Danina PP mieszczanów zamku smoleńs[kiego]

Jag 906, s. 225 (wg pierwotnej numeracji). Skan 214.

Mieszczanie smoleńscy otrzymują wymiar gruntów położonych nad rzekami Olszą, Dąbrówką, Śrobantą, Kliną, Wiązowną, Stobienką, Stobną we włości berezańskiej. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Według przywileju JKM dana na pospólstwa gruntu do orania włók sto, Puszczy do budowania i drew, rąbania, drugie włók sto na burmistrzów dwóch pisarzów ławników, oczyma szyny [?] o wszystkiem wyraźnie w ograniczeniu opisano w księgach u JMPana Mikołaja Gosiewskiego podkomorzego województwa smoleńskiego.

A z osobna tymże mieszczanom smoleńskiem na pospólstwo sianożęci nad różnemi rzeczkami i Dnieprem leżące. Morgów tysiąc.

Panom Mieszczanom Smoleńskiem według przywileju JKM

wymierzono sianożęci morgów tysiąc po tamtej stronie Dniepra rzeki, wziąwszy do rzeki Olszy nad Dąbrówką, Śrobrantą, Kliną, Więzowną, Stobienką, Stobną, obapół rzeki Stobny od Dniepra po gościniec duchowski, po morgi Siekacza Piotra, po które koniec tego tysiąca morgów.

Które się tak w sobie poczynają naprzód.

[tu dla wygody w lekturze przekształcam tekst oryginalny w tabelkę:]

Początek od rzeczki Sklanej, nad rzeką Dnieprem na dół w pierwszej łące wymierzono

morgów 11

W niż Dniepra na drugiej łące do rzeczki Srebrnej wymierzono

31

Od rzeczki Srebrnej poczyna się łąka trzecia do zdroja, który biezy w rzekę Dniepr, nie dochodząc Dąbrowienki wymierzono

morgów 47

Za rzeczką Zdrojem w niż Dniepra do rzeczki Dąbrowienki w górę nad rzeczką Dąbrowienką do gościńca katyńskiego wymierzono

morgów 12

Za gościńcem pod włóki pana Krzyżanowskiego w pierwszym zaścianku wymierzono

morgów 36

W drugiem zaścianku pod lenie włókami pana Krzyżanowskiego wymierzono aż do błota

morgów 15 [159?]

Po obapół drogi katyńskiej idąc do rzeczki Dąbrowienki wymierzono

morgów 8

nad rzeczką Dąbrowienką od gościńca katyńskiego w górę do grobli wielkiej do granice włók p. Stanisława Burmistrza wymierzono

morgów 24

Po tamtej stronie Dąbrowienki do granice p. Stanisława Burmistrza na dół do drogi, która idzie do Katyni wymierzono

morgów 15

nad tąż Dąbrowienką na dół ku Dniepru wymierzono

morgów 17

wedle pana Kowalewskiego za pustem morgiem jednem wymierzono samej puszczy

morgów 12

Za tąż puszczą na dół Dniepra wymierzono do łąki głuszyńskiej

morgów 30

Na łące głuszyńskiej do jeziora Głuchowa wymierzono

morgów 26

te morgi kończą się do jeziora Głuchowa

Za jeziorem Głuchowem w niż Dniepra wymierzono do Horodniszcza Hnieznowa

m 90

Pod Horodyszczem wpada w Dniepr

Z tych morgów dziewiąciudzieśt przeciwko Hrodziska Hnieznowa zajęło się na ks. biskupa

morgów 22

A z samego Hrodziska

morgów 2

Za rzeczką Świńcem i mogiłami, która pod Horodziszczem wymierzono

6

Za puszczą pierwsza łąka za Horodziszczem wygniezdnowym [?] na której łace kopiec stoi wedle drogi, na niej wymierzono

morgów 16

Tych morgów granica kończy się po rzeczkę Kończynę, która idzie z puszczy do Dniepru. Za tą rzeczką nad Dnieprem wymierzono

morgów 5

Za tymi morgami poczyna się druga łąka, od horodziska Hnieznowa w niż Dniepra wymierzona

morgów 24

Wedle mogiły, która stoi podle drogi nad Dnieprem wymierzono

morgów 18

Za mogiłą poczyna się łąka do Horodyszcza Olszańskiego, na którym cerkiew stała wymierzono

morgów 28

Te morgi kończą się po Horodyszcze Olszańskie.

Na samym Horodyszczu aż do gościńca katyńskiego wymierzono

morgów 10

Na których morgach kopiec tu ostatni nad rzeką Olszą, między drogą katyńską po bok gruntu boriecz [?] został zaścianek gruntu król[ewskiego] wedle morgów miejskich, w którym wymierzono

morgów 5

A drugi zaścianek gruntu została za Horodyszczem Hniezniczym przy morgach miejskich, w którym wymierzono gruntu włóka jedna

morgów 18

Za Pokrowską Górę idąc do derewni Krochotkina nad rzeczką Wiązowną w lewą stronę w górę ku siedlisku Żabina i wyżej siedliska wymierzono

morgów 30

Wedle pana Symona Medona przydano ziemie na rolą pasznią

włók 8

Wedle włók lasmire [?] miejskich, licząc we włókę po

morgów 30

Co czyni morgów wszystkich

240

W tych ośmiu włókach okołu mchu wielkiego z jednej strony wymierzono

mor[gów] 24

Za tym mchem od zadnej ściany idąc ku drodze, która idzie przez mech wymierzono

morgów 40

Od tej drogi, która idzie przez mech ku ścienie p. Symuna Medona wymierzono

morgów 26

Tym morgom skończyła się granica po ściane pana symunową wyżej.

Te morgi poczynają się w przyjeździ od rowku, który idzie przez drogę, na którym sadzawek dwie.

Od stawu miejskiego po tamtej stronie Wiązowny w niż do gościńca dorobuskiego wymierzono

morgów 23

W górę Dniepra od rzeczki Wiązowny do rzeczki Stobny i nad rzeczką Stobną do Małej Stobienki wymierzono

morgów 42

Nad rzeczką Stobienką Małą w górę, począwszy od gościńca, tóry idzie do Duchowczyzny aż do ściany paniej Kołocitowej [Kołoutowej?] wymierzono

morgów 43

Na tamtej stronie rzeczki Stobny, począwszy od Ostrożku Małego moskiewskiego, który stoi nad rzeką Dnieprem w górę rzeczki Stobny aż do młyna królewskiego i weżej nad stawem do gościńca, który idzie do Duchowczyzny wymierzono morgów

morgów 25

Na tamtej stronie rzeczki Stobny, począwszy od Ostrożku małego moskiewskiego, który stoi nad rzeką Dnieprem, w górę rzeczki Stobny aż do młyna, który wyżej, nad stawem do gościńca, który idzie do Duchowczyzny wymierzono

morgów 25

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz