Spisy obywateli

Spisy obywateli województwa smoleńskiego

Oprócz niżej podanych polecam spis obywateli zebranych na pospolite ruszenie 5.01.1633 roku oraz wydawnictwo źródłowe pt. Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo Smoleńskie 1650 r, Warszawa 2009. W wydawnictwie tym znajduje sie alfabetyczny wykaz obywateli i ich majetności w 1650 roku.

Jeśli ktoś zainteresowany jest dalszymi losami szlachty smoleńskiej pod panowaniem moskiewskim, warsto zajrzeć na stronę Oderint dum probent, poświęconą moskiewskiej sztuce wojennej. Znajdują się tam wypisy z dokumentów dotyczących szlachty smoleńskiej, zaczerpnięte z wydawnictwa Смоленская шляхта, Москва 2006 т. 2. Dostępny jest tez interesujący tom 1.

Szlachta ujezdu poczepowskiego (1620-1641)

Podaję spis szlachty ujezdu poczepowskiego dla ogólnej korzyści czytelników. Naturalnie nie jest to spis pełny … Więcej

Spis z r. 1654 - układ TERYTORIALNY

Spis z roku 1654 w układzie terytorialnym. Patrz także wersja oryginalna oraz wersja alfabetyczna. Plik … Więcej

Spis z 1654 roku - ALFABETYCZNIE

Ze względu na istotne trudności w korzystaniu z oryginalnej wersji spisu, dokonałem gruntownej jego analizy, … Więcej

Nobilitowani za Smoleńsk

Barbara Trelińska w Album armorum nobilium Regni Poloniae XV-XVIII saec, Lublin 2001 s. 278-279 podaje … Więcej

Spis obywateli smoleńskich z 1654 roku

Spis obywatelów województwa smoleńskiego znajdujących się z pocztami swojemi podczas oblężenia Smoleńska przez cara Aleksieja … Więcej

Danina JMP Aleksandra Ogińskiego (część 2)

Rejestr mieszkańców majętności Zarubianki (kontynuacja wpisu poprzedniego. Rejestr podania majętności Zarubianek derewienek i poddanych z … Więcej

Uniwersał Generalny na pospolite ruszenie województwa smoleńskiego

Uniwersał Generalny do województwa smoleńskiego na pospolite ruszenie pewnych tamecznych Obywatelów. Kopia z Tek Naruszewicza … Więcej

Lista lenników ujezdu sierpejskiego

Zbiorcza lista lenników ujezdu sierpejskiego, sporządzona na podstawie informacji z tomu 7 SML oraz Rejestru … Więcej

Daniny sierpejskie w tomie 7 SML

Sumariusz Metryki Litewskiej (SML) to swego rodzaju spis treści poszczególnych tomów oryginalnej Metryki Litewskiej. Metryka … Więcej

Rejestr podymnego województwa smoleńskiego 1628 r. - Ujezd Sierpejski

O rejestrze tym wspomina Godziszewski w starej swej pracy Granica polsko-moskiewska. Znajdować się on miał … Więcej

Chorągiew ziemska smoleńska 28 czerwca 1648 roku

Bibl. Ossolińskich II 3675. Dokument otrzymałem od Andrzeja Haratyma za co mu serdecznie dziękuję. Dokument … Więcej

Dodaj komentarz