DANINA PANU DANIELOWI MADALIŃSKIEMU ROMISTRZOWI JKM

danina Daniela madalińskiego 001Daniel Madaleński otrzymuje wymiar derewienki Wadowa, Babi Mostek oraz Klesczyno u źródeł rzeki Upokoj we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 107 wg pierwotnej numeracji (skan 114)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMP Danielowi Madaleńskiemu rotmistrzowi JKM na włók [niezrozumiałe] i za osobliwym listem od JWP JMP wojewody smoleńskiego {Aleksandra Korwina Gosiewskiego} do mnie pisanego, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzydzieści JMP Danielowi Madaleńskiemu {do dalszej konfirmaciej JKM} mianowicie w derewienkach Wadowie, w Bakiem mostku [Babim Mostku?], w pustosze Klesczynie w województwie smoleńskiem w stanie iwanowskiem w wierzchowie rzeczki Upokoja leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki błotnej Upokoju u ujścia rzeczki Łapciowki łuhu wielkiego, który dzieli grunt po lewej ręce p. Sczechowskiego Samochowałowa, a po prawej stronie grunt JMP Madaleńskiego derewienki Wadowa. Tąż [dłuższy fragment nieczytelny] w górę śrzodkiem idąc w mały łuh w prawo powróciwszy w wielką granicę Łap[nieczytelne]. Którem łuczkiem idąc [nieczytelne] wodą [nieczytelne] [nieczytelne] z wierzchowia postąpiwszy tym łuczkiem w prawo w ścianę [?] [niezrozumiałe]. Którą idąc prostym trybem znamionami na drzewach [krzyże] i po trzy wręby wyciętemi do kopca narożnego, który dzieli grunt [nieczytelne] kozaków chorągwie czerwonej, a po prawej ręce JMP Madalińskiego Wado[wa]. Od tego kopca w prawo [niezrozumiałe] na drzewach do kopca narożnego [nieczytelne] skońskiej usypanego po lewej ręce grunt kozacki a po prawej [?] grunt ojców jezuitów bursiackie. A po prawej ręce grunt wadowski. Od tego kopca w prawo drożyskiem borkowskim [?] postąpiwszy w prawo w ścianę wielką przesieczoną, którą prostym trybem idąc znamionami na drzewach wedla gruntów bursiackich Łuczynki, którym [fragment nieczytelny] i Babiego Mostku idąc w drożysko juskowskie [?] do kopców dwóch [po]bocznych, jeden ojców jezuitów smoleńskich [fragment nieczytelny] przez drogę, a drugi kopiec do Babiego Mostku należący po bok grunt podłużny Czarnego Lasu pustoszy Halino pana [nieczytelne]. Od tych kopców skos w prawo prostym trybem idąc [nieczytelne] śrzodkiem nie dochodząc Babiego Mostku. Od tego kopca [?] [nieczytelne] prostą ścianą wedla gruntu pustoszy [nieczytelne] [s. 108:] idąc przez Wielki Mech Czarny do kopca pobocznego przy drodze otwinowskiej usypanego. Tąż ścianą znamionami na drzewach postąpiwszy do kopca naroznego [nieczytelne, niezrozumiałe] usypanego, który dzieli grunt ze dwóch stron p. Raroga Psa[nieczytelne] i Dziedzina, a po prawej grunt [p]ustoszki Kleszczyna. Od tego kopca trochę w prawo idąc znamionami do drogi dziadzińskiej, przy której po prawej ręce usypany kopiec poboczny. Tąż prostą ścianą brzegiem łuhu znamionami na drzewach wyciętemi prosto przez wielki mech w wierzchowie Upokoja, nie dochodząc gruntu Wadowa w niż idąc do ujścia Wielkiego Łuhu rzeczki Łapciowki, u której się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy. W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto.

W to ograniczenie zajęło się błot na żadną rzecz niezgodnych włók trzy.

Które to włók trzydzieści za listem JMP wojewody [tu skreślone: przywilejem JKM] wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc w dzierżenie prawa lennego wieczystego JMP Danielowi Madalańskiemu rotmistrzowi JKM. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan we Wadowie d. dziesiątego augusta roku tysiąc sześćset trzydziestego piątego.

[Dopisek inną ręką:] Te z poddanymi w derewni Orocidowie [Otwinowie?] w Babim Mostu mieszczącym trzyma Janem Gosiewskim [?!] i z synami jego dwiemi Andrzejem i Cimochem, i z drugim poddanym Okszonem i Kaszonbem [?] jego dzie mioszem [?] kowalem.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz