Danina Piotra Siekacza

Piotr Siekacz otrzymuje siedlisko Kopciowo, Iwankowo i Iwanowa nad rzeką Stobną we włości katyńskiej, Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 62 (wg pierwotnej numeracji). Skan 70.

we włości katyńskiej, według przywileju JKMPNNM onemu danego, i za wysłaniem mnie, Adama Zaręby mierniczego JKM województwa smoleńskiego przysięgłego od WJM Pana Aleksandra Corwina Gosiewskie[g]o wojewody smoleń[skiego] refferend[arza] i pisarza litt[?] na ten czas administratorem będącego, abym wymierzył gruntu włók piętnaście, na siedlisku Kopciowie, na którym mieszka żylec jeden, poczynek Iwankowo, pusty i w pół siedliska Iwanowa, który to grunt ograniczony jesty [?] i dostatecznie opisany. Którym dał panu Piotrowi Siekaczowi, a z osobna sianożęć, od których gruntów odległa, tak jako w przywileju położono, nad rzeczką Stobną, za młynem królewskim, w obu stronach gościńca worotyńskie[g]o, przy którym gościńcu wymierzono mor[gów?] 4, z jedną stronę granica, porowek morgów miejskich sianożęci, w drugą stronę granica po rzeczkę Stobną, w trzecią stronę po grunt paszenny. To jest, póki koszą trawy, może zaciąg, a sochą nie wolno orać.

Na com dał list pomienione[m]u P. Piotrowi Siekaczowi z podpisem ręki mej i z swoją pieczęcią, pisano w Smol[eńsku] d. 6 czerwca R. tysiąc sześćset dwudziestego.

Tagi , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Jedna odpowiedź na „Danina Piotra Siekacza

  1. Владимир Прохоров mówi:

    Спасибо! Запись короткая, есть дополнительный материал:
    Д. 101: Л. 68 – Петру Секачу (Siekacz), ротмистру, и жене его Анне Липинской (Lipiński) в уезде Смоленском в вол. Катынской с боярщизны Олексея Миткова [в смоленской десятне 7114 г. ошибочно как Милков] дд. Kopoiowa [Kopowwa?], Иванкова, 15 волок, которые добра держит по листу королевича Владислава, правом доживотным. 1б23 г. Польс.

    Д. 110: Л. 407 об. – подтверждение Домициану Парчевскому (Parczewski) покупки 1626 г. от Петра Секача (Siekacz), ротмистра, в уезде Смоленском в вол. Катынской д. Купцева и пуст. Иванкова, 15 волок, и на пуст. Кузминска над речкой Стобной, близ муров Смоленских, при грунтах Ивана Макалинского (Makaliński), 6 волок. 1634 г. Польс.

Dodaj komentarz