Danina Stanisława Pukszty

Jag 906, s. 446 (wg pierwotnej numeracji). Skan 388.

Stanisław Pukszta otrzymuje wymiar gruntów we włości wopieckiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

[początek dokumentu nie istnieje. Dalej od słów:] …kopca narożnego na wielkiej starej miedzy granicy usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie pana Mańkowskiego Mierzkało [Mieszkowa?], a po prawej pana Pukszty Makarowa. Od tego kopca w lewo starą granicą wielkim wałem idąc, znamionami na drzewach w wielki łuh. Którym wielkim łuhem wodocieczą idąc wedle gruntu mieszkowskiego starą miedzą zakrzywiona w lewo, obstawiając wcale grunt pustoszy Apanaszowa miedzą starą wysoką idąc znamionami na drzewach wyciętemi wedle gruntu Mieszkowa i Żehałowa wedla kopca pobocznego przy drodze molliowskiej i zehałowskiej usypanego. Tąż starą granicą miedzą wysoką wedla gruntu derewni Molkowa i pustoszy [M?]ichałowa idąc znamionami na drzewach wyciętem i, wedle gruntu michałowskiego i i opanasiowskiego idąc do drogi i dębu [z] krzyżami. Idąc starą granicą [bro]du opanasowskiego i na rzece Chmości. Którego brodu nie dochodząc, sypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce michałowski i łuhy sianożęce dalkowskie zostawiwszy, od którego kopca idąc w prawo przez łuh błotny do kopca narożnego na brzegu rzeki Chmości usypanego, który dzieli sianożęcie po lewej ręce molkow[skie] [dłuższy fragment nieczytelny] do brodu Czerepiata [?] i [niezrozumiałe] bałwana. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem obrębie wymierzono włók pięćdziesiąt, morgów dwadzieścia dziewięć. W odległej pustoszce Krzywcach wymierzono włók dwie, morgów dwadzieścia ośm w starych granicach leżące w temże stanie wopieckim w trzecim obrębie wymierzona i ograniczoną włók jedenaście, morgów trzy, mianowicie w pustoszach Bykowie, Abramienkach, Stokach [?].

Ograniczenie tego obrębu. Pierwsza ściana [nieczytelne] od kopca narożnego w wielkim rowie krzyżowym łubkowskim pohoskim Hu [nieczytelne] usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie pohoski, a przez rów ze dwóch [nieczytelne], a po prawej stronie grunt łukowski [sukowski?]. Od tego kopca i rowy krzyżowego [nieczytelne] mniejszy, który dzieli grunt lubkowski i hukowski po prawej stronie. Tem rowem w wierzchowie w ścianę przesieczoną na z krzyżami i wręby [niezrozumiałe]. Tąż ścianą [z]namionami na drzewach wyciętemi wedle kopców pobocznych usypanych do kopca po prawej stronie rowu. Grunt do Bielowa należy JMPanu Pukszcie. Od tego kopca i rowu tą prostą ściana idąc, znamionami na drzewach do poprzedniej ściany gruntu pana Hermana Zygmuntowicza, którą ścianą powróciwszy znamionami na drzewach do kopca narożnego u starej granicy w rowie [niezrozumiałe]. Rów puzowski po prawej stronie grunt do Abramianków należący [nieczytelne] kopca w lewo rowem w starą granicę puzowską, która idąc znamionami na drzewach przez rowy miejscami zakrzywioną zajmując wcale grunt pustoszy Bykowa, idąc poza rowu do drogi, która idzie z Rozowa do Polastwa [?], przy której usypany kopiec winklowy, który dzieli grunt po lewej ręce Prohowa, a po prawej grunt ze dwóch stron Abramionek i Bykowa. Tąż drogą ku Pohostu wielkie[go?] [fragment nieczytelny], który dzieli grunt po lewej ręce Puzowa, a przez rów grunt Pohanki. Postąpiwszy do drogi, która idzie z Hukowa do Pohosti, przy której usypano kopców trzy obapół drogi kopców dwa: pana Rafał Szeniawskiego Pohania [?] po prawej grunt pana Pukszty Huków. Od tego rowu i kopca w prawo drogą ku Huko[wu?] postapiwszy wedla kopca pobocznego w lewo w prostą ścianę przesieczoną znamionami na drzewach wyciętemi idąc w wielki rów krzyżowy, wedla gruntu pohoskiego i hukowskiego do kopca pierwszego narożnego i pobocznego, u którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tych ograniczeniach kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sześćdziesiąt pięć wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, według przywileju JKM podałem w moc wieczyste dzierżenie prawa lennego wieczystego JMPanu Stanisławowi Pukszcie. Co dla lepszej wiary i pewności daję ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Proliszynie [?] dnia dziewiątego septembra roku tysiąc sześćset trzydziestego szóstego.

===========================

Warto zajrzeć na stronę rodziny Puksztów.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz