DANINA PP JANA I ANDRZEJA PIÓRO

danina Jana Pióro 002Jan i Andrzej Pióro otrzymują wymiar pustoszy Bielikowo, Jurkowo, Łochy i Rzezanowo nad rzeką Polną i Łuchowką we włości maksymowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 41 wg pierwotnej numeracji (skan 51)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMPW Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego panu Janowi Piórowi włók czterdzieści, a panu Andrzejowi Piórowi włók dziesięć w jednem obrębie według listu JW JMP wojewody smoleńskiego co uczyni włók pięćdziesiąt, mianowicie w pustoszach Bielikowie, w Jurkowie, w Łohach i w Rzezanowie w województwie smoleń[s. 42:]skiem we włości maksymowskiej i cząstki włości iwanowskiej nad rzeką Polną i Łuhowką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki {Ołtachowki?} ujścia i rzeki Polnej. Rzeczką Łachowką śrzodkiem idąc w górę w lewo w rów wielki łuhowy pierwszy, który dzieli grunt po lewej ręce Bohatyszczowa paniej Kulbackiej, a po prawej stronie pana Jana Pióra łoski. Tym rowem Łuhowym w wierzch idąc znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi do drogi z Hercukowa do Bohatyszczowa idącej, którą przeszedłszy usypany kopiec przy Słodbinie, przy którym wiąz z krzyżem i trzema wrębami wyciętemi. Tąż ścianą prostym trybem idąc brzegiem lasu wielkiego wedle gruntu Bohatyszczowa do drogi z Bohatyszczowa do Rzezanowa idącej, przy którym na starym pniu dębowym dwa krzyże wycięto. Usypany kopiec przy brzegu wielkiego błota rzeczki Polnej. Od tej drogi i kopca tąż ścianą przez błoto wierzchowia rzeczki Polnej. Prostym trybem idąc znamionami na drzewach do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej Paniej Kulbackiej i pana Zaleskiego, a po prawej ręce grunt rzezanowski pana Pióra. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy, prostem trybem idąc znamionami na drzewach do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Zaleskiego i pana Adam Wierzchowskiego, a po prawej grunt Rzezanowa pana Pióra. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy, prostą ścianą idąc znamionami na drzewach wyciętemi do drogi z Hercykowa do Rzezanowa idącej. Którą przeszedłszy około sosny usypany kopiec. Tąż ścianą [idąc?] znamionami na drzewach do kopca narożnego przy błotku, nie dochodząc usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Wierzchowskiego Hercykowa i grunt JKM, a po prawej stronie grunt Łochów pana Jana Pióra. Od tej ściany i kopca powróciwszy w prawo prostą ścianą przesieczoną przez starzynny las czarny znamionami na wielkich drzewach wyciętemi krzyże i po trzy wręby do drogi z Jesienkowa do Bielikowa idącej. Którą przeszedłszy usypany kopiec. Tąż prostą ścianą idąc w rzeczkę Polną. A rzeczką śrzodkiem w górę idąc do pierwszego ujścia rzeczki Łuhowki. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczenia kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók pięćdziesiąt za przywilejem JKM i za listem JW JMP wojewody smoleńskiego w jednem obrębie wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, błota morgów czterech podałem w moc dzierżenie i spokojne używanie PP. Janowi i Andrzejowi Piórom. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia ósmego septembra roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz