Danina Tatarom – Wysokie

Danina Tatarom we włości siemlowskiej, Jag 906, s. 362 (wg pierwotnej numeracji). Skan 315.

Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem mojem, za przywilejem JKM pana nasze[g]o Miłoś[ciwego] za listem Jaśnie Wielmożne[g]o JM pana Aleksandra Korwina Gosiewskie[g]o wojewody smoleńskie[g]o, starosty puńskie[g]o jako od królestwa IM przełożonego, pięć zamków w województwie smoleńskiem leżącemi od Moskwy rekuperowanemi, abym wymierzył gruntu do paszni i osady godne[g]o włók pięćset na koni sto Tatarom JKM w starostwie dorohobuskim we włości siemlowskiej nad rzeką Osmą leżące.

Jednak przestrzegając tego, aby na każdej pustoszy według pomiaru i ograniczenia pewna liczba koni osadzona była, mianowicie na pustoszy Wysokiem, wymierzono i ograniczono gruntu włók dwadzieścia dwie morgów dwadzieścia na koni sześć, a na każdy koń z osobna włók cztyry bez morgów, pół szo[…]. A gruntu i lasu na broczysku włók siedm, morgów dziesięć, każdemu z nich włóka jedna, morgów pół siódma.

W tej wiosce osiadło koni sześć, Jan Abduszewicz koń jeden, Bohdan Nowosielski koń jeden, Muchar Wuldzimanowicz koń jeden, Jakub Nowosielski koń jeden, Edan Kutłuszewicz koń jeden, Bogdan Szejchowicz koń jeden, na pustoszy przysadą, pognojami i polu gruntem zarówno mają się dzielić.

Tego gruntu pierwsza ściana granice, od rzeczki Osmej do uścia rzeczki Połomstwy w górę rzeką Połomstwą idąc w Wiązową Łuże, a Łużą Wiązową w górę przy gościńcu carowej do kopca narożnego, około osiny usypanego, który dzieli po lewej stronie JKM wioski Maksimianków, z drugiej strony grunt tatarski tamtejszej słobody, a po prawej grunt Wysokiego. Od tego kopca powróciwszy w prawą prosto idąc do kopca na tej ścienie około sosenki usypanego, tąż ścianą prosto idąc do drogi z Kolpyty do Wysokie[g]o idą cej, przez którą przeszed[ł]szy usypany kopiec, któryn dzieli grunt po lewej stronie Jamskiej Słobody, a po prawej Wysokiego od tej drogi i kopca tą scianą wedle dębu z dwiema krzyzami i trzema wrębami wyciętemi idąc ścianą przesieczoną znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wycięte w rzekę Osmą, przy której na brzegu około wiąza usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej stronie Jamskiej Słobody, a po prawej grunt Wysokiego # Rzeczki Połomstwy, u której się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy. Które to włók dwadzieścia dwie, morgów dwadzieścia na koni sześć z dodatkiem w drugim obrębie, przy granicy wiaziemskiej, włók siedm morgów dziesięć wymierzawszy, za przywilejem JKM i za listem JM pana wojewody smoleńskiego podałem w moc i w wieczne dzierżenie Tatarom JKM Wysokiem, zwyż mianowanym, a w Śrzedniem Zamku plac jeden na koni pięć dla pobudowania domku i ogród za zamkiem.

Nacom dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego, z podpisem ręki mej własnej i z moja pieczęcią. Pis[an] W Smoleńsku d[nia] dwudzieste[g]o augusty roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz