DANINA PANU JANU WOJEWÓDZKIEMU +

danina jana wojewódzkiegoJan Wojewódzki otrzymuje bez wymiaru wioski Światłowo, Żakowo, Wołotkowo, Narluno [?], Baranowo, Martwiowo we włości iwanowskiej nad rzekami Soż, Wieprzyna, Uwość, Chołchowiec. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

 Jag 906 s. 70 wg pierwotnej numeracji (skan 78)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za listownym rozkazaniem od JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego referendarza i pisarza WKsL puńskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzydzieści JMP Janowi Wojewódzkiemu rotmistrzowi JKM, mianowicie w wioskach Światłowie, Żakowie, [tu nazwa skreślona i dalej:] Wołotkowie, Narlunie [?], Baranowie, Martwiowie w województwie smoleńskim we włości iwanowskiej nad rzeką Sożem, Wieprzyną, Uwościem, Chołchowcem leżące.

Tych wiosek z [nieczytelne] [wy]mienionych żyłych i pustych ograniczenie w starych granicach, jako za Moskwy [nieczytelne] w sobie były, gdyż tego ograniczenia nie potrzeba opisać, które przypadło między wioskami [nieczytelne] sielskiemi i inszemi siołami, pierwszego przywileju Bojarszczyzną dany.

Które to włók trzydzieści według przywileju JKM wymierzawszy podałem w moc JMPanu Janowi Wojewódzkiemu rotmistrzowi JKM. Co dla lepszej wiary i pewności dałem mu ten list mój mierniczy z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego 7bris roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz