DANINA PANU STEPANU HAWRYŁOWICZOWI

danina stepana hawryłowicza 001Stepan Hawryłowicz otrzymuje wymiar pustoszy Skorowino nad rzeczką Moszną we włości iwankowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 174 wg pierwotnej numeracji [skan 171]

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moje, iż za przywilejem i uniwersałem na dwieście koni danego, od JKM PNM i za listem podawczem JM pana rewizora podsędka smoleńskiego wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego panu Hawryłowiczowi włók ośm na koni dwa na pustoszy Skorowinie [?] spod chorągwie JMP Krzysztofa Buynieckiego rotmistrza JKM w województwie smoleńskiem we włości iwankowskiej, nad rzeczką Moszną leżące.

danina stepana hawryłowicza 002Tego gruntu ograniczenie tak się ma pierwsza ściana granice, od rzeki Moszny, od ujścia ściany, przy której na brzegu błota kopiec, który dzieli grunt PP. Serwirów. Tąż ścianą idąc przesieczoną z rubieżami do drogi starej sierpejskiej do Smoleńska idącą, przy której kopiec narożny usypany, który dzieli grunt PP. Serwirów i pana Bryszkowskiego. Od tej ściany i kopca starego gościńcem ku Sierpejsku idąc, do nowej ściany, na której kopiec, który dzieli grunt p. Bubra [Rubra?]. Od tego kopca, tąż ścianą w prawo do gościńca z Dorobuża do Smoleńska idącej, przy którym kopiec i na osinach krzyże i po trzy wręby wycięte. Od tej ściany i kopca [nieczytelne] idąc, na drzewach krzyże kładąc, do kopca, krótym [przez?] rzeczkę Mosznę. A rzeką Moszną w niż idąc do pierwszej ściany i kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi etc. Które to włók ośm wymierzawszy i dostatecznie ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie panu Hawryłowiczowi. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. ósmego july roku tysiąc sześćset dwudziestego ósmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz