Komput wojska na Smoleńsku w służbie JKM będącego

O istnieniu tego dokumentu w rękopisie Biblioteki Czartoryskich (nr 1642 s. 192v) wspomina Mirosław Nagielski we wstępie do Diariusza kampanii smoleńskiej Władysława IV 1633-1634 (Warszawa 2006). Oprócz liczebności wojsk starego i nowego zaciągu, dokument wymienia również liczbę żołnierzy zaciężnych, broniących twierdzy smoleńskiej. Co ciekawe, wymienia również kozaków zamkowych, mających obowiązek służby na podstawie nadań lennych, natomiast słowem nie wspomina o smoleńskim pospolitym ruszeniu, które stanowiło przecież większą liczebnie grupę lenników (patrz Chorągiew ziemska smoleńska 5 stycznia 1633).

Kozacy służyli pod trzema chorągwiami: białą, żółtą i czerwoną. Majątki kozaków służących pod chorągwią białą znajdowały się na południe od Smoleńska, w stanie dołhomowskim. Kozacy służący pod chorągwią czerwoną mieli swoje majątki na południowy zachód od miasta, w stanie dąbrowieńskim. Chorągiew żółta miała swoje majątki w północnej części stanu maksymowskiego (na południe od stanu dąbrowieńskiego) oraz w stanie dąbrowieńskim (patrz Notatka dotycząca dwóch danin w stanie dąbrowieńskim). W liście mierniczym dla Drobysza czytamy jeszcze o czwartej, czarnej chorągwi kozackiej, jednak może to być pomyłka kopisty. O kozakach smoleńskich będzie jeszcze mowa.

Usarza

Pod chorągwią JM poruczeństwa pana Samuela Sokolińskiego podwojewodziego smoleńskiego koni 100

Pod chorągwią JMP wojewody smoleńskiego koni 150

Kozaków

Pana Zachariasza Zaruckiego k[oni] 73

Pana Krzysztofa Bunieckiego k[oni] 70

P. Daniela Madalińskiego k[oni] 80

P. Aleksandra Adamowicza k[oni] 58

Piechoty niemieckiej p. Abrama Falen k[oni] 100

Piechoty polskiej

Pana Marcina Charlińskiego chorążego smoleńskiego pod dwiema chorągwiami n[umero] 120

P. podwojewodziego smoleńskiego n[umero] 60

P. Piotra Pojeckiego n[umero] 60

P. Maxima Wołka n[umero] 60

P. Jana Grota n[umero] 84

P. [Hei]ndryha Rama n[umero] 100

P. Jakuba Heykina n[umero] 100

Kozaków, którzy grunty trzymali pod Smoleńskiem pod [k.] trzema chorągwiami n[umero] 279

In summa ludzi na Smoleńsku w służbie JKM do obrony n[umero] 1494

Puszkarzów n[umero] 32

Strażników trzech p. Szeliga, p. Czasławski i p. Nowoszyński, dwaj mur zawsze obchodzą a trzeci na wale.

Tagi , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz