DANINA PANU ROMANOWI LESZEWICZOWI

danina Romana Leszewicza 002Roman Leszewicz otrzymuje wymiar połowy pustoszy Rożnowo nad rzeczką Zabawką we włości dołhomowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 135 wg pierwotnej numeracji (skan 142)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za listem podawczem JMP Hieronima Ciechanowicza podsędka smoleńskiego i rewizora JKM wymierzono włók dwanaście na połowie pustoszy Rożnowa i na poczynku w województwie smoleńskiem we włości dołhomowskiej nad rzeczką Zabawką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Poczyna się pierwsza ściana granice od ujścia rowu rożnowskiego, który wpada w rzeczkę Zabawkę. Tym rowem w górę w pół siedliska Rożnowa do kopca pierwszego narożnego, który usypany na gruncie rożnowskiem. Od tego kopca w prawo ścianą przesieczoną z rubieżami do drogi, która idzie z Rożnowa do Słuczyna, przy której kopiec. Od tego kopca tąż drogą ku Słuczynu do drogi krzyżowej z Błotnej do Kozłowa idącej, przy której kopiec narożny usypany. Od tego kopca drogą kozłowską w prawo do rozstai starego drożyska, przy której kopiec usypany. Od tego kopca tym starym drożyskiem i ścianą z rubieżami do ściany wielkiej p. Maliszewicza, na której kopiec narożny usypany dzieli grunty królewskie i p. Maliszewicza. Od tego kopca tąż ścianą wielką do drogi czuczyłowskiej z Dementejowa idącej, przy której kopiec narożny usypany. Od tego kopca tą drogą ku Smoleńsku w ścianę przesieczoną, na której kopiec przy drodze usypany. Od tego kopca tąż ścianą w rzeczkę Zabawkę, przy której na brzegu błota kopiec narożny usypany, który dzieli grunty pana Kotowicza. Rzeczką Zabawką w górę do pierwszego ujścia rowu rożnowskiego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwanaście wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc dzierżenie panu Leszewiczowi samowtóremu. Na com dał ten list mój z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczecią. Pisan w Smoleńsku dnia trzeciego novembris roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz