DANINA PP. JUKAWSKIM I PANU KLECZKOWSKIEMU

danina jukawskich i kleczkowskiego 002Panowie Jukawscy i Jan Kleczkowski otrzymują wymiar pustoszy Taracyno i Karabino oraz Dworkowo nad rzeczką Jelemną we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 136 wg pierwotnej numeracji (skan 143)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiasdomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem podawczem JMP Hieronima Ciechanowicza podsędka smoleńskiego i rewizora JKM wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego p. Jerzemu, Gabrielowi Jukawskiem włók dwanaście na pustoszy Taracynie i Karabinie, i PP. [?]* Kleczkowskiemu włók dwanaście na pustoszy Dworkowie w województwie smoleńskiem we włości dołhomowskiej nad rzeczką Lemną leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od rzeczki Lemny i od kopca, który usypany na brzegu na gruncie Taracina na wielkiej ścienie, który [kopiec] dzieli grunt p. Puzyrewskiego. Tą ścianą nowoprzesieczoną z rubieżami do drogi starej smoleńskiej, przy której kopiec usypany. Tą ścianą przez mszarzyny do kopca narożnego i ściany przesieczonej, która dzieli grunty horodzieckie. Od tego kopca tą ścianą nowoprzesieczoną z rubieżami do drogi, która idzie z Karabina do Horodźca, przy której kopiec usypany. Od tego kopca i drogi tą ścianą załemowaną do gościńca dorobuskiego, przy której [na tym tekst urywa się, dalej jedna karta wyrwana].

*Użyto tu skrótu do formy mnogiej: „panowie”.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz