM

niemieckiej piechoty we włości berezańskiej Jag 906, s. 220 (wg pierwotnej numeracji). Skan 209. Jakub Butler … Więcej

Danina pana Rafała Szaniawskiego

Jag 906, s. 447 (wg pierwotnej numeracji). Skan 389. Rafał Szaniawski otrzymuje wymiar derewienki Tyszyno [?] … Więcej

Danina Stanisława Pukszty

Jag 906, s. 446 (wg pierwotnej numeracji). Skan 388. Stanisław Pukszta otrzymuje wymiar gruntów we włości … Więcej

Danina p. Macieja Poniatowskiego [2]

Jag 906, s. 443 (wg pierwotnej numeracji). Skan 386. Maciej Poniatowski otrzymuje wymiar majątku Stanisława Oleckiego, … Więcej

Danina pana Macieja Poniatowskiego [1]

Jag 906, s. 440 (wg pierwotnej numeracji). Skan 383. Maciej Poniatowski otrzymuje wymiar derewni Pawluchino, … Więcej

Danina Jakuba Madalańskiego

Jag 906, s. 441 (wg pierwotnej numeracji). Skan 383. Jakub Madalański otrzymuje derewnie Charyno, Karłowo, … Więcej

Danina pana Trojana Szyłowskiego

Jag 906, s. 439 (wg pierwotnej numeracji). Skan 382. Trojan Szyłowski otrzymuje wymiar derewni Kniaże Sioło, … Więcej

Danina pana Wojciecha Nowoszyńskiego

Jag 906, s. 216 (wg pierwotnej numeracji). Skan 207. Wojciech Nowoszyński otrzymuje wymiar daniny we włości … Więcej

Danina p. Krzysztofowi Liberackiemu

Jag 906, s. 213 (wg pierwotnej numeracji). Skan 204. Krzysztof Liberacki otrzymuje pustosze Osuszkino, Chodzieżowo, Szelino … Więcej

Danina panu Jakubowi Pyżowi

Jag 906, s. 213 (wg pierwotnej numeracji). Skan 204. Jakub Pyż otrzymuje osiem włók w derewience … Więcej

Danina pana Szczęsnego Krajewskiego

Jag 906, s. 211 [skan 202] Szczęsny Krajewski otrzymuje wymiar Bojarszczyzny nad rzeczką Wopcem Małym … Więcej

D[ani]na Pana Stefana Knębowskiego

Jag 906, s. 206 (wg pierwotnej numeracji). Skan 201. Stefan Knębowski otrzymuje derewienki Puzowa, pustosze Turowszczyzna, … Więcej

Danina p. Pawła Siemakowicza puszkarza smo[leńskiego]

Jag 906, s. 205 (wg pierwotnej numeracji). Skan 200. Paweł Siemakowicz otrzymuje włók osiem w … Więcej

Danina Marcina Zaleskiego pomocnika puszkarskiego

Jag 906 s. 205 (wg pierwotnej numeracji). Skan 200. Marcin Zaleski otrzymuje sześć włók na … Więcej

Danina p. Marcina [Puszkarza]

Jag 906, s. 204 (wg pierwotnej numeracji). Skan 199. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki. we … Więcej

Danina pana Stanisława Czasławskiego strażnika smoleńskiego

Jag 906, s. 203 (wg pierwotnej numeracji). Skan 198. Stanisław Czasławski otrzymuje wymiar pustoszy Sieniawino, … Więcej

Danina pana Hrehorego Łukianowicza

Jag 906, s. 202 (wg pierwotnej numeracji). Skan 197. Hrehory Łukianowicz trębacz królewski otrzymuje wymiar pustoszy … Więcej

Danina Jana i Mikołaja Zdanowiczów Pomoc

Jag 906, s. 204 (wg pierwotnej numeracji). Skan 199. Jan i Mikołaj Zdanowiczowie otrzymują wymiar w … Więcej

Danina na władictwo smoleńskie

Jag 906, s. 201 (wg pierwotnej numeracji). Skan 196. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki. od JKM … Więcej

Danina na plebanią twierdelicką

Jag 906, s. 201 (wg pierwotnej numeracji). Skan 196. Komisarze królewscy dokonują wymiaru własności plebanii twierdelickiej … Więcej

Danina pana Mikołaja Kowalskiego

Jag 906, s. 199 (wg pierwotnej numeracji). Skan 194. Mikołaj Kowalski otrzymuje wymiar derewni Curykowo, Lublowo, … Więcej

Danina pana Samuela Bakunowskiego

Jag 906, s. 198 (wg pierwotnej numeracji). Skan 193. Samuel Bakunowski otrzymuje wymiar derewni Miszczowa, … Więcej

Danina pana Bakunowskiego

Jag 906, s. 195 (wg pierwotnej numeracji). Skan 190. Samuel Bakunowski otrzymuje wymiar derewni Miszczowa, Przylepowo, … Więcej

Danina p. Hermana Zigmuntowicza

Jag 906, s. 195 (wg pierwotnej numeracji). Skan 190. Herman Zygmuntowicz otrzymuje wymiar pustoszy Turowszczyzna … Więcej

Danina pana Raphaela Szeniawskiego

Jag 906, s. 192 (wg pierwotnej numeracji). Skan 187. Rafał Szeniawski otrzymuje wymiar w pustoszach … Więcej

Danina p. Mikołaja Czeskiego

Jag 906, s. 192 (wg pierwotnej numeracji). Skan 187. Mikołaj Czeski otrzymuje wymiar derewni Zapole, … Więcej

Danina budowniczego smoleńskiego Jakuba Wonlara

Jag 906, s. 221 (wg pierwotnej numeracji). Skan 210. Jakub Wonlar otrzymuje wymiar uroczyszcza Majakowo … Więcej

Danina p. Jerzego Potemkina

Jag 906, s. 454 (wg pierwotnej numeracji). Skan 394. Jerzy Potemkin otrzymuje wymiar pustoszy Głuchowo, Iwkowo, … Więcej

Danina Pana Zygmunta Wrońskiego

Jag 906, s. 219 (wg pierwotnej numeracji). Skan 208. Zygmunt Wroński otrzymuje wymiar pustoszy Daniłowa, … Więcej

DANINA PANA PIOTRA MAKALIŃSKIEGO

[w tym miejscu piktogram: krzyżyk na kopczyku] Przepisał i zredagował Jakub Brodacki. we włości berezańskiej … Więcej

Danina pana Judickiego

we włości berezańskiej, nad rzeką Chmością leżąca. Jag 906, s. 219 (wg pierwotnej numeracji). Skan … Więcej

DANINA HIERONIMA CIECHANOWICZA

podsędka smoleńskiego Jag 906, s. 219 (wg pierwotnej numeracji). Skan 208. Przepisał i zredagował Jakub … Więcej

Danina Wojciecha Polkowskiego

Wojciech Polkowski otrzymuje wymiar pewnych uroczysk w stanie katyńskim, nad rzeczką Zajawianką, Wiązowną i Obinką. … Więcej

Danina Jana Aleksandra Narbuta

Jan Aleksander Narut informuje o dokonaniu wymiaru i ograniczenia derewni Kuźmy, Jakuszyn, Tyszyn i Dziniów, … Więcej

Odmiana daniny Andrzeja Kulina

Andrzej Kulin wymienia swój poczynek Suszczowo na poczynek Zahusino nad rzekę Husinią we włości katyńskiej. … Więcej

Danina Stefana Bielskiego

Stefan Bielski otrzymuje wymiar i ograniczenie derewienki Tyrkowo, pustoszy Suszu, Pucyłowa, leżących w stanie katyńskim … Więcej

Danina Piotra Siekacza

Piotr Siekacz otrzymuje siedlisko Kopciowo, Iwankowo i Iwanowa nad rzeką Stobną we włości katyńskiej, Przepisał … Więcej

Ograniczenie miasta Dorohobuża

Miasto Dorohobuż otrzymuje wymiar swoich granic. Przepisali Jakub Brodacki i (część druga) Władymir Prochorow. Zlokalizował … Więcej

Danina Tatarom - Wysokie

Danina Tatarom we włości siemlowskiej, Jag 906, s. 362 (wg pierwotnej numeracji). Skan 315. Przepisał … Więcej

Danina Pawła Sołtyka

DANINA PANA PAWŁA SOŁTYKA we włości wiedrowskiej z dnia 6[?] sierpnia 1634 roku, Jag 906, … Więcej

Przywilej na derewnię Bojarszczyzna przy zamku trubeckim

Wzór kancelaryjny – Przywilej na derewnie pewne oblężeńcowi smoleńskiemu. Jag Przybytki 1261/1951 k. 112. Być … Więcej

Dzierżawa wsi Tatiłowka

Wzór kancelaryjny – skrótowa kopia przywileju na dzierżawę wsi prawem dożywotnim. Jag Przybytki 1261/1951 k. … Więcej

List Władysława IV oznajmujący o dekrecie w sprawie między Marcinem Faszczem a Jerzym Kosakowskim o pustosz Jenińsk

List Władysława IV oznajmujący o dekrecie sadu asesorskiego w sprawie między Marcinem Faszczem a Jerzym … Więcej

Sprzedaż dworu Adama Wierzchowskiego w Smoleńsku dla Waleriana Wieleżyńskiego

Sprzedaż dworu Adama Wierzchowskiego w Smoleńsku dla Waleriana Wieleżyńskiego z dnia 21.04.1624 r. Zbiór z … Więcej

Nadanie Walerianowi Wyleżyńskiemu dóbr i włości

Nadanie Walerianowi Wyleżyńskiemu dóbr i włości w ujeździe smoleńskim stanie wietlickim z dnia 23.10.1620 r. … Więcej

Przywilej dla Jana Legowicza

Przywilej dla Jana Legowicza z 9.11.1646 roku, Lietuvos valstibės Istorijos archyvas w Wilnie, Senieii aktai, … Więcej

Odmiana pana Andrzeja Dubińskiego

Andrzej Dubiński za grunty Nosowo, Kisłoje i Chluścino otrzymuje Krzesnino, Bykiejowo, Kościno nad rzeką Wiechrą … Więcej

DANINA NA FOLWARK GŁUSZYCE

Ograniczenie folwarku Głuszyce w stanie dąbrowieńskim dla Aleksandra Gosiewskiego przez Adama Zarębę, dnia 24.10.1624 r., … Więcej

Dodaj komentarz