List upominalny Jana Kazimierza do Piotra Wiażewicza w sprawie o Żankowo

Jan Kazimierz upomina Piotra Wiażewicza, by nie naruszał istniejącego stanu rzeczy w dobrach Żankowo we włości dąbrowieńskiej (por. ML 110, 195), o które toczy się rozprawa z powództwa Katarzyny Weysowej. Kórnik 2649, s. 44. Skróty WT oznacza chyba Wielmożność Twoja

Jan Kazimierz etc.

Urodzonemu Piotrowi Kazimierzowi Wiażewiczowi podkomorzemu mścisławskiemu podwojewodziemu smoleńskiemu wiernie nam miłemu.

Przełożono nam jest imieniem urodzonego Filipa Kazimierza Obuchowicza pisarza WKsL, iż WT w dobrach Żankowie i derewniach do tych dóbr należących, także w dobrach onemu od nas przywilejem po śmierci urodzonego Krzysztofa Weysa konferowaną i dekretem sądu naszego asesorskiego przysądzone, wielkie spustoszenie i bezprawie czynisz. Chcemy tedy mieć po WT i serio napominamy, abyś żadnego spustoszenia tak na poddanych gruntach, jako i w lasach w pomienionych dobrach nie czynił. Zakładamy i na wierność Twą mamy w prawie pospolitym spisane, jeślibyś jakie miał czynić spustoszenie w pomienionych dobrach, aż do rozprawy z urodzoną Katerzyną Fidlerowną Krzysztofową Weysową. Dan w Warszawie dnia 30 january roku pańskiego 1652 panowania naszego polskiego 3 szwedzkiego 4 roku.

Jan Kazimierz król [locus sigilli i notatka z czasów późniejszych, streszczająca dokument]

Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz