DANINA PANU MELCHIOROWI GUDZIEJEWSKIEMU

danina Melchiora Gudziejewskiego 002Melchior Gudziejewski otrzymuje wymiar wioski Cieściaki oraz Malisowo, Ałdakimkowo i Kolismanowo we włości maksymowskiej nasd rzekami Spocką i Wiechrą. Przepisał, zredagował i mapka opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 37 wg pierwotnej numeracji (skan 47)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem, iż za listem od JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók dwadzieścia na folwark JMP Malchrowi Gudziejewskiemu horodniczemu smoleńskiemu mianowicie w wioskach Cieściakach w pole, w których mieszkają, słobodczyków cztery, Malisowie, Ałdakimkowie, Kolismanowie w województwie smoleńskiem we włości maksymowskiej nad rzekami Spocką i Wiechrą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Wiechry i od ujścia rzeki Spocki. A rzeką Spocką w górę idąc do ściany przesieczonej, na której usypany kopiec, który dzieli grunty po lewej ręce pana Jana Dubickiego Tryhubowa. Od tej rzeczki i kopca w prawo powróciwszy, prostą ścianą idąc do kopca narożnego przy gościńcu mścisławskim usypanego, który dzieli grunt ze dwu stron pana Dubickiego, a po prawej stronie grunt pana Gudziejewskiego. Od tej ściany i kopca w prawo tym gościńcem ku Smoleńsku do kopca narożnego drugiego, który dzieli grunt ze dwóch stron pana Dubieckiego, a po prawej stronie grunt pana Gudziejewskiego Kołysmakowa. Od tego gościńca i kopca w prawo powróciwszy, idąc prosto [nieczytelne] na drzewach wyciętemi do kopca pobocznego, który dzieli grunt po lewej stronie pana Dubickiego [?] i JMP Waleriana Wieleżyńskiego sędziego smoleńskiego Szantałowa, a po prawej stronie grunt pana Gudziejewskiego Społu [Społu?]. Od tego kopca, tąż ścianą prostą idąc znamionami nad drzewach wyciętemi do rzeki Wiechry przeciwko ujścia rzeczki Trościanki. Przez którą Wiechrą przeszedłszy, przy ujściu tej rzeczki Trościanki usypany kopiec na starej między cieściakowskiej idąc wzgrodę, zajmując starą okolicę wioski Cieściaków, na której kopie usypany, który dzieli grunt po lewej ręce wioski JKM Szustowa. Tąż starą zg[nieczytelne] …prosto w rowek mały, przy którym na brzegu Wiechry usypany kopiec. Od tego rowka i kopca rzeką Wiechrą idąc w niż do ujścia rzeczki Spocki. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobiocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwadzieścia wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc i wieczyste dzierżenie JMP Malchrowi Gudziejewskiemu horodniczemu smoleńskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia siedemnastego maja roku tysiąc sześćset dwudziestego siódmego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz