DANINA PANÓW DMUCHOWSKICH

danina panów Dmuchowskich 001Panowie Dmuchowscy otrzymują wymiar w dwóch obrębach pustoszy Alabiowo (Alabilowo), Dzierżawino, Sychytowo nad rzeczkami Pustoszką i Krutycą we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 180 wg pierwotnej numeracji (skan 177)

ADAM Zaręba Mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż będąc wysłany od JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego puńskiego etc. starosty, wiceadministratora, stosując się do przywileju JKM PNM P.P. Dmuchowskim danego, abym wymierzył gruntu do paszni i osady P.P. Michałowi, Aleksandrowi, Mikołajowi Dmuchowskim na Pustoszy Alabilowie, Dzierżawinie, Sychytowie, włók trzydzieści w województwie smoleńskim, we włości iwankowskiej, nad rzeką Pustoszką i nad rzeczką Krutycą leżące, gdyż te grunty nie w jednym obrębie wymierzyłem P. Aleksandrowi Dmuchowskiem na pustoszy Alabiowie, gruntu włók dziesięć, gdzie dwór bojarski bywał.

danina panów Dmuchowskich 002Tego gruntu ograniczenie tak się ma, pierwsza na granice, od rzeczki Pustoszki i od rowu wielkiego, przy którym kopiec. Rowem w górę, w ścianę przesieczoną mimo Alabiowa, przez drogę dorobuską przez Alabiowo idącą ze Smoleńska, przy którym kopiec. Od tego gruntu Piasecznej, tą ścianą prosto idąc przez gościniec sierpejski do Smoleńska idący, przy którym kopiec. Prosto idąc do kopca narożnego, który dzieli grunt pana Krukowskiego. Od tego kopca powracając drugą ścianą granice nowoprzesieczoną, która idzie przez wierzchowie rzeczki Pustoszki, przy której na brzegu kopiec. Tą ścianą do kopca narożnego, który dzieli grunt p. Michała i Mikołaja Dmuchowskich, od którego powracając granice w lewo do kopca ścianą przesieczoną do kopca winklowego, który dzieli grunt P.P. Dmuchowskich. Powracając w ścianę w lewo prostym trybem idąc w rzeczkę Pustoszkę. A rzeczką w niż do wielkiego rowu i kopca pierwszego narożnego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

A z osobna w drugim obrębie P.P. Michałowi, Mikołajowi Dmuchowskim na pustoszy Dzierżawinie i Sychytowie wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego włók piętnaście. W tym obrębie wystarczyć nie mogło według przywileju JKM włók pięciu, które dodaję przy obrębie pana Aleksandra Dmuchowskiego przez rzeczkę Pustoszkę na drugiej stronie na pustoszy drugiego brata Bojarszczyzna Alabiowa.

Któremi to [s. 181] pustoszami Dzierżawinem, Sychytowem i pół Alabiowa, które się zaczęły przez rzeczką Pustoszkę wspomnianą[?] do pierwszych włók piętnastu, te włók pięć tymi to włók dwudziestą mają się dzielić, pan Michał z panem Mikołajem na poły, ażeby bez żadnego ukrzywdzenia było z obu stron tych włók piętnastu.

Dzierżawińskich i Sychytowskich ograniczenie. Naprzód pierwsza ściana na granicę od rzeczki Krutycy i od rowu wielkiego, który jest pierwszy od pustoszy Sychytowa. Tym rowem w wierzch w ścianę przesieczoną do kopca narożnego na gruncie Sychytowa usypanego, który dzieli grunt JMP Stanisława Kazanowskiego starosty krasieńskiego. Od tego kopca powracając starą granicę w prawo idąc do drogi i kopca ścianą nowo przesieczoną, prostym trybem idąc przez rów w drogę, w rzeczkę Krutycę. A rzeczką Krutycą w wierzchowie. A z wierzchowia w rów, suchodołem i ścianą przesieczoną do kopca narożnego, który dzieli grunt Bogdana Niżowca. Od tego kopca w prawo starą granicą przez drogę jakowlewicką, przy której kopiec. Tą stara granicą w wielki rów. A z rowu w starą miedzę, w drogę iwaszką do kopca narożnego, który usypany przy drodze z Sychytowa do Dziurkina idącą. Drogą ku Sychytowu idąc w ścianę przesieczoną, która idzie przez rzeczkę Krutycę w wielki rów. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Tych włók pięciu, którem dodał na drugiej stronie Alabiowie, drugiego brata Bojarszczyzna Alabiowem nazwana, na pustoszy Alabiowie, ograniczenie.

Pierwsza ściana granice od rzeczki Pustoszki po wielki rów, który dzieli grunt z Panem Komarem i ścianę przesieczoną po kopiec narożny. Od tego kopca drugą ścianą granice z P. Otroszkiewiczem porucznikiem. Trzecia ściana nowoprzesieczona z p. Krukowskim i z panem Aleksandrem Dmuchowskim nowo przesieczoną z rubieżami zakrzywioną idąc w rzeczkę Pustoszkę. A rzeczką Pustoszką w niż do wielkiego rowu. U którego się pierwsza ściana granicy zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniem kopcami narożnymi etc. Których to włók trzydziestu P.P. Dmuchowskim wymierzywszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc, dzierżenie. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego piątego july roku tysiąc sześćset dwudziestego ósmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz