Danina Walentego Raroga

danina walentego raroga wersja 2Walenty Raróg otrzymuje wymiar pustoszy Halino, Owinowskie, Dziedzińskie, Kuźmiszczowo, Czarny, poczynków Niwiny, Bujanowo Większe i Mniejsze we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 425 wg pierwotnej numeracji (skan 368)

{na marginesie napis słabo czytelny:} +Na kar zej [?] napisane [dalej nieczytelne] +.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

[s. 426:] Czynię wiadomo tym listem mojem, iż za przywilejem JKM PNM JMP Walentemu Rarogowi na włók siedmdziesiąt danego i za osobliwem listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego [wojewody smoleńskiego puńskiego] etc. starosty i pisarza WKsL do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók siedmdziesiąt panu Rarogowi, mianowicie na pustoszach Halinie, Owinowskim, Dziedzińskim, pustoszki Kuźmiszczowie, Czarny, poczynku Niwiny, Bujanowie Więtszem i Mniejszem.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Upokoja wierzchowia po wielką ścianę JMP Daniela Madalańskiego pustoszy Pleszczyna [Kleszczyna? Bleszczyna?], która idzie z błota włók pustoszy Dziadzinaki wedle boru sosnowego znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi wedla kopców pobocznych idąc lasem do drogi owinowskiej i babiego mostku idąc, przy której kopiec usypany. Tąż ścianą przez błoto mszyste idąc znamionami na drzewach wyciętemi wedla gruntu Babiego Mostku należącemu do kopców dwóch obapół drogi jarkowskiej usypanych, które dziela grunty po lewej ręce JMP Madaleńskiego Babiego Mostku, a przez drogę także po lewej ręce grunt bursacki derewni Odyńcowa, a po prawej stronie pana Raroga Kalina i Kuźmiszczowa. Od tej drogi i kopców tąż ściana idąc burzacką w łuh suchodołu, idąc do kopca narożnego na temże łuhu suchodołu przeciw wielkiej zamydzieg [?] czarnej na gruncie spornym z JMP Siemionem Korsakiem usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pałah [?] bursacki i przez łuh JKM strony z pomienionym panem Korsakiem. Od tego łuhu i kopca w prawo do jamy wielkiej dziegtiarnej. A od jamy do brzozy prosto z krzyżem starynnym i jamy granice moskiewskiej [?!] wedla brzozy wykopanej przy drodze jurkowskiej. Od tej drogi i jamy z brzozą na ukos w lewo przez las sporny, [który] pan Korsak sze [?] pożytkami [?] nie przysięgając a sobie ten grunt przywłaszczając do derewni Szabanowa przeprowadził, do drogi do Sidłokoby Polańskiego idącej z Łuczynki Żuwackiej. Tą drogą idąc ku Bursakom do kopca narożnego, który dzieli grunt pustoszy Ludników i przez ścianę pustoszy Bursiaków po prawej przez grunt pustoszy Bubarowa [Butarowa?] pana Rarogowej. Od tej drogi i kopca w prawo powróciwszy pomijając w prawej ręce dąb wielki bartny nazwany juriewski znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi idąc prostą ścianą w wielkie błoto poboczne mchu i pustoszy bujanowskiej tymże błotem idąc w pół mech wielki nazwany Bujanów Mech, mijając do strepy [?] po prawej ręce środkiem idąc tego mchu bujanowskiego wielkiego [s. 427:] w nicz w granicę gruntu i kopców pana Szczechowskiego tymże pół błotem bujanowskim, ale węższym środkiem błota, mijając po prawej ręce pustoszy Czarny Poczynek Orczniewski [?] Dziedzińskie w rzeczkę Upokoj. A środkiem rzeczki Upokoi w górę ku wierzchowiu idąc w pierwszą ścianę granice JMP Daniela Madalińskiego. U której się pierwsza ściana granice zaczeła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto.

W ten pomiar zająłem mchów wielkich błotnych ninacz niezgodnych niemało, a stosując się do przywileju JKM wymierzyłem i ograniczyłem gruntu włók pięćdziesiąt morgów dwa i prętów dwunastu.

Które to włók pięćdziesiąt wymierzywszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc w dzierżenie prawa lennego wieczystego JMP Walentemu Rarogowi i JMP Teofilii Łykównie małżonce i potomstwu JMP. Co dla lepszej wiary i pewności daję onym ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smo[leńsku?] Pustoszy Bujanowie miesiąca maja piętnastego dnia roku tysiąc sześćset trzydziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz