DANINA PANU ZAREWICZOWI SAMOWTÓREMU

danina Makarego Żarewicza vel Zarewicza 002Makary Zarewicz vel Żarewicz otrzymuje wymiar pustoszy Dementejowo nad rzeką Rosazą we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 133 wg pierwotnej numeracji (skan 140)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż z listem JMP Hieronima Ciechanowicza podsędka smoleńskiego rewizora JKM wymierzone panu Zarewiczowi włók trzynaście samowtóremu na pustoszy Dementejowie w województwie [s. 134:] smoleńskiem we włości dołhomowskiej nad rzeką Rosazą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od ujścia rzeczki Zabawki. Rzeczką Zabawką w rzekę Rosazę wpada. Rzeką Rosazą w niż w ścianę przesieczoną, na której przy błocie i przy drodze dementejowskiej kupiec usypany. Od tego kopca i drogi ścianą przesieczoną z rubieżami przez błoto mszyste do kopca pierwszego narożnego, który usypany w czarnym lesie. Od tego kopca powracając w prawo ścianą przesieczoną z rubieżami lasem czarnem do kopca drugiego narożnego, który usypany na gruncie dementejowskiem. Od tego kopca powracając w prawo ścianą przesieczoną przez rzeczkę Zabawkę do drogi, która idzie z Dementejowa do Rożnowa. Przy której kopiec, który dzieli grunty p. Krzywickiego. Od tego kopca i drogi tąż ścianą do kopca, który usypany na błocie niedaleko rzeczki. Od tego kopca w rzeczkę Zabawkę. Rzeczką Zabawką w niż, która dzieli grunt pana Leszewicza i pana Kotowicza. Tą rzeczką do pierwszego ujścia rzeczki Rosazy. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu znamiona na drzewach jodłach i różnych drzewach, krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzynaście wymierzawszy i ograniczywszy podałem w moc dzierżenie PP. Zarewiczom. Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia wtórego novembris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz