Danina panu Stanisławowi Buynie

Danina Stanisława Buyny we włości jelneńskiej. Sporządzono na podstawie mapy dwuwiorstówki Szuberta, trójwiorstówki oraz księgi wymiaru i ograniczenia Adama Zaręby. ©Jakub Brodacki

Danina Stanisława Buyny we włości jelneńskiej. Sporządzono na podstawie mapy dwuwiorstówki Szuberta, trójwiorstówki oraz księgi wymiaru i ograniczenia Adama Zaręby.
©Jakub Brodacki

Jag 906, s. 160 (wg pierwotnej numeracji). Skan 157.

Stanisław Buyno otrzymuje wymiar derewienek Iwanicze, pustoszy i poczynków Hołodowo, Pirahunowo, Moytiowo, Chodykino, Wasilowo, Bronino, Jerasławla, Juriowo, Maharowo, Milkowo, Szatkowo nad rzeką Desną i rzeczkami Szatkowką i Iwaniczką w stanie jelneńskim. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMPanu Stanisławowi Buynie na włók sto dziesięć danego i za osobliwym listem od JKM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sto dziesięć JMP Stanisławowi Buynie, mianowicie w derewience Iwaniczach, w pustoszach i poczynkach Hołodowie, Pirahunowie, Moytiowie, Chodykinie, Wasilowie, Broninie, Jerasławli, Juriowie, Maharowie, Milkowie, Szatkowie w województwie smoleńskiem w stanie jelińskiem nad rzeką Desną i nad rzeczkami Szatkowką i Iwaniczką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Iwanicze od kopca pierwszego narożnego na starej między okolice przeszed[ł]szy mo [?] i tak [?] usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce p. Ławroncieja Korsaka derewienki Niakowa, a po prawej ręce grunt p. Stanisława Buyny derewienki Iwanicz. Od tej rzeczki i kopca starą miedzą i z grodu idąc znamionami na drzewach na olchach nad rzeczką Iwaniczą wyciętemi w starą granicę miedzę pustoszy Wiedziernik p. Morowińskiego, którą idąc drogą do Drzemszyna do kopca narożnego, który dzieli grunt ze dwóch stron po lewej ręce p. Morowińskiego, a przez drogę grunt p. Dąbrowskiego Dzieniszyna po prawej ręce grunt p. Buyny Iwanicz. Od tego kopca tą starą granicą idąc w starą granicę derewni p. Morowińskiego Czemcow i pustoszy p. Buyny Pirahanowa, którą miedzą starą idąc, którą wybrano przez poddanych p. Morowińskiego tąż miedzą postapiwszy w starą granicę PP Sołtyków pustoszy Pietrzanina, idąc w granicę starą derewienki JKM ujazdu dorohobuskiego Olszków i derewienki Siemieszyna, las czarny po lewej ręce, a po prawej także las czarny do pustoszy należący p. Buyny Mojszwowa [?], Waszkowa. Tąż starą miedzą idąc w ruczaj Łuskarowkę, którym postąpiwszy w niż do kopca pobocznego przy drodze z Iwanowicz do Komiacina [?] idacej około dwóch dąbków usypanego. Tym ruczajem Łuskarowką w rzekę Desnę. A z rzeki Desny w starą granicę derewni p. Piotrowskiego Klimacina, która granicą idąc wedla gruntu pustoszy p. Buyny Mitkowa w granicę starą derewni p. Buynieckiego Pasztulejowa. Tąż starą granicą idąc wedla pustoszy pana Buyny Juriowa w granicę starą pustoszy Kosielowa, która oddana na cerkiew jeleńską. Tąż granicą wedla gruntu Ananina przez rzekę Desnę idąc starą miedzą w rzeczkę Pohibilkę [Pohibielkę?], która dzieli grunt po lewej ręce miasteczka JMP Sapiehy starosty Rxrzkiego [ryskiego?] Jelny a po prawej stronie grunt pustoszy p. Buyny Ananina. Tąż rzeczką Pohibielką wierch idąc. Z rzeczki w lewo w starą miedzę suchodołem idąc wedle gruntu pustoszy Hołodowa miedzą zakrzywioną w wierzchowie rzeczki Radobież, którą postąpiwszy w niż do kopca pobocznego przy drodze z Iwanicz do Belny [Jelny?] idącej wedla mostku usypanego. Tymże Radobieżem w niż postąpiwszy w prawo w starą miedzą, która idzie suchodołem wedla gruntu derewienki Iwanicz, która wpada miedzą w rzeczką Iwanicz. A rzeczką Iwanicz wedla gruntu p. Korsaka idąc w górę do mostka, do pierwszego kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i nim się kończy,

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypawszy i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sto dziesięć według przywileju JKM wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie prawa lennego wieczystego JMP Stanisławowi Buynie. Co dla lepszej wiary i pewności dałem mu ten list mój wymierny ograniczenia mego z podpisem r²ki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Iwaniczach miesiąca [okienko na wpisanie daty, której brak].

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz