DANINA PP. KOMAROM i P. BRUDZIŃSKIEMU

danina Komarów i Brudzińskiego 001Janusz i Jan Komarowie oraz Marcin Brudziński otrzymują wymiar pustoszy Barcinowo i Jenino nad rzeczką Piaseczną we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 173 wg pierwotnej numeracji [skan 170]

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem podawczem JMP rewizora JKM i podsędka smoleńskiego wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego PP. Januszowi, Janowi Komarom i p. Marcinowi Brudzińskiemu włók ośmnaście na pustoszy Barcinowie i Jeninie w województwie smoleńskiem we włości iwankowskiej nad rzeczką Piaseczną leżące.

danina Komarów i Brudzińskiego 002Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice poczyna się od rzeczki Piaseczny, przeciwko ujścia rzeczki Pustoszki, od kopca, który na brzegu usypany na nowej ścienie przesieczonej z wrębami. Od tej rzeczki Piasecznej i kopca narożnego, powracają w prawo ścianą zakrzywioną, idąc do drogi, która idzie z Horiowa [Hordowa?] do Dorobuża, przy której kopiec. Od tej drogi i kopca w rów. A rowem w ruczaj Miotełkę, idąc w górę do nowej ściany przesieczonej, przy której na brzegu kopiec narożny usypany na gruncie Barcinowie. Od tej rzeczki i kopca powracając w prawo, w ścianę przesieczoną z rubieżami, zajmując część lasu czarnego, błotnego, idąc ścianą wedla gruntu p. Otroszkiewicza porucznika, idąc ścianą w rów. A rowem w rzeczkę Pustoszkę. Rzeczką Pustoszką w niż idąc przez rzeczkę Piaseczną do kopca pierwszego narożnego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy. [s. 174:]

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie etc. Które to włók ośmnascie wymierzawszy podałem w moc dzierżenie PP. Komarom. Na com dał ten list mój z podpisem reki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. czwartego july roku tysiąc sześćset dwudziestego ósmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz