Danina Stefana Bielskiego

Stefan Bielski otrzymuje wymiar i ograniczenie derewienki Tyrkowo, pustoszy Suszu, Pucyłowa, leżących w stanie katyńskim nad rzeczkami Wielejką, Wahadynką i Wiązowną. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Jag 906, s . 62 (wg pierwotnej numeracji). Skan 70.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleń[skiego] przysięgły.

Czynię wiadomo tym moim listem, że za przywilejem JKM PNM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i do osady zgodnego włók trzydzieści panu Stefanowi Bielskiemu wed[?] obrębach, mianowicie w derewience Tyrkowie, w pustoszach Suszu, Pucyłowie w województwie smoleńs[kim], w stanie katyńskim, nad rzeczkami Wielejką, Wahadynką, Wiązowną leżące.

Pierwszego obrębu derewienki Tyrkowa ograniczenie tak się ma: pierwsza ściana granice od rzeczki Wielejki, od ujścia rowu wielkiego, rowem w górę do drogi z Tyrkowa, do Lubawicz idącej. Przy której w wierzchowiu tego rowu, około iwy usypany kopiec poboczny, który dzieli grunt po lewej stronie JKM las czarny, a po prawej grunt pana Stefana Bielskiego Tyrkowa. Od tego rowu i kopca prostą ścianą przez czarny las znamionami na różnych drzewach, krzyże i po trzy wręby wyciętymi idąc do rzeczki Wahadynki, przy której na brzegu usypany kopiec poboczny. Tąż ścianą, przez rzeczkę Wahadynkę prosto […] znamionami na drzewach do kopca narożnego, około K[?]pu usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM las czarny. Z drugiej strony grunt pana Potemkina pustoszy Borkow, a po prawej grunt pana Bielskiego las czarny. Od tej ściany i kopca w prawo, powróciwszy znamionami na drzewach wyciętymi, idąc do drogi z Borków do Tyrkowa idącej, przy której kopiec tąż prosto ścianą znamionami na drzewach do drogi z Łuczkowa do Uwarowa idącej, przy której kopiec, tąż ścianą do granicy pana Stephanowicza, na której kopiec narożny usypany, który dzieli grunt po lewej ręce P. Potemkina Łuczkowa, z drugiej strony grunt pana Stefanowicza Uwarowa, a po prawej grunt P. Bielskiego, odcięty od Uwarowa. Od tej ściany i kopca w prawo granicą P. Stephanowicza prostym trybem idąc przez kraj siedliska Uwarowa do dębu wielkiego przy którym na tej granicy usypany kopiec narożny winklowy, który dzieli grunt po lewej ręce P. Stephanowicza Uwarowa, a po prawej ze dwóch stron, grunt P. Bielskiego Tyrkowa. Od tego kopca w lewo granicą P. Stephanowicza i prosto idąc do gruntu pierwszej daniny P. Bielskiego. A tej ponowa[?] tu się granica kończy ta.

A zaś w drugim obrębie na pustoszach zwyż mianowanych Suszy, Pucyłowie tego obrębu ograniczenie tak się w sobie ma: pierwsza ściana granice od starej granicy Łosiowa pierwszej daniny P. Bielskiego i od starej granicy Susza, po wielkie błoto sosnowe, tym błotem sosnowym, skrajem idąc do drogi z Łosiowa do Katynie idącej, przy której na brzegu tego błota usypany kopiec. Tąż ścianą znamionami na drzewach w Wierzchowie ruczajku ku starej granice pucyłowskiej, a ruczajem w niż do drogi z Pucyłowa do Woronina idacej, przy której na brzegu tego ruczajka usypany kopiec. Tym ruczajkiem w rzeczką Wiązownę, przez którą przeszedłszy usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej stronie P. Wołka Woronina, a po prawej grunt P. Bielskiego Pucyłowa. Od tej rzeczki i kopca troche w prawo, znamionami na drzewach do drogi z Pucyłowa, do Mikicina idacej, przy której kopiec tąż ścianą znamionami na drzewach idąc do starej granicy łosiowskiej i tam się ta granica kończy.

Na tych ograniczeniach kopcami narożenmi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzydzieści we dwóch obrębach wymierzawszy i dostatecznie ograniczenia uczyniwszy panu Stephanowi Bielskiemu, na com dał ten list [nieczytelne] wymiaru i ograniczenia mego, z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku, dnia dwudziestego dziewiątego septembris roku tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz