DANINA TATAROM – Mamolki

Przepisał i zlokalizował na mapie Władymir Prochorow. Zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 370 wg pierwotnej numeracji (skan 323)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, starosty puńskiego, od Królestwa IchM, na Dorohobużu i innych zamkach w województwie smoleńskiem leżących, od Moskwy rekuperowanych, przełożonego, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók pięćset na koni sto Tatarom JKM w starostwie dorohobuskiem we włości siemlowskiej w wierzchowiu rzeczki Kołpytki i Olchowki leżących.

Jednak postrzegając tego, aby na każdej pustoszy według pomiaru i ograniczenia, pewna liczba koni osadzona była, mianowicie na pustoszy Mamolkach, wymierzono i ograniczono gruntu:

– włók jedynaście, morgów dwadzieścia na koni trzy, na każdej koń z osobna włók cztyry, bez morgów trzech i prętów dziesięciu,

a w drugiem obrębie włók trzy i morgów dziesięć*.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma.Pierwsza ściana granice od kopca narożnego, około klonu usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie Kucharowa, z drugiej strony grunt p. Kopańskiego Supronowa, a po prawej grunt Mamolek. Od tego kopca przez czarny las idąc, znamionami na drzewach, do drogi z Supronowa do Mamolek idącej, przy której obapół usypano kopców dwa, które dzielą grunt po lewej stronie p. Kopańskiego Supronowa, a po prawej grunt Mamolek. Tążścianą znamionami na drzewach do drogi z Supronowa do Mamolek idącej, przy której usypany kopiec. Tążścianą znamionami na drzewach, do rzeczki Kopytki, przy której na brzegu usypany kopiec narożny. Od tego kopca rzeczką Kopytką w niż.A z rzeczki Kopytki w rzeczkę Olchowkę.A rzeczką Olchowką w wierzch idąc, w ścianę wielką przesieczoną, znamionami na drzewach, do ściany od Borków, na której kopiec usypany i dwie jodły i osiny z krzyżami, i po trzy wręby wyciętemi. Od tej ściany i kopca w prawo prostąścianą idąc znamionami na drzewach do drogi z Kolpyty do Mamolek idącej, przy której obapół usypano kopców dwa, które dzielą grunt po lewej stronie Kucharowa, a po prawej grunt Mamolek. Od tej drogi i kopców tążścianą znamionami na drzewach, do rzeczki Kołpytki, przy której na brzegu olchy dwie z krzyżami i trzema wrębami wyciętemi. Tążścianą znamionami na drzewach do kopca narożnego, około klonu usypanego, u którego pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Które to włók jedynaściu morgów dwadzieścia na koni trzy, z dodatkiem w drugiem obrębie, przy granicy wiaziemskiej, włók trzy i morgów dziesięć wymierzawszy, i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, za przywilejem JKM i za listem JMP wojewody smoleńskiego, podałem w moc i wieczne dzierżenie Tatarom JKM mamolkowskiem.

A w Śrzedniem Zamku plac jeden na koni pięć, dla pobudowania domku, i ogród za zamkiem.

Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mojego, z podpisem ręki mej własnej, i z moją pieczęcią. Pisan w Smol[eńsku] d[ie] dwudziestego augusti, roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

*Z czego wynika, że na jednego konia przypadało gorszego gruntu jedna włóka i 3 morgi (ponad 33 morgi).

Tagi , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz